31/05/2023

Norge

Nám fullorðinna fullorðinsfræðsla, Menntastefna, Háskólamenntun, Iðn- og starfsmenntun, Ævinám

Yfirlit yfir færniþarfir í Noregi: Vilja samræma menntunina við þarfir atvinnulífsins

Ríkisstjórnin vísar til aðgerða til að mennta nógu marga með þá hæfni sem atvinnulífið þarfnast á næstu árum.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

Ríkisstjórnin vill að menntunin uppfylli hæfniþarfir atvinnulífsins í ríkari mæli

Þingsályktunartillaga norsku ríkisstjórnarinnar „Yfirlit yfir hæfniþarfir í Noregi“, eða betur þekkt sem „Utsynsmeldingen“, var kynnt í lok mars á þessu ári og þar er lýst aðgerðum sem gripið verður til meðal annars til að samræma betur námsframboð og þarfir atvinnu- og samfélagslífs. Forsaga þessa er að allar spár sýna að fólki á vinnualdri í Noregi mun hlutfallslega fækka þar sem eldri íbúum fjölgar sífellt og færri teljast í ungmennaárgöngum. Mörg fyrirtæki eiga í erfiðleikum með að ráða nauðsynlegt vinnuafli.

Ola Borten Moe, ráðherra rannsókna og háskóla, segir að forgangsraða þurfi menntun sem er eftirsótt bæði frá nemendum og atvinnulífinu og sem veitir hæfni sem er nauðsynleg fyrir Noreg.

Ríkisstjórnin vill forgangsraða þeirri hæfni sem þarf til afkastamikils og samkeppnishæfs atvinnulífs, til grænna umskipta, til að tryggja góða velferðarþjónustu um allan Noreg auk þess að efla hæfni og virkja fleiri sem standa utan atvinnulífsins. Þær aðgerðir sem lagðar eru til voru settar fram á grundvelli skýrslna hæfnisþarfanefndar sem og skýrslu sem mælingarnefnd skilaði í október á síðasta ári.

Umfang fræðslunnar verður samkvæmt nauðsynlegum þörfum atvinnulífsins. Gert er ráð fyrir að háskólar og framhaldsskólar setji upplýsingatækni, heilbrigðismál og menntun í forgang sem nauðsynleg eru fyrir græn umskipti, að verkmenntunarskólar setji tæknigreinar, heilsu- og aðrar námsgreinar sem nauðsynlegar eru fyrir græn umskipti í forgang og að háskólamenntun meti þörf á að leggja frekari áherslu þarfir samfélagsins fyrir hæfni.

Lestu meira um Utsynsmeldingen hér.

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This