26/05/2023

Norden

Arbeidsliv, Fleksibel læring, Forskning

Vellykket webinar om Læring og innovasjon i arbeidslivet

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

Vellykket webinar om Læring og innovasjon i arbeidslivet

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Webinaret rettet seg mot ledere med ansvar for å følge opp ansattes faglige utvikling og arbeidsutøvelse, ansatte som er opptatt av kompetanseutvikling i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og mot lokale tillitsvalgte.

Her fikk vi innsikt i og kunnskap om hvordan læring kan foregå på arbeidsplassen og hvordan det kan forstås som en ‘samskapende prosess’ der både ledere og de tilsatte har en viktig rolle. Innlederne Ulrik Brandi, Maria Marquard og Maria Jönsson bød på teoretisk kunnskap, praktiske erfaringer og inspirasjon basert på voksenpedagogisk og -didaktisk kunnskap om arbeidsplassbasert læring uten at det går utover virksomheters kjerneoppgaver og effektivitet. Den nordiske modellen er en velutprøvd metode og brukt i arbeidslivet gjennom blant annet produksjonsbedriftene Husqvarna og Easyfood.

Maria Marquard, DPU, Aarhus Universitet, og dansk NVL-koordinator introduserte temaet og tok deltakerne gjennom bakgrunnen for den nordiske prosessen i Nordisk ministerråd og utviklingen videre. Ulrik Brandi, PhD, lektor og forskningsprogramleder, DPU/Aarhus universitet informerte om teorien bak-, og resultatene av BIC-prosjektet. Maria Jönsson, Learning Development Manager, Husqvarna Group snakket deretter om hvordan modellen var blitt brukt i Husqvarnas virksomhet og hvordan det er å jobbe med innovativ læring på arbeidsplassen.

Til sist fikk innlederne tid til å snakke sammen i en plenumssamtale om temaet.

Evalueringen av webinaret viste at deltakerne både var fornøyd med innholdet og gjennomføringen. Opptak av webinaret og presentasjon får du tak i ved å sende en e-post til: andreas.gravdahl@hkdir.no

Læs mere om metoden læringscirkler:

Håndbog i Learning Labs
Learning Labs Handbook
Håndbog i Learning Labs
Project Building Innovation Capacity (BIC)

Materiale om læringscirkler

Rapporter læringscirkler /Learning Labs

Artikler

NVL Learning Labs en-baeredygtig nordisk model for innovationskompetence /v. Mikkel Kamp,

”Leder i Husquarna – Man kan ikke gøre som man plejer”. /v. Mikkel Kamp

”Forskningscirkler en udviklingsstrategi” Wahlgren, B., Marquard.M.

Webinarer

Links til de tre webinarer i webinarserien: ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling”.

Webinarerne blev gennemført nov.-dec. 2022.

Video

En revitalisering af ”fremtidsværkstedet”

Learning Labs

VALUE – Valuing diversity in care and education – et fælleseuropæisk Erasmus+ KA3 projekt, som blev gennemført den 1. januar 2018 – 31. maj 2021.

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This