31/10/2023

Norge

Høyere utdanning, Utdanningspolitikk

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

Anbefalingene gis av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir), som på oppdrag fra det norske Kunnskapsdepartementet har gjennomført en utredning om dimensjonering av høyere utdanning.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

For å dimensjonere utdanning på en måte som i tilstrekkelig grad ivaretar studenters etterspørsel og samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag.

I et samfunn der kompetansebehovene er i kontinuerlig forandring, er det økt fokus på dimensjonering av høyere utdanning. Dimensjonering handler om faktorer på ulike nivåer. Hvilke behov har samfunnet og arbeidslivet? Og hva er det enkeltpersonene trenger av kompetanse? Hvordan kan vi finne ut hva eksisterende og nye bransjer vil være avhengig av på kortere og lengre sikt?

For universiteter og høyskoler handler dimensjonering om mer enn enkeltpersonenes, arbeidslivets og samfunnets behov. For dem handler det også om forskningsmiljøer, om deres regionale roller og om opptakskrav og finansiering.

Kompleksitet

Prosjektleder for utredningen, Merethe Anker-Nilssen i Hkdir, forteller at de har sett på ulike faktorer som påvirker universiteters og høyskolers dimensjoneringsarbeid, og på kunnskapsgrunnlaget som danner grunnlag for å dimensjonere høyere utdanning.

Et viktig perspektiv er at institusjonene trenger gode arenaer for å lære av hverandre. De trenger også bedre forståelse av det nasjonale dimensjoneringsarbeidet. Hk-dir ønsker å bidra til dette med å utvikle og formidle relevant kunnskapsgrunnlag til sektoren.

Ti anbefalinger

Utredningen munner ut i ti anbefalinger:

  • Bedre tilrettelagt og samlet informasjon
  • Mer koordinering og erfaringsdeling på sektornivå
  • Bedre tilpasning av den nasjonale kandidatundersøkelsen til lokale behov
  • Mer kunnskap om rekrutteringsgrunnlaget
  • Sammenstilte analyser for de store profesjonsutdanningene
  • Mer kunnskap om fleksible studietilbud
  • Gode karriereveiledningstjenester
  • Vurdere effekten av spesielle opptakskrav
  • Bedre tilgjengeliggjøring og kobling av data
  • Se til erfaringer fra andre land

Mer om anbefalingene og analysene som ligger til grunn kan leses i rapporten, som er publisert her.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This