26/05/2023

Norden

Arbeidsliv, Fleksibel læring, Forskning

Vellykket webinar om Læring og innovasjon i arbeidslivet

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

Vellykket webinar om Læring og innovasjon i arbeidslivet

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Webinaret rettet seg mot ledere med ansvar for å følge opp ansattes faglige utvikling og arbeidsutøvelse, ansatte som er opptatt av kompetanseutvikling i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og mot lokale tillitsvalgte.

Her fikk vi innsikt i og kunnskap om hvordan læring kan foregå på arbeidsplassen og hvordan det kan forstås som en ‘samskapende prosess’ der både ledere og de tilsatte har en viktig rolle. Innlederne Ulrik Brandi, Maria Marquard og Maria Jönsson bød på teoretisk kunnskap, praktiske erfaringer og inspirasjon basert på voksenpedagogisk og -didaktisk kunnskap om arbeidsplassbasert læring uten at det går utover virksomheters kjerneoppgaver og effektivitet. Den nordiske modellen er en velutprøvd metode og brukt i arbeidslivet gjennom blant annet produksjonsbedriftene Husqvarna og Easyfood.

Maria Marquard, DPU, Aarhus Universitet, og dansk NVL-koordinator introduserte temaet og tok deltakerne gjennom bakgrunnen for den nordiske prosessen i Nordisk ministerråd og utviklingen videre. Ulrik Brandi, PhD, lektor og forskningsprogramleder, DPU/Aarhus universitet informerte om teorien bak-, og resultatene av BIC-prosjektet. Maria Jönsson, Learning Development Manager, Husqvarna Group snakket deretter om hvordan modellen var blitt brukt i Husqvarnas virksomhet og hvordan det er å jobbe med innovativ læring på arbeidsplassen.

Til sist fikk innlederne tid til å snakke sammen i en plenumssamtale om temaet.

Evalueringen av webinaret viste at deltakerne både var fornøyd med innholdet og gjennomføringen. Opptak av webinaret og presentasjon får du tak i ved å sende en e-post til: andreas.gravdahl@hkdir.no

Læs mere om metoden læringscirkler:

Håndbog i Learning Labs

Learning Labs Handbook

Håndbog i Learning Labs

Project Building Innovation Capacity (BIC)

Materiale om læringscirkler

Rapporter læringscirkler /Learning Labs

Artikler

NVL Learning Labs en-baeredygtig nordisk model for innovationskompetence /v. Mikkel Kamp,

”Leder i Husquarna – Man kan ikke gøre som man plejer”. /v. Mikkel Kamp

”Forskningscirkler en udviklingsstrategi” Wahlgren, B., Marquard.M.

Webinarer

Links til de tre webinarer i webinarserien: ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling”.

Webinarerne blev gennemført nov.-dec. 2022.

Video

En revitalisering af ”fremtidsværkstedet”

Learning Labs

VALUE – Valuing diversity in care and education – et fælleseuropæisk Erasmus+ KA3 projekt, som blev gennemført den 1. januar 2018 – 31. maj 2021.

Flere nyheder fra NVL

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Vocational education and training of the present - a joint Nordic initiative 2023-25

04/05/2023

Norden

Do you want to be a part of developing resilient and inclusive vocational education and training systems in the Nordic countries?

Share This