Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
18-02-2020 

Kreativt håndværk og bæredygtighed

Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

Foto: Topias Dean
Nyheter | Finland
03-02-2020 

Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson
Nyheter | Norge
03-02-2020 

Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

Kuva: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
30-01-2020 

Osaamisen validointi ja työvoimapula

Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

Rapporten
Nyheter | Island
29-01-2020 

Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

En ny rapport som är ett resultat från olika möte med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
28-01-2020 

Raunfærnimat og skortur á vinnuafli

Getur raunfærnimat átt þátt í að leysa vandamál vegna skorts á vinnuafli?

Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
Nyheter | Island
27-01-2020 

FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Sverige
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Sverige
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
21-01-2020 

Validering og mangel på arbejdskraft

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

Universiteter og høgskoler bør ha en viktig rolle i det grønne skiftet, både når det gjelder egne reiser mv. og når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon. Foto: Colourbox
Nyheter | Norden
21-01-2020 

Hvem setter det minste miljø- og klimafotavtrykket?

Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybøs utfordring til alle norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner i 2020.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Sverige
21-01-2020 

Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.

Mynd: www.pixabay.com
Nyheter | Norden
07-01-2020 

Aðlögun flóttamanna með starfsmiðaðri menntun

– Handbók, verkfæri á netinu og raunveruleg dæmi í Evrópuverkefni með styrk frá Erasmus+

Kuva: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
06-01-2020 

”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten” nyt podcastien muodossa

Tanskan kansanopistoyhdistys FFD on julkaissut kirjasarjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten”. Kirjasarjassa käsitellään kansanopistoihin liittyviä aatehistoriallisia, historiallisia ja ajankohtaisia aiheita.

Nyheter | Norge
06-01-2020 

Motivaatio tutkinnon suorittamiseen nousee, kun ammattiopintoihin yhdistetään perustaitojen vahvistaminen

Näin kertoo tuore tutkimus, jonka NIFU-tutkimuslaitos on tehnyt Norjan elinikäisen oppimisen viraston, Kompetanse Norgen, toimeksiannosta.

Foto: pexels.com
Nyheter | Island
19-12-2019 

De digitala kompetens hjulet

VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

Foto: pexels.com
Nyheter | Danmark
19-12-2019 

Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
17-12-2019 

"Højskolens 10 bud – på en skole for livet" nu som 5 nye podcasts

FFD, Folkehøjskolernes forening, har udgivet en bogserie med titlen ”Højskolens 10 bud – på en skole for livet”, hvor idehistoriske, historiske og aktuelle debattemaer, der vedrører højskolen tages op.

Foto: pexels.com
Nyheter | Island
17-12-2019 

Film om dyslexi hos vuxna

Arbetsgivarnas Organisation SA ska medfinansiera en film om dyslexi.

Nyheter | Norge
14-12-2019 

Flere motivert til å ta fagbrev når fagopplæring kombineres med styrking av grunnleggende ferdigheter

Dette viser den nye undersøkelsen «Forberedt på fag», som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført på oppdrag for Kompetanse Norge.

Nyheter | Norden
09-12-2019 

National validation network

EPALE has written an article about NVL's network for validation.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Norden
28-11-2019 

Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

– håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

Nyheter | Norden
28-11-2019 

Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

Foto: Antra Carlsen
Nyheter | Norden
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.