Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
22-10-2018 

Ökad digitalisering avslöjar dokumentfusk.

Genom ökad digitalisering finns det idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
18-10-2018 

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Nyheter | Norden
10-10-2018 

Nytt NVL-nettverk retter søkelyset mot kompetanseutvikling i arbeidslivet

11. og 12. september møttes NVLs nye nettverk for arbeidslivets parter i Oslo for første gang. Nettverket skal jobbe med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet, og det første møtet gikk med til å bli kjent og planlegge aktiviteter for resten av 2018 og 2019.

Skjermdump fra en av e-læringsressursene som lanseres i høst.)
Nyheter | Norge
09-10-2018 

Nye verktøy for kartlegging og e-læring i voksenopplæringen

Et kartleggingsverktøy og e-læringsressurser i lesing gjøres denne høsten tilgjengelig for skoler som deltar i forsøk med forberedende voksenopplæring (FVO).

Foto: Illustrasjonsfoto
Nyheter | Norge
05-10-2018 

Å lykkes med arbeidsrettet norskopplæring

– Norskopplæring må bygge på den enkeltes motivasjon, og for mange er tilknytning til arbeidslivet svært viktig for identiteten, sier Gørild Steen, rektor på Oslo VO Skullerud.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet det første av sju innspillsmøter 23. august ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik
Nyheter | Norge
03-10-2018 

– Vi må tenke nytt om kompetanse!

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet det første av sju regionale innspillskonferanser om digitalisering og kompetansebehov i arbeidslivet.

Produktionsverkstäderna kan erbjuda hjälp med vägledning inom yrkesutbildningen.
Nyheter | Finland
28-09-2018 

Nya yrkesutbildningen kräver egna initiativ

Den nya yrkesutbildningsreformen förutsätter aktiva studerande. Produktionsverkstäderna erbjuder stöd.

Nyheter | Norden
27-09-2018 

Nyt nyhedsbrev fra NVL

Se de vigtigste nyheder, artikler og arrangementer og læs vores seneste policy brief. NVLs nyhedsbrev er i luften nu.

Rapporten innehåller genomgångar av 46 länder
Nyheter | Finland
26-09-2018 

Utbildningsnivån går i arv

Den senaste OECD-rapporten visar att föräldrars utbildningsnivå fortfarande i hög grad påverkar individens utbildningsstig.

Nyheter | Sverige
25-09-2018 

Tillögur um víðtækar breytingar á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna koma fram í nýrri úttekt sænsku ríkisstjórnarinnar

Úttekt á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna (se. komvux) - Annað og öðruvísi tækifæri – fullorðinsfræðsla nútímans (SOU 2018:71) þar eru lagðar fram fjölmargar víðtækar breytingar á tilhögun fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna. Í úttektinni kemur fram að breyta beri lögum um fræðsluna svo það verði greinilegt að hún sé hluti af hæfniþróun á vinnumarkaðarins.

Nyheter | Danmark
25-09-2018 

Fjölgun námsmanna í lýðskólum

Námsmönnum í dönskum lýðskólum fjölgar mikið. Á síðasta ári hefur námsmönnum fjölgað um 50%.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
24-09-2018 

Gratis e-bøger

Til alle med interesse for erhvervsuddannelserne!

Nyheter | Danmark
24-09-2018 

Ammattiin opiskelevien määrä pudonnut vuoden 2015 uudistuksen jälkeen

Tuoreet raportit kertovat ammattiopintoihin hakeutumiseen ja niiden loppuun suorittamiseen liittyvistä haasteista. Vuoden 2015 ammattikoulutusuudistuksesta huolimatta ammattiin opiskelevien määrä on laskussa.

Nyheter | Island
24-09-2018 

Islannin koulutuspolitiikan linjat vuoteen 2030

Islannin koulutuspolitiikasta tehdään parhaillaan selvitystä ja arviota, jonka perusteella laaditaan uudet koulutuspolitiikan suuntaviivat vuoteen 2030 asti.

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
21-09-2018 

Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

Foto: Pexels
Nyheter |
19-09-2018 

Digital omstilling i virksomheder. Gode ideer og overvejelser

Kompetencesekretariatet, De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har udviklet og beskrevet relevante

Foto: Pexels
Nyheter | Sverige
17-09-2018 

Ny statlig utredning om kommunal vuxenutbildning (komvux) föreslår flera stora förändringar.

Komvux utredningen, - En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71) föreslår flera genomgripande förändringar för skolformen komvux. Utredningen vill att skollagen ska ändras så det tydligt framgår att komvux utgör en del av arbetsmarknadens kompetensförsörjning.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
14-09-2018 

Svært at tale med medarbejdere om dårlige læse-og skrivefærdigheder

En analyse fra Danmarks evalueringsinstitut viser, at ledere i især private virksomhed har vanskeligt ved at tale med deres medarbejdere

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
12-09-2018 

Stigning i antal elever på højskoler

De danske folkehøjskoler oplever stor stigning i antal elever. De sidste år er antal af elever steget med 50%.

Visionen för högre utbildning och forskning 2030 presenterades hösten 2017. Bild: minedu.fi.
Nyheter | Finland
10-09-2018 

Lagförslag: bättre stöd för kontinuerligt lärande på högskola

Ett nytt lagförslag skall förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna samt göra det lättare att bli antagen till högre utbildning.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
06-09-2018 

Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

VS-digi-projektet koordineras av Fritt Bildningsarbete rf.
Nyheter | Finland
03-09-2018 

Digital folkbildning

Ett stort digitaliseringsprojekt skall hjälpa folkbildningen i Finland att växa in i den nya tiden och svara på dagens behov.

Rapport från expertgruppen, www.vinnumalastofnun.is.
Nyheter | Island
03-09-2018 

Kompetensbehov på den isländska arbetsmarknaden

Island ligger långt efter andra länder när det gäller mätning av kompetenser för arbetsmarkanden enligt en expertgrupp om kompetens och utbildning på den isländska arbetsmarknaden.

Foto: CSN
Nyheter | Sverige
30-08-2018 

Snart blir det möjligt att ta körkort med lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Från den första september blir det möjligt att ta körkortslån hos CSN för att gå en körkortsutbildning och ta ett B-körkort (personbil och lätt lastbil). De nya reglerna gäller vissa grupper av arbetslösa.