Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre.
Nyheter | Island
22-06-2021 

Samarbejde mellem skoler, voksenuddannelse og erhvervslivet

Samarbejdet markerer et vendepunkt, hvor myndigheder, skoler og erhvervsliv samarbejder om at forbedre de studerendes praktik og fremme øget effektivitet og kvalitet i erhvervsuddannelsen.

Foto: CDC
Nyheter | Danmark
18-06-2021 

Demokrati og læringsfællesskaber i dagtilbud: At give praksis en stemme

Resultater fra forskningsprojektet VALUE

Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”.
Nyheter | Norden
16-06-2021 

Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

Kurs om museum och social interaktion den 28-29 september 2021 i Östersund

Foto: Hannah Olinger
Nyheter | Danmark
16-06-2021 

Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

Kataloget Folkehøringer, Idekatalog, 2021
Nyheter | Danmark
15-06-2021 

Idékatalog med ideer til at styrke demokratisk dialog

Mere end 200 frivillige borgere fordelt på fem regionale folkehøringer har bidraget til idékataloget

Foto: Jeswin Thomas
Nyheter | Norge
09-06-2021 

Fullføringsreformen vedtatt

De politiske partiene Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er enige om den nye reformen for videregående opplæring. Fullføringsreformen er den største endringen av videregående opplæring siden 1990-tallet.

Foto: hjemmesiden Næstaskref.is
Nyheter | Island
08-06-2021 

Regeringen i Island fortsætter kampen mod arbejdsløshed

617 mio. ISK er uddelt til forskellige sommerkurser på gymnasie-og universitetsniveau for at bekæmpe arbejdsløsheden

Mynd: Rodolfo Quirós
Nyheter | Danmark
26-05-2021 

Ójafnvægi á vinnumarkaði, skortur á faglærðu vinnuafli árið 2030, hærri atvinnuleysisbætur renna stoðum undir aukin tækifæri til menntunar

Þetta eru þau umfjöllunarefni sem eru efst á baugi í þemaútgáfum viðskiptaráðs verkalýðshreyfingarinnar í Danmörku.

Ljósmynd: Meruyert Gonullu
Nyheter | Norden
26-05-2021 

9 Conversations – verfærakassi

Áskorun: Hvernig er hægt að aðstoða innflytjendur við að stofna eigið fyrirtæki?

Foto: Product School
Nyheter | Norge
26-05-2021 

Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Forslag til reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Planen er å gjøre dem tilgjengelige før sommerferien.

Foto: Kompetanse Norge
Nyheter | Norge
26-05-2021 

Sveinung Skule direktør for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra 1. juli 2021

Sveinung Skule ble 21. mai beskikket av Kongen i statsråd som direktør for HK-dir, som er forkortelsen for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Kuva: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
26-05-2021 

Kestävyys vapaan sivistystyön painopistealueena

Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd on viime vuosina painottanut vahvasti kestävää kehitystä laajassa merkityksessä. Siihen sisältyvät ilmastoasiat, vihreä muutos, luonnon monimuotoisuus sekä kestävä yhteiskunta, joka antaa turvaa ihmiselle yksilönä ja kansalaisena.

Kuva: Meruyert Gonullu
Nyheter | Norden
26-05-2021 

9 Conversations -työkalupakki

Haaste: miten auttaa maahanmuuttajia oman yrityksen perustamisessa?

Foto: John Schnobrich
Nyheter | Island
21-05-2021 

Generelle kompetencer revideret

Arbejdslivets oplæringscenter i Island har foretaget ændringer af Generelle kompetencer. Kendskab til anvendelse af informationsteknologi er tilføjet, og sikkerhedsbevidsthed er blevet fjernet.

Foto: NeONBRAND
Nyheter | Sverige
17-05-2021 

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

Foto: Dom Fou
Nyheter | Island
09-05-2021 

Færre deltog i ikke-formel læring i 2020

Deltagelsen i ikke-formel læring er faldet i forhold til de seneste år. Samtidig deltog flere i formel uddannelse i 2020 end året inden.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
06-05-2021 

Bæredygtighed et prioriteret tema i folkeoplysningen

Dansk folkeoplysnings samråd, har i disse år et stærkt fokus på bæredygtighed forstået som både klima, grøn omstilling, biodiversitet samt som et bæredygtigt samfund, der sikrer mennesket som individ og medborger.

Foto: Cleyder Duque
Nyheter | Norge
06-05-2021 

Støtte til 88 kurs for 1000 voksne på vei mot fagbrev

Omkring 23 millioner kroner er fordelt blant tilbydere av kurs som skal forberede voksne til å ta fagbrev, gjennom tilskuddsordningen Kompetanse Pluss.

Foto: João Jesus
Nyheter | Danmark
04-05-2021 

Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

Foto: Meruyert Gonullu
Nyheter | Norden
01-05-2021 

9 Conversations – verktøykasse

Utfordring: Hvordan hjelpe innvandrere med å etablere egen virksomhet?

Foto: Rodolfo Quirós
Nyheter | Danmark
30-04-2021 

Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

Foto: Ameen Fahmy
Nyheter | Danmark
29-04-2021 

Building innovation capacity, BIC

Et forsknings- og udviklingsprojekt båret af et stærkt partnerskab

Mynd: Caio
Nyheter | Danmark
28-04-2021 

Sérstakar aðgerðir til þess að fjölga nemaplássum og efla gæði starfsnáms

Ákveðið hefur verið að veita 121 milljónum danskra króa til þess stuðnings við starfsnámsstaði, leit og gæði.

Nyheter | Norden
28-04-2021 

Stafræn þátttaka á dagskrá

Nýjasta net NVL ber nafnið NVL Digital og beinir sjónum næstu tvö árina að stafrænni þátttöku.