10/10/2023

Sverige

Yrkesutbildning, Utbildningspolitik

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sveriges regering föreslår en ny form av yrkesutbildning

Sverige har i dag en stor brist på gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera olika områden och arbetsgivarna har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Den bristande matchningen på arbetsmarknaden beror delvis på att arbetssökande inte har den yrkeskompetens som efterfrågas. Sveriges regering vill nu satsa mer på utbildningar som leder direkt till jobb, inte minst kopplade till den gröna omställningen.

Yrkeshögskolan (MYH) har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar och leder i hög grad till jobb. Regeringen föreslår därför att 25 miljoner kronor (som disponeras av Skolverket) avsätts för ett pilotprojekt med en ny form av yrkesutbildning, utifrån modellen som yrkeshögskolan bygger på, men på gymnasial nivå.

– Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Yrkeshögskolan har varit en framgångsrik utbildningsform när det gäller eftergymnasiala utbildningar som leder till jobb. Under nästa år vill regeringen därför sjösätta en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. En sådan pilot kan ge oss värdefulla erfarenheter och insikter, säger utbildningsminister Mats Persson.

I juli gav regeringen den pågående Yrkesvuxutredningen (U 2022:05) i uppdrag att föreslå en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utredningen ska lämna sina förslag senast den 15 februari 2024.

Läs mer på:

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This