01/11/2023

Norge

Täydennyskoulutus, Korkeakoulutus, Digitaitoja

Uusi raportti teollisuuden osaamistarpeista

Työryhmä, johon kuuluu osallistujia teollisuusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, osaamisministeriöstä sekä korkeakoulu- ja osaamisvirastosta, on käynyt läpi teollisuuden osaamistarpeet.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Norjan teollisuudella on edessään haastavia osaamistarpeita

Raportissa kuvataan esimerkiksi osaamistarpeita, jotka liittyvät toisen asteen tasoisen ammattitaidon puutteeseen, tekniikan ja teollisuuden sekä tieto- ja sähkötekniikan osaamispuutteisiin. Digitalisaation ja automatisaation aiheuttama siirtymä edellyttää IT-osaamista ja teknistä osaamista, kun taas vihreä siirtymä kasvattaa erityisesti kestävään tuotantoon ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin liittyvän osaamisen tarvetta.

Työryhmä tarkastelee Norjan tämänhetkisiä osaamispoliittisia keinoja ja arvioi, miten niitä voisi muokata vastaamaan paremmin teollisuuden erityisiä tarpeita. Se on myös tarkastellut, mitä teollisuudelle suunnattuja keinoja Tanskassa ja Ruotsissa käytetään. Näiden keinojen tarkoitus on, aivan kuten Norjassakin, antaa työntekijöille heidän tarvitsemaansa osaamista räätälöidyillä koulutuksilla, joita rahoitetaan erilaisilla mekanismeilla. Lisäksi työryhmä on kartoittanut oppijalähtöisiä esteitä ja pohtinut, miten Norjassa käytössä olevia keinoja voidaan muokata ja tehdä houkuttelevammiksi sekä teollisuuden työntekijöiden että -antajien kannalta.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että teollisuuden täsmätarpeisiin vastaamiseksi on jo käynnissä erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi akkuteollisuudessa. Raportissa korostetaan myös, että teollisuudella on edessään joitakin erityishaasteita. Raportin tietoja ja arvioita hyödynnetään ammatillista korkeakoulutusta käsittelevän selonteon laadinnassa.

Toimialaohjelmien rakenteesta, tavoitteista ja mahdollisuuksista voi olla syytä tiedottaa päämäärätietoisemmin yrityksille ja työntekijöille, jotta voidaan tehdä näkyväksi, että osaamisen kehittämistä voidaan tarjota toimialaohjelmien kautta eri koulutustasoilla. Toimialaohjelmien johtokunnat ja työelämäosapuolet ovat tässä tiedottamistyössä keskeisiä toimijoita.

Linkki raporttiin (norjaksi)

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This