28/02/2024

Norge

Täydennyskoulutus

Taloudellinen tuki ja oikein suunnattu tiedotus edistävät lisäkoulutukseen osallistumista

Uusi raportti osoittaa, että sekä tiedottaminen että taloudellinen tuki edistävät työntekijöiden motivaatiota kouluttautua lisää.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

Taloudellinen tuki ja oikein suunnattu tiedotus edistävät työntekijöiden kouluttautumista

Raportti perustuu kontrolloituun, satunnaistettuun kokeeseen, jonka toteuttivat työelämä- ja hyvinvointitutkimusta tekevä laitos FAFO ja taloudellinen tutkimuslaitos Frischsenteret. Kokeen tavoitteena oli selvittää, millainen merkitys taloudellisella tuella (stipendeillä) ja tiedottamisella on työntekijöiden motivoimisessa lisäkoulutukseen.

Kokeeseen osallistuneet 300 000 työntekijää jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä sai sekä tietoa lisäkoulutusmahdollisuuksista että taloudellista tukea kouluttautumiseen, toinen ryhmä sai pelkästään tietoa ja kolmas ryhmä (kontrolliryhmä) ei saanut kumpaakaan.

Vaikutustutkimus osoittaa, että ryhmässä, joka sai sekä tietoa että taloudellista tukea, koulutukseen osallistumisen todennäköisyys kasvoi 20 prosentilla. Todennäköisyys kasvoi 9 prosentilla ryhmässä, joka sai pelkästään tietoa koulutusmahdollisuuksista. Tutkimus myös vahvistaa asian, josta on saatu viitteitä jo aiemmissa tutkimuksissa: naiset osallistuvat lisäkoulutukseen miehiä useammin. Sekä tietoa että taloudellista tukea saavien ryhmässä jopa 31 % naisista päätyi osallistumaan koulutukseen. Molemmille sukupuolille tärkeitä syitä osallistua koulutukseen olivat palkankorotuksen mahdollisuus ja parempi ammattitaito, kun taas suurimmat esteet olivat kiinnostuksen ja rahan puute.

Tutkimukseen sisältyy myös arvio kokeen toteutuksesta. Lisätietoa tutkimuksesta (norjaksi) saat täältä.

Tausta

Norjan osaamisministeriö halusi selvittää, voisiko koulutusstipendillä kannustaa useampia työntekijöitä kouluttautumaan lisää. Taustalla on ammattitaitoisen työvoiman kasvava tarve yhteiskunnassa sekä se, että yhä suurempi osa työvoimasta jatkaa töissä entistä pidempään. Siksi Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto sai vastuulleen teettää tämän kontrolloidun ja satunnaistetun tutkimuksen. Virasto toteutti tutkimuksen yhdessä Norjan valtion opintolainarahaston, Norjan tilastoviranomaisen ja kahden edellä mainitun tutkimuslaitoksen kanssa.

Seurantatutkimusta harkitaan

Korkeakoulutus- ja osaamisviraston osastonjohtaja Kristine Offerdal kertoo, että virasto aikoo arvioida mahdollisuuksia pidempiaikaisen seurantatutkimuksen toteuttamiseen. – Yhteiskunnalla on edessään suuria osaamishaasteita, joihin ei ole ilmeisiä ratkaisuja. Siksi meidän on tutkittava eri tapoja, joilla ihmiset voidaan pätevöittää työhön ja saadaan pysymään töissä, hän toteaa. Offerdal huomauttaa, että osaamisen kehittämisen ja työuran pidentämisen motiiveissa on vielä paljon selvitettävää. – Pidempiaikainen seurantatutkimus voi antaa lisää tietoa siitä, millaisia vaikutuksia niillä on koulutuksen loppuun suorittamiseen, työllisyyteen, liikkuvuuteen ja tuloihin, hän toteaa.

Raportit voit lukea (norjaksi) täältä.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This