27/02/2023

Island

Näringsliv, Utbildningspolitik

Viktigt att validera utbildning och erfarenheter bland immigranter och flyktingar

Anställning av invandrare och flyktingar kan inte begränsas till arbeten som inte kräver specialkunskaper.

Guðmund Ingi Guðbrandsson

Guðmund Ingi Guðbrandsson, Islands social- och arbetsmarknadsminister och de nordiska ländernas samarbetsminister. Fotograf: government.is

Det är angeläget att säkerställa verkliga möjligheter inom alla områden där invandrare och flyktingar, precis som andra, har möjlighet att delta, växa och bidra till samhället. Det stod i slutanförandet av Guðmund Ingi Guðbrandsson, social- och arbetsmarknadsminister och de nordiska ländernas samarbetsminister, vid en konferens som nyligen ägde rum i Oslo om kvinnor som invandrare och flyktingar i Norden. Konferensen arrangerades av Nordiska ministerrådet och Nordiskt välfärdscentrum.

Guðmundur Ingi betonade att de nordiska länderna skulle kunna förbättras när det gäller att erkänna utbildningen och kompetensen hos dem som kom till landet. “Här tror jag att vi kan lära av varandra”, sa han. “Till exempel är sysselsättningsgraden för invandrare högre på Island än i andra nordiska länder, men svenskarna är bäst på att erkänna människors kompetens och utbildning.”

Island tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet nästa år. Guðmundur Ingi betonade att Island i frågan om invandrare och flyktingar planerar att lägga särskild vikt vid sysselsättning, jämställdhet, kampen mot ensamhet och psykisk hälsa.
Han betonade också vikten av att hylla den mångfald och humankapital som invandrare och flyktingar förde med sig, samtidigt som han betonade främjandet av demokrati i de nordiska länderna, jämställdhet och arbete för fred.

Læs mere her (på islandsk)

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This