Inklusion

Nyheder

Et av forslagene er at universitetene i Island blir åpnere for funksjonshemmede ungdommer

20/03/2024

Island

„Vi er alle ulike, men også like“ er overskriften på en ny rapport om å forbedre studie- og arbeidsmuligheter for funksjonshemmede i Island. Sara Dögg Svanhildardóttir var formann i arbeidsgruppen. Hun mener at rapporten inneholder forslag som kommer til å ha en stor betydning for funksjonshemmede ungdommer. De förste tiltakene blir igangsatt straks til hösten. Situasjonen for denne samfunnsgruppen i dag er langt fra å oppfylle FN´s målsetninger.

Amplifying the voice of immigrants and cooperating based on effective solutions

11/03/2024

Island

The project Voices of young immigrants – inclusion in education, work and society is based on a wide collaboration of stakeholders, focusing on the perspectives of young immigrants in Iceland.

Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Island

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

En smilende kvinne med langt blondt hår som sitter foran en bærbar datamaskin i en stue, med et blått dekorativt putetrekk i bakgrunnen. Hun har på seg hodetelefoner med mikrofon og ser ut til å være i en samtale

31/01/2024

Norge

Det skal etableres et nasjonalt tilbud for lærerstyrt norskopplæring for voksne innvandrere. Det er satt av 4 000 000 000 norske kroner til formålet.

Deltakeres erfaringer med introduksjonsprogram og norskopplæring

08/01/2024

Norge

Hvordan fungerer arbeidet med kvalifisering, integrering og opplæring nasjonalt og lokalt? Hvilke erfaringer har deltakerne? Direktoratet for mangfold og integrering (IMdi) i Norge legger til rette for at kommunene kan gjennomføre brukerundersøkelser fra 10. oktober – 31. desember 2023.

Arbetslösa i Sverige får ökade möjligheter att utbilda sig

18/12/2023

Sverige

Personer som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa i Sverige. Samtidigt finns det brist på utbildad personal inom många yrken.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Samarbejde mellem værkmestre og lærere i fængsler forbedrer indsattes færdigheder og viden

29/11/2023

Danmark

NVL’s Netværk for Uddannelse i Fængsler har udgivet inspirationsmateriale om aktiviteter, som forbedrer de indsattes færdigheder og viden.

Gode råd for digital undervisning i norsk og samfunnskunnskap i ny utredning

19/09/2023

Norge

I en ny rapport fra Proba samfunnsanalyse framgår det at det finnes få etablerte tilbud om digital undervisning i norsk og samfunnsfag. Proba framhever at for å lykkes med digital undervisning er det behov for tilpasninger, god infrastruktur og støte og for strategisk forankring i kommunene.

The TechNo.1 Club team members: Lukas, René, Emilia and Oda-Marie.

29/06/2023

Norden

NVL Digital Inclusion network has collaborated with Diaconia University of Applied Sciences (Diak) to find new ways to enhance digital inclusion of senior citizens. One form of collaboration has been funded by the Erasmus+ programme and it is called Blended Intensive Programme (BIP).

Grundläggande litteracitetsutbildning för vuxna andraspråksinlärare i Norden

09/06/2023

Norden

I presentationen presenteras och jämförs utbildningen i grundläggande litteracitet i de nordiska länderna.

Voices of People with Immigrant Background – #Iceland2023

17/04/2023

Norden

Reykjavik, Iceland – The Education and Training Service Centre (ETSC) in Iceland and the Nordic Network for Adult Learning in collaboration with The Ministry of Social Affairs and Labour and the Ministry of Education and Children in Iceland are pleased to announce the upcoming Nordic conference on the voices of people with immigrant background.