29/03/2023

Norden

Forskning, Livslang læring

Vejledning i livets transitionsfaser

Hvordan faciliterer vi som vejledere de transitioner vores vejledte oplever og skal igennem i løbet af livet?

Vejledning i livets transitionsfaser

Vejledning i livets transitionsfaser

Vejledere har brug for greb i forhold til at kunne støtte vejledte i at håndtere valg og overvejelser i forbindelse med overgange.

Artiklen ”Vejledning i livets transitionsfaser” ser med et antropologisk blik på fænomenet transition med henblik på at forstå, på hvilke måder overgange kan være udfordrende. Der præsenteres en transitionsmodel som et muligt værktøj for vejledere, når vejledte banker på døren med en transitionsproblematik.

Artiklen tilbyder perspektiver på, hvordan vejleder kan støtte vejledte i at håndtere valg og eksistentielle overvejelser i forbindelse med overgange.

Målgruppen for artiklen er professionelle inden for feltet Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, Vejledning og supervision samt Pædagogisk vejledning.

Læs artiklen ”Vejledning i livets transitionsfaser” her.

Kontakt forfatteren

Inger-Lise Vanja Lund Petersen
Lektor
Københavns Professionshøjskole
0045 41898635
inpe@kp.dk

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This