Nyheter

På denne side kan du finde nationale og nordiske nyheder om blandt andet uddannelsespolitik i de nordiske lande, nye reformer og strukturforandringer, initiativer og vigtige begivenheder og informationer om kommende nordiske arrangementer inden for voksnes læring.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det udkommer hver måned med nyt fra NVL, vigtige nyheder fra de nordiske lande, spændende artikler på tværs af sektor- og landegrænser samt inspiration til kommende arrangementer inden for voksnes læring i Norden.

Senaste nyheter

Vegleiðingarstovan i Thorshavn
Nyheter | Færöerne
26-03-2020 

Nyt vejledningscenter åbnet i Torshavn

I juli 2019 startede projektet Vegleiðingarstovan, et vejledningscenter der er er tænkt og planlagt som krumtappen i en samordning og en prioritering af en uafhængig voksenvejledning.

ELEVATE from Pexels
Nyheter | Danmark
25-03-2020 

Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

ELEVATE from Pexels
Nyheter | Danmark
25-03-2020 

Að vera ófaglærður, einstæður karlmaður getur haft áhrif á tekjur og lífslíkur

Niðurstöður greiningar viðskiptaráðs atvinnulífsins í Danmörku sýna að ófaglærðir einstæðir karlar hafa merkjanlega lægri tekjur, standa verr að vígi á vinnumarkaði og lífslíkur þeirra eru styttri en annarra karla.

Nyheter | Norden
18-03-2020 

Learning for Everyone in a Digital Society

How can we enable learning for everyone in a digital society based on democratic and inclusive Nordic values? This is the main question that NVL’s new discussion paper focuses on.

Opplæringstilbud til ansatte med direkte pasient- og  brukerrettet arbeid skal prioriteres. Foto: Colourbox
Nyheter |
07-03-2020 

Statlig støtte til utvikling av opplæringstilbud for ansatte i kommunal helse- og omsorgssektor

Utdanningstilbydere kan søke økonomisk støtte gjennom en nyetablert tilskuddsordning. De må ha inngått avtale om gjensidig og forpliktende samarbeid med virksomheter i sektoren.

Nyheter | Danmark
01-03-2020 

At være ufaglært, enlig mand kan have konsekvenser for indkomst og livslængde

En analyse fra arbejdsmarkedets erhvervsråd viser, at ufaglærte enlige mænd har markant lavere indkomster, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere levetid end andre mænd.

Nyheter | Danmark
29-02-2020 

Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

Ny rapport om kompetansebehov Foto: Anne Solsvik
Nyheter | Norge
26-02-2020 

Vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft i flere bransjer i Norge

Det norske Kompetansebehovsutvalget (KBU) påpeker i sin tredje rapport at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i helse- og omsorgssektoren, byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
24-02-2020 

Skapandi handverk og sjálfbærni

Samnorrænar handverksbúðir fyrir ungt fólk beinir sjónum að sjálfbærri framleiðslu

Foto: Topias Dean
Nyheter | Finland
24-02-2020 

Ævinám nýtur vinsælda í Finnlandi

Niðurstöður nýlegar könnunar eru augljósar. Finnar telja að ævinám sé meðal grundvallarréttinda og að breið almenn menntun sé dýrmæt.

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
24-02-2020 

Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

Pohjoismaisten luovan alan järjestöjen muodostamassa The Nordic Art and Craft Federationissa olemme sitä mieltä, että nuorille tulee tarjota myös käsityöleirejä.

Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Gode ideer og inspiration til lokal samarbejde om demokrati

Inspiration fra Danmark om samarbejde om samfundsoplysende aktiviteter for borgerne.

Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning

Photo af Helloquenc, Unsplash
Nyheter | Sverige
20-02-2020 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
18-02-2020 

Kreativt håndværk og bæredygtighed

Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

Foto: Topias Dean
Nyheter | Finland
03-02-2020 

Livslångt lärande populärt i Finland

En ny undersökning talar sitt tydliga språk. Finländare tycker att det livslånga lärandet ingår i de grundläggande rättigheterna, och att en bred allmänbildning är värdefull.

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. Foto: Nick Jackson
Nyheter | Norge
03-02-2020 

Realkompetansevurdering på andre språk enn norsk og samisk

Realkompetansevurdering (validering) på eget morsmål bidrar til at nyankomne flyktninger i raskere og i større grad får brukt kompetansen de har med seg fra hjemlandet. I tillegg kan de få mer tilpassede kvalifiseringsløp.

Kuva: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
30-01-2020 

Osaamisen validointi ja työvoimapula

Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

Rapporten
Nyheter | Island
29-01-2020 

Utbildning för framtiden – rapport om utformningen av utbildningspolitiken

En ny rapport som är ett resultat från olika möte med utbildningsparter runt om kring Island är ett viktigt inlägg i utformningen av en ny utbildningspolitik.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
28-01-2020 

Raunfærnimat og skortur á vinnuafli

Getur raunfærnimat átt þátt í að leysa vandamál vegna skorts á vinnuafli?

Enterprised - Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxnas lärarens kompetenser.
Nyheter | Island
27-01-2020 

FA – Arbetslivets utbildningscenter leder projekt om vuxenlärarens kompetenser

FA tillsammans med fyra andra organisationer runt om i Europa har startat projekt som kalla Enterprised.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Sverige
23-01-2020 

Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Sverige
22-01-2020 

Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
21-01-2020 

Validering og mangel på arbejdskraft

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?