06/12/2023

Åland

Lika möjligheter

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Micke Larsson

Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare. Foto: Therese Andersson

I oktober 2023 publicerades utvecklings- och hållbarhetsagendans andra upplaga. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland utgör det åländska bidraget till genomförandet av FN:s agenda 2030.

– Sju år senare, och halvvägs till 2030, kan vi konstatera att utvecklings- och hållbarhetsagendan är väletablerad som vårt gemensamma samhällskontrakt. Föreningar, kommuner, företag, skolor, myndigheter, konstnärer och privatpersoner är engagerade i såväl bärkraft-nätverket som i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendans mål, säger Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland innehåller sju strategiska utvecklingsmål som arbetats fram av skilda analysgrupper utifrån förslag som lämnats av en expertpanel. Utvecklingsmålen har en och samma tidsplan, de ska uppnås senast år 2030. De sju strategiska utvecklingsmålen för Åland är:

1. Välmående
2. Tillit och delaktighet
3. God vattenkvalitet
4. Biologisk mångfald
5 Attraktionskraft
6. Kraftigt minskad klimatpåverkan
7. Hållbar konsumtion och produktion

Illustration Amanda Valkonen
Illustration Amanda Valkonen

Sedan agendan manifesterades har ett flertal delmål definierats för agendans sju strategiska utvecklingsmål för 2030. Det har också fastställts huvudindikatorer och etablerats färdplaner för målen. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och levereras av Ålands statistik- och utredningsbyrå. Nuläget rapporteras vartannat år i statusrapporter och kontinuerligt under året på bärkrafts webbplats

Den andra upplagan som nu publiceras och som innehåller de sju strategiska utvecklingsmålen har kompletterats med delmålen, huvudindikatorerna och färdplanerna.

Den andra upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland kan läsas här

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This