10/10/2023

Sverige

Yrkesutbildning, Utbildningspolitik

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden beror delvis på att arbetssökande inte har den yrkeskompetens som efterfrågas. Sveriges regering vill nu satsa mer på utbildningar som leder direkt till jobb, inte minst kopplade till den gröna omställningen.

Yrkeshögskolan (MYH) har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar och leder i hög grad till jobb. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor (som disponeras av Skolverket) avsätts för ett pilotprojekt med en ny form av yrkesutbildning, utifrån modellen som yrkeshögskolan bygger på, men på gymnasial nivå.

– Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb. Under nästa år vill regeringen därför sjösätta en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. En sådan pilot kan ge oss värdefulla erfarenheter och insikter, säger utbildningsminister Mats Persson.

I juli gav regeringen den pågående Yrkesvuxutredningen (U 2022:05) i uppdrag att föreslå en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 15 februari 2024.

Läs mer på:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This