21/02/2022

Danmark

Efter- og videreudddannelse, Udkantsområder, Lige muligheder, Uddannelsespolitik

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

En igangværende proces og diskussion

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

I juni 2021 indgik regeringen en bred aftale med flere partier om at ændre strategi for uddannelsestilbud. Målet er, at flere skal tage en uddannelse, og at alle uddannelser skal være tilgængelige i hele landet, og dermed medvirke til sikring af arbejdskraft. Et særligt fokus er på velfærdsområdet, hvor mangel på arbejdskraft er stor.

Med en 2030 målsætning skal der sikres højere optag uden for storbyerne og lavere optag i de største byer (5-10%, universiteter dog 3-5%). Ændringen understøttes økonomisk bl.a. med højere taxameter- og grundtilskud til decentrale uddannelser. Alle uddannelsesinstitutioner har nu afleveret deres oplæg til implementeringsprocessen og indgår konstruktivt i processen. Flere indlæg fra bl.a. Danmarks evalueringsinstitut og uddannelsesinstitutioner peger dog også på nogle af de udfordringer den nye strategi kan give. Bl.a.:

  • At undersøgelser viser, at næsten alle universitetsuddannelser uden for storbyerne har ledige pladser og at antal ledige pladser i storbyer er faldet meget
  • At studerende med de højeste gymnasiekarakterer i højere grad søger i storbyerne, og at det kan være vanskeligt af fastholde fagligt stærke studerende uden for storbyerne (EVA)
  • At aftalen indebærer reduktion af pladser på professionsuddannelser i storbyer (Fx København)
  • At med faldende ungdomsårgange og stor geografisk spredning kan rekruttering af tilstrækkelig mange kvalificerede studerende være en udfordring

Læs mere:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This