19/03/2024

Norden

Arbeidsliv, Utdanningspolitikk, Digitale kompetanser, Forskning

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

8. februar i år holdt Sentralorganisasjonen for finske fagforeninger (SAK), Sammenslutningen av finske industrier (EK) og Servicesenteret for livslang læring og sysselsetting (JOTPA) et webinar om digital kompetanse i Finland.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

Hvordan tetter vi det digitale kompetansegapet?

I lys av den digitale omstillingen presenterer Ari-Matti Näätänen, forskningsspesialist i SAK, statistikk om kompetansegapet innen digitale ferdigheter og hvordan disse kompetansene identifiseres i arbeidsstyrken i Finland. Deretter tar Leena Nyman, rådgiver i EK, for seg behovene for digital kompetanse hos bedriftene og hvordan man forholder seg til Kunstig intelligens (KI) på arbeidsplassen. Til sist presenterer Krista Paavola, Seniorspesialist i JOTPA, muligheter for digitale ferdigheter i arbeidslivet og livslang læring.

Her kan du se webinaret. Det er tilgjengeleg med engelsk og finsk undertekst.

Følg også arbeidet til NVL Digital Arbeidsliv her og les gjerne den aktuelle rapporten om tematikken her.

Flere nyheder fra NVL

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Þann 8. febrúar á þessu ári héldu Samtök finnskra verkalýðsfélaga (SAK), Samtök finnsks iðnaðar (EK) og Þjónustumiðstöð símenntunar og atvinnu (JOTPA) vefnámskeið um stafræna hæfni í Finnlandi.

Share This