24/04/2023

Finland

Folkbildning, Motivation, Lika möjligheter

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

När flyktingar från Ukraina satte sig på skolbänken i finländska Vasa fick de prova på lärsituationer som var helt nya för dem. EPALE Finland kommer snart att publicera lokala goda praxis som bygger på goda erfarenheter tillsammans med den här målgruppen.

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Medborgarinstitutet Alma i Vasa utbildar framgångsrikt nyanlända från Ukraina i finska och engelska språket. Kurserna inleddes snabbt under våren 2022 och är fortsättningsvis på gång.

Det här berättar Vaasa-lehti, återgivet i en kortare artikel av Tarja Gromov. (Läs mera)

– Hittills har redan sju undervisningshelheter genomförts, med sammanlagt cirka 90 deltagare, säger ledande rektor Sannasirkku Autio.

Genom gedigen kunskap i invandrarutbildningar från tidigare har skolan effektivt lyckats nå många av de cirka 800 ukrainare som kommit till staden. En stor del av dem talar endast ryska.

Främmande och nytt

Ukrainarna är vana vid en mera prestationsinriktad och auktoritär undervisning än den finländska. Därför har till exempel pardiskussioner och grupparbeten varit helt främmande inslag för kursdeltagarna.

I den ukrainska skolkulturen är eleven en mera passiv mottagare av kunskap, medan läraren är den som förmedlar kunskap.

– Först uppfattade kursdeltagarna inte alls till exempel matlagning och utflykter som studier, säger den planeringsansvariga läraren Kati Källman.

Goda praxis publiceras

På kort tid har man inom medborgarinstiutet lyckats nå goda resultat och deltagarna har också varit motiverade att lära sig nya språk.

Under våren 2023 kommer EPALE Finland att publicera lokala goda praxis som bygger på de erfarenheter man gjort när det gäller vuxenutbildningsaktiviteter i Finland för den här målgruppen.

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This