Osaamisen kehittäminen

Nyheder

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

28/02/2024

Norge

Uusi raportti osoittaa, että sekä tiedottaminen että taloudellinen tuki edistävät työntekijöiden motivaatiota kouluttautua lisää.

Attraktive erhvervsuddannelser i Norden

02/05/2023

Norden

Pohjoismaiden neuvosto järjesti konferenssin, jonka otsikkona oli ”Pohjola etsii ammattikoulutettua työvoimaa”. Konferenssissa esiteltiin raportti ammattikoulutuksen houkuttelevuuden lisäämisestä.

100 millioner kroner til kompetanseheving i arbeidslivet

28/03/2023

Norge

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto myöntää tänä vuonna Kompetansepluss-tukimuodon puitteissa 100 miljoonaa kruunua, joilla järjestetään lähes 1400 kurssia.

Håndbog i Learning Labs

31/01/2023

Norden

BIC-hanke on julkaissut käsikirjan oppimislaboratorioiden käytöstä. Sen otsikko on ”Learning Labs – menetelmä, jolla saat johtoryhmän ja työntekijöiden innovaatiokyvyt esiin” (”Learning Labs – En metode til mobilisering af innovationsevnen hos ledere og medarbejdere”).

Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

28/11/2022

Norge

Norjan korkeakoulutus- ja osaamisvirasto on jakanut 94 miljoonaa kruunua osaamisen kehittämiseen yhdellätoista eri toimialalla.

Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

28/11/2022

Sverige

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring

29/08/2022

Norge

Norjan osaamistarvetoimikunta julkisti teemaraporttinsa tiistaina 14. kesäkuuta. Raportin otsikko on ”Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring” (Ammatillinen korkeakoulutus muuttuvan työelämän tarpeisiin).

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

28/04/2022

Norden

Aikuisten uraohjausta käsittelevä hanke on käytännönläheinen hanke, joka tuo aikuisten ohjauksen alalle inspiraatiota ja pohdintoja. Hankkeessa esitellään käteviä ja helppotajuisia käytännön työvälineitä ohjaajille, jotka ohjaavat aikuisia työelämässä.

VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

28/03/2022

Island

Konferenssin aiheena on yhteisen perustan luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Elinikäisen oppimisen alalla tarvitaan yhtenäisiä menettelytapoja.

Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

24/02/2022

Danmark

Etenkin taustaltaan ei-länsimaalaisten naisten määrä kasvanut