20/11/2023

Sverige

Utbildningspolitik, Yrkesutbildning, Vuxenutbildning

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Under nästa år inför Sveriges regering ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Detta gäller främst i glest befolkade län.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Under nästa år inför Sveriges regering ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner. Detta gäller främst i glest befolkade län. Regeringen avser att föreslå att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under 2024, vilket motsvarar cirka 2000 årsstudieplatser.

Satsningen avser yrkesutbildning på gymnasial nivå, och det är kompetensbehoven som ska styra vilka yrkesutbildningar och hur många utbildningsplatser som erbjuds. Utbudet ska också planeras efter samråd med bland andra Arbetsförmedlingen.

Ett grundläggande villkor för att få statsbidraget ska vara att kommunen har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion, eller gränsar till en sådan kommun. Det kommer inte att ställas krav på medfinansiering från kommunen. Sökande från hela landet ska kunna tas emot till utbildningen.

– Satsningar på utbildning är viktiga för att Sverige ska kunna ta en ledande roll i den gröna omställningen. Tillgång till rätt kompetens är en central faktor för att elektrifieringen i industrin och samhället i stort ska kunna genomföras, för att näringslivet ska kunna ställa om och för att exempelvis batteriindustrin ska kunna byggas upp som en ny bransch i Sverige, säger utbildningsminister Mats Persson.

Läs mer här:

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This