27/09/2023

Danmark

Ammatillinen koulutus

Tutkintoa vailla olevat hyötyvät lyhyistä ammatillisista koulutuksista

Tanskalaistutkimuksen mukaan palkansaajille on hyötyä osallistumisesta työmarkkinakoulutuksen (AMU) nimellä kulkeviin lyhyisiin koulutuksiin.

Positive effekter af arbejdsmarkedsuddannelse for ufaglærte

AMU-koulutuksilla on myönteisiä vaikutuksia niille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd -tutkimuslaitoksen analyysin mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien henkilöiden osallistuminen AMU-koulutukseen lisää heidän työllisyyttään 2–3 prosenttiyksiköllä ja nostaa kuukausipalkkaa 500–1500 Tanskan kruunulla.

Tutkimuksessa arvioidaan, että AMU-kurssit ovat tärkeä osa aikuiskoulutusjärjestelmää. Erityisesti ne edistävät tutkintoa vailla olevien työntekijöiden pysymistä työelämässä, jossa kasvavat osaamisvaatimukset ja automatisaatio uhkaavat työpaikkoja.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista (tanskaksi).

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This