Bæredygtig udvikling

Nyheder

Amplifying the voice of immigrants and cooperating based on effective solutions

11/03/2024

Island

The project Voices of young immigrants – inclusion in education, work and society is based on a wide collaboration of stakeholders, focusing on the perspectives of young immigrants in Iceland.

NVL shares inspiration about education for sustainable living

07/03/2024

Norden

NVL presented current initiatives on the topic of Sustainable Development in Adult Learning during Nordic Summer University’s Winter Symposium on February 16-18 in Odense, Denmark.

Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Island

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Illustration av en hållbar energilösning med vindturbiner, solpaneler, en laddningsstation för elbilar och en modern byggnad, som representerar förnybara energilösningar.

29/01/2024

Sverige

I Sveriges budgetproposition för 2024 föreslog den svenska regeringen en satsning på korta kurser för att yrkesverksamma med specialistkompetens ska få bättre möjligheter att vidareutveckla sin kompetens. Nu är det klart vilka nio lärosäten som omfattas av satsningen 2024 och ska ta fram kurser med inriktning mot batteri, teknik och grön omställning.

Inspiration for Sustainable Development in Adult Learning

22/01/2024

Norden

How can sustainable development be promoted through adult learning? How do the Nordic countries strategically engage in educational initiatives for sustainable development?

Nordplus Applications round 1 st February 2024

28/11/2023

Norden

The Nordplus programme of the Nordic Council of Ministers invites Nordic and Baltic institutions and organisations working with or involved in education and training to apply for funding in the application round of 2024.

Ásmundur Einar Daðason, utbildnings- och barnminister, och Björt Sigfinnsdóttir, direktör för LungA, undertecknar ett avtal i Seyðisfjörður.

19/06/2023

Island

LungA är den första folkhögskolan på Island

Are you working with education for sustainable development?

08/03/2023

Norden

Do you want to learn from other Nordic organisations with experience in the field of education for sustainable development?

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) – ny strategi

13/02/2023

Danmark

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har vedtaget en ny strategi ”Folkeoplysning for samtiden og fremtiden” for arbejdet 2023-2026. Tre strategiske hovedtemaer kobler til aktuelle og fremtidige samfundsmæssige udfordringer.

New models for sustainable development lifestyles

23/11/2022

Sverige

A new pilot project develops an educational model for supporting the development towards the normalization of more sustainable lifestyles.

New models for sustainable development lifestyles

22/11/2022

Sverige

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Framtidens arbetsmarknad och grön omställning

25/10/2022

Åland

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i Norden och på Åland? Vilka utmaningar finns för grön omställning? Det var frågor som dryftades på ett lunchseminarium i Mariehamn nyligen.