24/04/2023

Finland

Folkbildning, Motivation, Lika möjligheter

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

När flyktingar från Ukraina satte sig på skolbänken i finländska Vasa fick de prova på lärsituationer som var helt nya för dem. EPALE Finland kommer snart att publicera lokala goda praxis som bygger på goda erfarenheter tillsammans med den här målgruppen.

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Ukrainare får prova på helt nya undervisningsmetoder

Medborgarinstitutet Alma i Vasa utbildar framgångsrikt nyanlända från Ukraina i finska och engelska språket. Kurserna inleddes snabbt under våren 2022 och är fortsättningsvis på gång.

Det här berättar Vaasa-lehti, återgivet i en kortare artikel av Tarja Gromov. (Läs mera)

– Hittills har redan sju undervisningshelheter genomförts, med sammanlagt cirka 90 deltagare, säger ledande rektor Sannasirkku Autio.

Genom gedigen kunskap i invandrarutbildningar från tidigare har skolan effektivt lyckats nå många av de cirka 800 ukrainare som kommit till staden. En stor del av dem talar endast ryska.

Främmande och nytt

Ukrainarna är vana vid en mera prestationsinriktad och auktoritär undervisning än den finländska. Därför har till exempel pardiskussioner och grupparbeten varit helt främmande inslag för kursdeltagarna.

I den ukrainska skolkulturen är eleven en mera passiv mottagare av kunskap, medan läraren är den som förmedlar kunskap.

– Först uppfattade kursdeltagarna inte alls till exempel matlagning och utflykter som studier, säger den planeringsansvariga läraren Kati Källman.

Goda praxis publiceras

På kort tid har man inom medborgarinstiutet lyckats nå goda resultat och deltagarna har också varit motiverade att lära sig nya språk.

Under våren 2023 kommer EPALE Finland att publicera lokala goda praxis som bygger på de erfarenheter man gjort när det gäller vuxenutbildningsaktiviteter i Finland för den här målgruppen.

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This