Nyheter fra Åland

Foto: Bent Blomqvist/norden.org
Åland 
25-10-2022 

Framtidens arbetsmarknad och grön omställning

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut i Norden och på Åland? Vilka utmaningar finns för grön omställning? Det var frågor som dryftades på ett lunchseminarium i Mariehamn nyligen.

Åland 
01-11-2021 

Uuden ajan uraohjaus asialistalla pohjoismaisessa seminaarissa sekä itsehallintoalueiden keskustelutapaaminen

28.–29. syyskuuta yhteiseen seminaariin ja keskustelutapaamisen kokoontui joukko aikuiskouluttajia, ohjaajia sekä koulutus-, työmarkkina- ja sosiaaliasioista vastaavia päättäjiä Grönlannista, Ahvenanmaalta ja Färsaarilta. Kokoontumisen aiheena olivat elinikäinen ohjaus sekä aikuisten digitaalisen ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet.

Åland 
14-10-2021 

Karriärvägledning i en ny tid på agendan i nordiskt seminarium och Dialogmöte för självstyrande områden

Den 28–29 september samlades vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och sociala området från Grönland, Färöarna och Åland till ett gemensamt seminarium och dialogmöte för att sätta fokus på livslång vägledning (LLV) och utmaningar och möjligheter med en digital vägledning för vuxna.

Foto: Marja Beckmann
Åland 
03-06-2019 

AlandicaDebatt – en arena för samhällssamtal

AlandicaDebatt arrangeras i år av Ålands landskapsregering i samarbete med nätverket bärkraft.ax. och dess medaktörer.

Åland 
18-01-2019 

Dialog 2019

Den 7 - 8 februari 2019 är det dags för Dialog 2019 i Mariehamn med seminarier och utställningsmässa som vänder sig till hela undervisningssektorn på Åland. Under två hela dagar arrangeras inspirerande föreläsningar som rör skola och utbildning i ett digitalt samhälle, i år med fokus på delaktighet.

Foto: Pexels
Åland 
13-12-2018 

Utredning om bolagisering av Högskolan på Åland

Uppdraget var att utreda hur en bolagisering av Högskolan på Åland kan genomföras.

Ny webbplats: www.utbildning.ax
Åland 
25-06-2018 

Ny webbplats för skolpersonal på Åland

Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har nyligen lanserat webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att alla lärare på Åland lättare ska hitta information om till exempel läroplaner, forskning inom olika områden, styrdokument och tips om fortbildningar.

Alandica kultur och kongresshus på Åland. Utställning på Sjöfartens dag 2018. Foto: Gunnar Westerholm
Åland 
25-05-2018 

AlandicaDebatt – ny arena för samhällsfrågor

Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för samhällsfrågor. Från och med juni 2018 finns även AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden.

Foto: Pexels
Åland 
28-02-2018 

Ahvenanmaalla pulaa kokeista

Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Foto: Pexels
Åland 
26-02-2018 

Skortur á matreiðslumönnum á Álandseyjum

Erfitt hefur reynst að ráða matreiðslumenn við veitingastaði á Álandseyjum vegna þess að áhugi unglinga á faginu hefur dvínað umtalsvert síðastliðin tíu ár.

Foto: Pexels
Åland 
23-02-2018 

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Åland 
01-02-2018 

Kennsla í sænsku fyrir innflytjendur með atvinnu

Stjórnin á Álandseyjum hefur gert þriggja ára samning við símenntunarmiðstöðina í Maríuhöfn um kaup á kennslu í sænsku fyrir innflytjendur sem eru í vinnu.

Åland 
25-01-2018 

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

Åland 
30-11-2016 

To-do á álensku

Á To-do málstefnunni sem haldin var undir yfirskriftinni Hvað þarf til svo innflytjendur finni sig sem hluta samfélagsins á Álandi? voru rúmlega 40 manns, fulltrúar stjórnmálaflokka, samtökum innflytjenda, sveitarfélaga og yfirvalda.

Åland 
29-11-2016 

To-do-seminaari ahvenanmaalaisittain

Runsas 40 osallistujaa saapui Ahvenanmaalla järjestettyyn seminaariin, jonka teemana oli "Mitä tarvitaan, jotta maahanmuuttajat tuntisivat olevansa osa ahvenanmaalaista yhteiskuntaa?"

Åland 
14-11-2016 

To-do på åländska

To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

Åland 
04-11-2015 

Ævinám á Álandi

Hagstofan á Álandi (ÅSUB) hefur birt tölur um menntun sem ekki leiðir til prófs, það er að segja námskeið sem boðið er upp á í framhaldsskóla Álands, alþýðufræðslunnar, opna háskólanum auk vinnumarkaðsnámskeiða fyrir fullorðna.

Åland 
30-10-2015 

Elinikäistä oppimista Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimisto ÅSUB on julkaissut tilastoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta

Åland 
13-10-2015 

Livslångt lärande på Åland

Så här lär man sig på Åland.

Åland 
21-05-2013 

Nya åtgärder för integration

En satsning på uppsökande verksamhet och informationsträffar för nyinflyttade. Det är något av det som landskapsregeringen ska göra under året för att förbättra integrationen av nyinflyttade. Utöver det bjuds nyinflyttade in till firandet av självstyrelsedagen på Torget i Mariehamn den 9 juni.

Åland 
20-05-2013 

Nýjar aðgerðir fyrir innflytjendur

Átak með heimsóknum og upplýsingafundum fyrir nýaðflutta. Þetta er meðal þess sem heimastjórnin á Álandseyjum hefur áætlanir um að hrinda í framkvæmd á árinu til þess að bæta aðstæður nýaðfluttra. Þar að auki verður innflytjendum boðið að taka þátt í hátíðarhöldum á sjálfstjórnardaginn á Torginu í Marienhöfn þann 9. júní.