22/11/2022

Sverige

Forskning, Näringsliv

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

New models for sustainable development lifestyles

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

Projektet har som mål att undersöka modellerna samt hur verksamhetskulturer och attityder påverkar och påverkas. Projektet ska bidra till att skapa utbildningsmodeller för en mer enhetlig och hållbar organisation som involverar alla berörda: ledare, lärare och studerande / deltagare. Planen är att utvidga pilotprojektet till alla nordiska länder 2023.

Ansökan för att delta stängdes den första juni 2022, läs mera här.

Projektet utförs inom ramen för projektet Utbildning för hållbar utveckling under det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar i Norden.

Deltagande forskare

Kalle Vihtari arbetar som lektor vid Haaga-Helia School of Vocational Teacher education. Kalle är en av de ansvariga för väglednings- och kuratorutbildningarna samt yrkesvägledare. Kalle deltar också i KESTO-projektet. KESTO projektets nätverk forskar och utvecklar etisk hållbarhetsexpertis i samarbete med arbetslivspartners och universitetsstudenter och lärare. Syftet med nätverket är att stärka den etiska hållbarhetskompetensen i långsiktigt samarbete. Forskning och utveckling syftar till att främja pedagogiska och ansvarsfulla affärslösningar och etiskt hållbar verksamhet. Effekterna av projektet analyseras genom systemiskt tänkande ur en mångsidig syn.

Kalle Vihtari

Kalle Vihtari

Fremtenkt hjelper organisasjoner, bedrifter og folk til å bruke fremtiden bedre for å oppdage muligheter, tenke ut løsninger og legge planer – alt for å fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Fremtenkt består av Ragnhild Nabben (MA) og Sveinung Sundfør Sivertsen (PhD). De har bakgrunn fra litteratur og filosofi, og har bred erfaring med å skape medvirkningsprosesser for bærekraftig utvikling.

De jobber sammen med blant annet NIFU i Oslo og UNESCO i Paris med å spre kunnskap om og gi trening i fremtidskyndighet, en kompetanse EU beskriver som grunnleggende for medborgere i fremtidens demokratier.

Fremtenkt deltar i prosjektet som forskere med ekspertise på å bruke fremtiden for transformativ læring.

Fremtenkt

Participating educational institutions

Suomen ympäristöopisto SYKLI är en riksomfattande specialyrkesläroanstalt. Vår grundläggande uppgift är att stärka miljökunskapen samt att utveckla kundernas verksamhet i enlighet med målsättningarna för hållbar utveckling.

SYKLI erbjuder examensförberedande utbildning, kortkurser samt konsult- och experttjänster. Vårt specialkunnande är att tillämpa den nyaste kunskapen i praktiken till förmån för våra kunder. Vi är kända för att vara föregångare för hållbar utveckling inom yrkeslivet. Vi har förståelse för våra kunders förväntningar och skräddarsyr våra utbildningar enligt kundorganisationernas och enskilda studerandes behov.

Projektet verkställs inom ramen för projektet Utbildning för hållbar utveckling under det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar i Norden.

Ari Laitala

Ari Laitala, the contact person from Sykli

NGO RELEARN Suderbyn är en ideell förening som arbetar lokalt i Östersjöregionen och internationellt. Föreningen arbetar med och har arbetat med projekt som rör miljöresiliens, social rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, kulturuttryck för demokrati, identitet och arv, transformativ utbildning och internationellt samarbete för hållbar utveckling. RELEARN arbetar på olika nivåer; från personlig utveckling till lokala handlingar, utveckling av alternativa samhällsmodeller och transnationella samarbeten.

Relearns huvudsakliga arbetsområden inkluderar främst:

  • Aktionsforskning och innovation
  • Nätverk och gränsöverskridande samarbete
  • Icke-formell utbildning för ungdomar och vuxna
Relearn suderbyn logo

Folkehøgskolerådet. De fem nasjonale folkehøgskoleorganisasjonene i Norge vedtok i 2019 et bærekraftvedtak for å støtte opp om FNs bærekraftsmål. Vedtaket har fire konkrete mål, som må følges opp av folkehøgskolene i Norge (totalt 85) for å nås innen 2030. Målene handler om å redusere klimagassutslipp, utdanning for bærekraftig utvikling og å bidra til å danne bevisste og aktive globale medborgere. Folkehøgskolenes lovfestede formål er allmenndanning og folkeopplysning og her er det naturlig at bærekraftsmålene kommer inn.

Folkehøgskolene er autonome, og folkehøgskoleorganisasjonene kan ikke pålegge skolene å følge opp målene i vedtaket. Men egne undersøkelser viser at folkehøgskolene støtter bærekraftsatsningen og jobber målrettet med å nå målene.

De nasjonale folkehøgskoleorganisasjonene (Folkehøgskolerådet, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet) har, i samarbeid med folkehøgskolene, utviklet metoder og ressurser for å følge opp disse fire målene på skolene. Vi har arrangert kurs, seminarer og webinarer, og ressurser er tilgjengelig for skolene via nettsidene til Folkehøgskolerådet.

Folke høgskole rådet

Kontakt

Tove Holm

Nordiska nätverket för hållbar utveckling vid Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande

tovejoho@gmail.com

+358 40 663 9254

Tove Holm

Tove Holm

Flere nyheder fra NVL

Nye langsigtede investeringer i voksen og efteruddannelse (VEU)

21/09/2023

Danmark

En ny trepartsaftale mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre fremtidens kompetencebehov.

Tillögur að fimm stefnum í stafrænni inngildingu

20/09/2023

Norden

Nordic Network for Adult Learning (NVL) kynna fimm tillögur til að styðja við þróun stafrænnar hæfni meðal fullorðinna einstaklinga.

Fimm tilmæli um talgilda inklusjón

20/09/2023

Norden

Norðurlendskt netverk fyri vaksnamannalæring (NVL) vísir á fimm tilmæli, ið eru við til at menna talgildu førleikarnar hjá tilkomnum borgarum.

Share This