Nyheter

Denna sida förmedlar nationella och nordiska nyheter om bland annat utbildningspolitik i de nordiska länderna, nya reformer och strukturförändringar, initiativ och andra viktiga händelser, samt informerar om kommande nordiska arrangemang inom vuxnas lärande.

OBS! Vi udvikler nyhedsbrevets format, indhold og funktion over den næste tid. Derfor holder NVL-nytt pause fra marts 2018. Vi glæder os til igen at dele spændende nyt om voksnes læring på tværs af Norden. 

Her på siden kan du læse NVL's tidligere nyhedsbreve.

Nyhetsbrev Arkiv


Senaste nyheter

Nyheter | Island
18-05-2018 

Träning i gästfrihet

En presentation av undervisningsmaterialet ”Träning i gästfrihet” hölls i Reykavik den 15. Maj.

Nyheter | Sverige
11-05-2018 

Ny kartläggning visar stora påfrestningar på kommunernas utbildning för nyanlända

Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag kartlagt vilka effekter ökningen av asylsökande från 2015 har skapat i kommunerna. Genomgången visar att många kommuner har långa köer till svenska för invandrare (SFI). Var femte kommun anger att problemen inom SFI är ”betydande” och 6% anger situationen som ”kritisk”.

Nyheter | Sverige
09-05-2018 

Skolinspektionen kritiserar undervisningen i svenska för invandrare

I en ny rapport från Skolinspektionen har 15 kommuners arbete med svenska för invandrare (SFI) granskats. Skolinspektionen redovisar en varierad bild beroende på kommun men anser att undervisningen inom SFI behöver förbättras på flera sätt. Bakgrunden till granskningen är det ökade flyktingmottagandet 2015 och vikten av att nyanlända får lära sig svenska för sin fortsatta etablering i Sverige.

Nyheter | Finland
08-05-2018 

Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

Alle i prosjektet samlet. Foto: Kompetanse Norge
Nyheter | Norge
02-05-2018 

Kvalitetsrammer gir bedre karriereveiledning

Kompetanse Norge er i gang med å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Livslang læring 2008–2017. Anna-Lena Keute og Kristin Mathilde Drahus
Nyheter | Norge
30-04-2018 

Mindre deltakelse i formell videreutdanning

Andelen som deltar i formell videreutdanning er den laveste på ti år. Det viser nye tall i rapporten "Livslang læring 2008–2017".

Nyheter | Island
30-04-2018 

Island deltar i PIAAC

Lilja Alferðsdóttir utbildningsminister skrev en artikel i Morgunbladið 9.mars där hon presenterade

Nyheter | Island
30-04-2018 

Ísland tekur þátt í PIAAC

Mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, skrifaði grein i Morgunblaðið 9. mars sl. þar sem hún

Nyheter | Europa
25-04-2018 

3rd Biennale Validation of Prior Learning (VPL), Berlin, Germany 7 - 8 May 2019

After Rotterdam (2015) and Aarhus (2017), the 3rd Biennale on the Validation of Prior Learning (VPL) will take place in Berlin, Germany, on May 7 and 8, 2019. Early registration starts in September.

Nyheter | Island
23-04-2018 

Möte med Tormod Skjerve

Han arbetar med arbetspolitik som är inriktad på framtida kompetensbehov, strategi för livslångt lärande och samarbete mellan akademin och industrin.

Nyheter | Island
23-04-2018 

Fundur með Tormod Skjerve

Fjölmenni var á góðum fundi FA, NVL og SA um hæfnistefnu og raunfærnimat í atvinnulífinu sem haldinn var í húsakynnum Samtaka

Nyheter | Sverige
18-04-2018 

Regeringen föreslår ett nytt system för antagningen till högre utbildning.

Regeringens förslag syftar till att ge ett tydligare och enklare antagningssystem till högskolor och universitet där fokus ska vara den sökandes kompetens. En grundregel i det nya förslaget är att den sökande ska uppvisa den nödvändiga kompetensen för att kunna tillgodogöra sig den sökta utbildningen. Förslaget (proposition 2017/2018:204) bygger på en tidigare utredning och föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Nyheter | Island
16-04-2018 

Vi skal nå betre forståelse av kompetanser

- selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette

Har Västmannaöarna på Island något att lära oss?
Nyheter | Norden
12-04-2018 

Lärande på landet

Den 17 april bjuder NVLs distansnätverk på ett webinarium kring hur glesbygdsområden kan dra nytta av olika former av lärande och forskning.

Rapporter Nyheter | Norden
11-04-2018 

Quality in Validation of Prior Learning Validation

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

Nyheter | Finland
05-04-2018 

Utbildningen för vuxna invandrare i läs- och skrivfärdigheter som del av utbildningssystemet i Finland

Finlands nuvarande regeringens mål är att påskynda

Foto: Julie Gloppe Solem, NTNU.
Nyheter | Norge
03-04-2018 

App på dialekt!

Det er ikke noen hemmelighet at norske dialekter kan være vanskelige å forstå. Nå er det imidlertid hjelp å få.

Mariana Arhiroae (Romania) og Prashi Koopor (India) skal begge delta på kurs, noe Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, gir to tomler opp for. Foto: Synnøve Aasland)
Nyheter | Norge
28-03-2018 

Rekordmange får midler til opplæring på jobben

I overkant av 1000 bedrifter over hele landet får støtte til å gi de ansatte opplæring i lesing, skriving, regning, data og norsk eller samisk.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi
Nyheter | Finland
26-03-2018 

Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

Pexels.com
Nyheter | Finland
22-03-2018 

Högskolevision om livslångt lärande

Hösten 2017 publicerades den senaste visionen för högre utbildning i Finland. Målet är att höja utbildningsnivån i hela landet så att minst 50% av befolkningen har en högskoleexamen år 2030. Det är ambitiöst och kräver omfattande insatser.

Pexels.com
Nyheter | Island
20-03-2018 

Fler kvinnor än män har en universitetsutbildning

År 2017 hade mer än hälften av kvinnor på Island i åldern 25–64 år universitetsutbildning, jämfört med drygt en tredjedel av män i samma ålder.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Nyheter | Norden
12-03-2018 

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

Rapporter Nyheter |
12-03-2018 

Framtida nordiskt utbildningssamarbete: Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Högnivågruppen har diskuterat nordiska styrkepositioner, utmaningar och samarbetsmöjligheter inom utbildningsområdet. Denna rapport presenterar gruppens rekommendationer.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
26-02-2018 

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.