24/04/2023

Finland

Folkbildning, Motivation, Lika möjligheter

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

När flyktingar från Ukraina satte sig på skolbänken i finländska Vasa fick de prova på lärsituationer som var helt nya för dem. EPALE Finland kommer snart att publicera lokala goda praxis som bygger på goda erfarenheter tillsammans med den här målgruppen.

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Medborgarinstitutet Alma i Vasa utbildar framgångsrikt nyanlända från Ukraina i finska och engelska språket. Kurserna inleddes snabbt under våren 2022 och är fortsättningsvis på gång.

Det här berättar Vaasa-lehti, återgivet i en kortare artikel av Tarja Gromov. (Läs mera)

– Hittills har redan sju undervisningshelheter genomförts, med sammanlagt cirka 90 deltagare, säger ledande rektor Sannasirkku Autio.

Genom gedigen kunskap i invandrarutbildningar från tidigare har skolan effektivt lyckats nå många av de cirka 800 ukrainare som kommit till staden. En stor del av dem talar endast ryska.

Främmande och nytt

Ukrainarna är vana vid en mera prestationsinriktad och auktoritär undervisning än den finländska. Därför har till exempel pardiskussioner och grupparbeten varit helt främmande inslag för kursdeltagarna.

I den ukrainska skolkulturen är eleven en mera passiv mottagare av kunskap, medan läraren är den som förmedlar kunskap.

– Först uppfattade kursdeltagarna inte alls till exempel matlagning och utflykter som studier, säger den planeringsansvariga läraren Kati Källman.

Goda praxis publiceras

På kort tid har man inom medborgarinstiutet lyckats nå goda resultat och deltagarna har också varit motiverade att lära sig nya språk.

Under våren 2023 kommer EPALE Finland att publicera lokala goda praxis som bygger på de erfarenheter man gjort när det gäller vuxenutbildningsaktiviteter i Finland för den här målgruppen.

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This