15/06/2023

Norge

Fag- og yrkesopplæring,

Webinar om det nordiske kvalitetskompasset for realkompetansevurdering

NVL arrangerte webinar 13. juni om kvalitetskompass for realkompetansevurdering (validering), med fulltallig deltakerliste.

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Webinar om det nordiske kvalitetskompasset for realkompetansevurdering

Webinaret «Kvalitetskompass for realkompetansevurdering» rettet seg mot utøvere av realkompetansevurdering i Norge, herunder fagkonsulenter og administrativt ansatte som arbeider inntak/opptak til formell utdanning på følgende utdanningsnivåer:

  • Grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring for voksne)
  • Høyere yrkesfaglig utdanning

Her fikk deltakerne innsikt i og kunnskap om hvordan Kvalitetskompasset for realkompetansevurdering kan fungere for vurdering og videreutvikling av praksis, samt rammeverk for utvikling av interne systemer og rutiner for realkompetansevurdering. Kvalitetskompassets flere digitale redskaper skal eksempelvis hjelpe deg med en personlig utviklingsplan som skal forbedre egen vurderingspraksis og styrke egen kompetanse. Verktøyet skal også kvalitetssikre vurderingsprodsryer og øke kompetansen for utøvere.

Anni Karttunen, seniorspesialist i utdanningspolitikk i GlobEdu tok oss gjennom bakgrunnen for Kvalitetskompasset og bruksområde, samt hvilke erfaringer som har blitt gjort med i Finland.

Agnetha Kronqvist, nasjonalt koordinator for NVL i Sverige og undervisningsråd i Skolverket presenterte praktiske eksempler på hvordan verktøyet er blitt brukt i svensk kontekst, samt resultater på selv-evalueringer for praktikere og veiledere.

Til sist presenterte Trond Fitje, seniorrådgiver i HK-dir og medlem i NVLs valideringsnettverk om de norske fokusområdene og hvordan Kvalitetskompasset kan benyttes i norske sammenhenger.

Til sist fikk innlederne tid til å snakke sammen i en plenumssamtale om temaet og besvarte spørsmål fra deltakerne.

Her kan du utforske Kvalitetskompasset: qualitycompass.eu

Opptak av webinaret og presentasjon får du tak i ved å sende en e-post til: andreas.gravdahl@hkdir.no.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This