08/12/2023

Norden

Livslångt lärande

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporterna ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

Den grafiska presentationen syfte är kunskapsutbyte för att göra livslång vägledning tillgänglig för alla, att stödja vuxnas mobilitet och att främja jämlikhet i Norden. I de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland finns olika former av formellt och informellt samarbete, nationella strategier och projekt som fokuserar på att förstärka samarbete och samordning.

NVL’s Netværk for Vejlednings förhoppning är att presentationen ska användas nationellt som underlag i diskussioner för att stödja utvecklingen av vägledningstjänster.

Se visualisering av samordningsrapporten her.

Læs mere i rapporterne:
Samordning af vejledningen i ­de nordiske lande:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This