27/02/2023

Island

Näringsliv, Utbildningspolitik

Viktigt att validera utbildning och erfarenheter bland immigranter och flyktingar

Anställning av invandrare och flyktingar kan inte begränsas till arbeten som inte kräver specialkunskaper.

Guðmund Ingi Guðbrandsson

Guðmund Ingi Guðbrandsson, Islands social- och arbetsmarknadsminister och de nordiska ländernas samarbetsminister. Fotograf: government.is

Det är angeläget att säkerställa verkliga möjligheter inom alla områden där invandrare och flyktingar, precis som andra, har möjlighet att delta, växa och bidra till samhället. Det stod i slutanförandet av Guðmund Ingi Guðbrandsson, social- och arbetsmarknadsminister och de nordiska ländernas samarbetsminister, vid en konferens som nyligen ägde rum i Oslo om kvinnor som invandrare och flyktingar i Norden. Konferensen arrangerades av Nordiska ministerrådet och Nordiskt välfärdscentrum.

Guðmundur Ingi betonade att de nordiska länderna skulle kunna förbättras när det gäller att erkänna utbildningen och kompetensen hos dem som kom till landet. “Här tror jag att vi kan lära av varandra”, sa han. “Till exempel är sysselsättningsgraden för invandrare högre på Island än i andra nordiska länder, men svenskarna är bäst på att erkänna människors kompetens och utbildning.”

Island tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet nästa år. Guðmundur Ingi betonade att Island i frågan om invandrare och flyktingar planerar att lägga särskild vikt vid sysselsättning, jämställdhet, kampen mot ensamhet och psykisk hälsa.
Han betonade också vikten av att hylla den mångfald och humankapital som invandrare och flyktingar förde med sig, samtidigt som han betonade främjandet av demokrati i de nordiska länderna, jämställdhet och arbete för fred.

Læs mere her (på islandsk)

Flere nyheder fra NVL

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Share This