Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Nyheter | Island
11-01-2022 

Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
Om NVL Nyheter | Norden
06-01-2022 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
17-12-2021 

Ny regering i Island og nye ministerier

I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

Studenterboliger i Flateyri Foto: bb.is
Nyheter | Island
13-12-2021 

Studenterboliger bygges for folkehøjskolen i Flateyri

Byggeriet er et tydeligt eksempel på den store positive indflydelse, folkehøjskolen har på lokalsamfundet i Flateyri, en traditionel fiskeriby på Vestfjordene.

Nyheter | Norden
06-12-2021 

Erfaringer fra afholdelsen af hybride møder

Hybride møder kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse

Nyheter | Danmark
29-11-2021 

Netværksarbejde styrker seniorers vej tilbage til arbejde

Evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018-2020

Nyheter | Danmark
25-11-2021 

Antallet af unge uden uddannelse og job stiger

46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-11-2021 

Island valgt til UNESCO-kommissionen

Kandidaturet blev støttet af de øvrige nordiske lande

Nyheter | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
05-11-2021 

Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
25-10-2021 

Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
Nyheter | Island
21-10-2021 

Den 4. VPL Biennale finder sted 19-20. maj 2022

Biennalen henvender sig til politiske beslutningstagere, forskere, brugere, praktikere og andre, der er involveret i udvikling og gennemførelse af validering af tidligere læring.

Foto: Chris Montgomery
Nyheter | Danmark
13-10-2021 

Gode råd til planlægning af webinarer

Det danske Nationale Videncenter for e-læring har opsamlet en del praksiserfaring med planlægning af webinarer.

Foto: cottonbro
Nyheter | Danmark
11-10-2021 

Uden uddannelse – baggrund og konsekvenser

Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
07-10-2021 

Det nordiske kvalitetskompas for validering af realkompetencer findes nu på dansk

Kompasset er et evalueringsredskab for RKV-policy og praksis

Nyheter | Danmark
07-10-2021 

”Danmark kan mere”- et reformudspil fra den danske regering

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

Billede fra EPALE
Nyheter | Island
20-09-2021 

EPALE på islandsk

EPALE-portalen findes nu på alle nordiske sprog.

Foto fra Islands regering. Máney Eva Einarsdóttir og Jón Freyr Eyþórsson, studerende i elektroteknik, blev de første lærlinge til at underskrive elektroniske lærepladsaftaler på deres telefoner.
Nyheter | Island
02-09-2021 

Elektronisk karrierebog er i brug, og de første elektroniske lærepladsaftaler underskrevet

En ny elektronisk karrierebog i erhvervsuddannelserne sikrer øget kvalitet af lærepladsaftaler mellem lærlinge og mestre.

Fra venstre: Industri- og innovationsminister Þórdís K.R. Gylfadóttir, Statsminister Katrín Jakobsdóttir, Uddannelses- og kulturminister Lilja Alfreðsdóttir, Direktør for Íslandsstofa Pétur Óskarsson, og Udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson. Foto er fra Íslandsstofa.
Nyheter | Island
18-08-2021 

Kreative Island

Regeringen gennemfører foranstaltninger til fremme af de kreative industrier

Alvaro Pereira, direktør for afdelingen for landeundersøgelser i OECD's økonomiafdeling, præsenterede rapportens vigtigste resultater på en pressekonference sammen med finans-og økonomiminister Bjarni Benediktsson.
Nyheter | Island
04-08-2021 

Ny OECD-rapport om islandsk økonomi: prioriteter og anbefalinger

Voksenlæring og kompetenceudvikling støtter økonomisk genopretning. Det fremgår af en ny rapport fra OECD

Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre.
Nyheter | Island
22-06-2021 

Samarbejde mellem skoler, voksenuddannelse og erhvervslivet

Samarbejdet markerer et vendepunkt, hvor myndigheder, skoler og erhvervsliv samarbejder om at forbedre de studerendes praktik og fremme øget effektivitet og kvalitet i erhvervsuddannelsen.

Foto: CDC
Nyheter | Danmark
18-06-2021 

Demokrati og læringsfællesskaber i dagtilbud: At give praksis en stemme

Resultater fra forskningsprojektet VALUE

Foto: Hannah Olinger
Nyheter | Danmark
16-06-2021 

Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

Kataloget Folkehøringer, Idekatalog, 2021
Nyheter | Danmark
15-06-2021 

Idékatalog med ideer til at styrke demokratisk dialog

Mere end 200 frivillige borgere fordelt på fem regionale folkehøringer har bidraget til idékataloget

Foto: hjemmesiden Næstaskref.is
Nyheter | Island
08-06-2021 

Regeringen i Island fortsætter kampen mod arbejdsløshed

617 mio. ISK er uddelt til forskellige sommerkurser på gymnasie-og universitetsniveau for at bekæmpe arbejdsløsheden

Foto: John Schnobrich
Nyheter | Island
21-05-2021 

Generelle kompetencer revideret

Arbejdslivets oplæringscenter i Island har foretaget ændringer af Generelle kompetencer. Kendskab til anvendelse af informationsteknologi er tilføjet, og sikkerhedsbevidsthed er blevet fjernet.

Foto: Dom Fou
Nyheter | Island
09-05-2021 

Færre deltog i ikke-formel læring i 2020

Deltagelsen i ikke-formel læring er faldet i forhold til de seneste år. Samtidig deltog flere i formel uddannelse i 2020 end året inden.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
06-05-2021 

Bæredygtighed et prioriteret tema i folkeoplysningen

Dansk folkeoplysnings samråd, har i disse år et stærkt fokus på bæredygtighed forstået som både klima, grøn omstilling, biodiversitet samt som et bæredygtigt samfund, der sikrer mennesket som individ og medborger.

Foto: João Jesus
Nyheter | Danmark
04-05-2021 

Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

Foto: Rodolfo Quirós
Nyheter | Danmark
30-04-2021 

Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

Foto: Ameen Fahmy
Nyheter | Danmark
29-04-2021 

Building innovation capacity, BIC

Et forsknings- og udviklingsprojekt båret af et stærkt partnerskab

Foto: Caio
Nyheter | Danmark
14-04-2021 

Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

Katrín Jakobsdóttir, premierminister og Ásmundur Einar Daðason, social-og børneminister. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Nyheter | Island
12-04-2021 

Kampagnen "Lad os komme i gang" er formelt lanceret

Islands regering opfordrer virksomheder, institutioner og kommuner til at ansætte arbejdsløse og tilbyder nu en tilstrækkelig støtte. Målet er at mindske arbejdsløsheden.

Foto: Stan Petersen
Nyheter | Danmark
07-04-2021 

”Folkeoplysning i kommunerne”

I rapporten ”Folkeoplysning i kommunerne” gives et samlet overblik over folkeoplysende aktiviteter og tilskud, samt forvaltning af aktiviteterne i de enkelte kommuner.

Foto: Tima Miroshnichenko
Nyheter | Danmark
31-03-2021 

En stor del af udgifter til voksen-, efter- og videreuddannelse betales af virksomheder

Private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %

Foto: højskolens hjemmeside.
Nyheter | Island
20-03-2021 

Folkehøjskole i Island modtager anerkendelse af Uddannelsesdirektoratet for første gang

Folkehøjskolen i Flateyri er blevet del af det islandske uddannelsessystem, en længe ventet milepæl for højskoler i Island generelt