Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Nyheter | International
19-05-2022 

Meet the winners: VPL Biennale’s prize

The 4th Validation of Prior Learning Biennale took place on May 19-20 2022 in Iceland with The Education and Training Service Centre (ETSC) as host.

Nyheter | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
03-05-2022 

Tilskud til undervisning i islandsk til udlændinge

I alt 18 centre for livslang, virksomheder og institutioner modtager tilskud til at afholde kurser over hele landet.

Rapporter Nyheter | Norden
30-04-2022 

Starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði

Verkefnið er hagnýtt og veitir innblástur og hugleiðingar um það ráðgjafarsvið er varðar ráðgjöf um þróun starfsferils fyrir fullorðna. Verkefninu fylgir kynning á hagnýtum verkfærum fyrir ráðgjafa sem vinna með fullorðna á vinnumarkaði og sem hægt er að nálgast á aðgengilegan og auðveldan hátt.

Rapporter Nyheter | Norden
28-04-2022 

Aikuisten uraohjaus työelämässä

Aikuisten uraohjausta käsittelevä hanke on käytännönläheinen hanke, joka tuo aikuisten ohjauksen alalle inspiraatiota ja pohdintoja. Hankkeessa esitellään käteviä ja helppotajuisia käytännön työvälineitä ohjaajille, jotka ohjaavat aikuisia työelämässä.

Nyheter | Norge
27-04-2022 

Ny app for fleksibel veiledning og opplæring i praksisstudier fikk kvalitetspris

Lovisenberg diakonale høyskole ble den 20. april, under konferansen Utdanningskvalitet og digital omstilling, tildelt Utdanningskvalitetsprisen 2022 av kunnskaps- og forskningsminister Ola Borten Moe. Høyskolen har utviklet app’en TOPP-N, som er en ny løsning for veiledning og vurdering av sykepleiestuder som er i ute i praksis på arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenestene.

Nyheter | Norge
26-04-2022 

Den norske regjeringen deler ut 150 millioner kroner til opplæring på arbeidsplassen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse deler ut 150 millioner kroner til 783 kurs gjennom ordningen Kompetansepluss. Dette gjør at over 7400 voksne gjennom sin arbeidsplass får penger til opplæring i lesing, skriving og digitale ferdigheter.

Nyheter | Danmark
25-04-2022 

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

Nyheter | Norden
22-04-2022 

Ansökan för att forska, jämföra och utveckla nordiska utbildningsmodeller för hållbar utveckling

Forskare, utbildningsorganisation eller lärandenätverk kan ansökan tills 29.4.2022.

Nyheter | Danmark
22-04-2022 

Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Nyheter | Danmark
19-04-2022 

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.
Nyheter | Island
07-04-2022 

De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

Rapporter Nyheter | Norden
01-04-2022 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, hvis formål er at præsentere praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

Nyheter | Finland
30-03-2022 

Stafræn gjá aðeins minni í Finnlandi

Stafræn færni fullorðinna Finna á aldrinum 25 og 64 ára er betri en færni Evrópubúa að meðaltali.

Nyheter | Island
28-03-2022 

VPL Biennale järjestetään 19.–20. toukokuuta 2022 Islannissa

Konferenssin aiheena on yhteisen perustan luominen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle. Elinikäisen oppimisen alalla tarvitaan yhtenäisiä menettelytapoja.

Nyheter | Danmark
28-03-2022 

Koulutusta hajautetaan suurkaupungeista koko maahan

Prosessi ja keskustelu aiheesta ovat meneillään.

Nyheter | Norge
24-03-2022 

Ny norsk undersøkelse om konsekvensene av pandemien for arbeidslivet

Hvert halvår gjennomfører HR- Norge sammen med Kantar en arbeidslivsundersøkelse med navn ALx. Dataene som er hentet inn gjennom Norsk Gallup-panelet baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Den siste gjennomførte undersøkelsen belyser spørsmålet Hvordan klarte vi oss gjennom koronapandemien og hvordan har den endret våre prioriteringer?

Nyheter | Island
22-03-2022 

VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

Foto: norden.org
Nyheter | Norden
18-03-2022 

Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

Nyheter | Norge
17-03-2022 

Pandemien avdekket flere nye kompetansebehov

I Befolkningsbarometeret 2021 oppgir 25 % at de har måttet lære noe nytt som følge av pandemien. Hele 62 % av disse opplever at behovet for å dekke nye kompetansebehov er dekket.

Nyheter | Finland
08-03-2022 

Folkbildningen och kompetensbaserat lärande

Sedan augusti 2021 ingår flera av den fria bildningens/folkbildningens kurser i det nationella prestationsregistret KOSKI.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
28-02-2022 

En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

Foto: Hentet fra rapporten Voksnes utdannings- og yrkesvalg skrevet av Opinion.
Nyheter | Norge
25-02-2022 

Kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg i Norge

En fersk kartlegging gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse viser at fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag

Nyheter | Finland
24-02-2022 

Stafræn umbreyting í starfsmenntun með nýjum styrkjum

Li Andersson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi.