31/01/2022

Finland

Yrkesutbildning, Lika möjligheter

Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3,7 miljoner euro för att utveckla digitalisering inom yrkesutbildningen i Finland.

Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Yrkesutbildningen digitaliseras med nya pengar

Pengarna går till ett par större projekt som skall arbeta med att förbättra infrastrukturen, underlätta samarbete mellan olika anordnare och minska på det dubbla utvecklingsarbete som pågår.

Vägledning och tjänster för inlärningsanalytik får också stöd. Projekten är en del av ministeriets utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen.

Läs mer om utvecklingsprogrammet Rätt att kunna

Flere nyheder fra NVL

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Sveriges regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

29/11/2023

Sverige

Á næsta ári mun sænska ríkisstjórnin innleiða nýjan ríkisstyrk til starfsmenntunar innan fullorðinsfræðslu sveitarfélaga á framhaldsskólastigi þar sem stofnun nýrra eða stækkun fyrirtækja er fyrirsjáanleg. Þetta á einkum við í strjálbýlum héruðum.

Share This