Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Nyheter | Norden
05-01-2021 

Biblioteket som samskaber

Biblioteket som samskaber er navnet på et ambitiøst projekt, som har skabt nye løsninger og værdi for de enkelte biblioteker og lokalsamfundet i Norge og Danmark.

Foto: Annie Spratt
Nyheter | Island
21-12-2020 

Pandemien og finanskrisen

Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
08-12-2020 

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis

Foto: S. Hermann & F. Richter
Nyheter | Danmark
08-12-2020 

Gratis tilbud om online rejser til Europa

Et nyt tiltag fra ”Demokrati i Europa, oplysningsforbundet”, DEO

Foto: Guilherme Cunha
Nyheter | Danmark
30-11-2020 

Coronakrisen rammer de mest udsatte på arbejdsmarkedet hårdest

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Islandsk uddannelsespris 2020
Nyheter | Island
18-11-2020 

Islandsk uddannelsespris 2020

Vinderne af de islandske uddannelsespriser blev offentliggjort den 5.oktober.

Nyheter | Danmark
15-11-2020 

Syv tiltag, som har betydning for kvaliteten i digitale læringsforløb

Søger du inspiration om, hvordan du kan gøre digitale læringsforløb bedre?

Foto: Julia M Cameron
Nyheter | Island
05-11-2020 

Unge invandere er mere sansynligt til at dimittere end dem, der er ældre

Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island.

Foto: Pixabay
Nyheter | Danmark
16-10-2020 

Stor geografisk forskel på tilskud til folkeoplysende aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings samråd sætter fokus på den store geografiske skævhed, der viser sig i tilskud til folkeoplysning specielt aftenskolerne, der varetager voksenuddannelse.

Foto: Gerd Altmann
Nyheter | Danmark
15-10-2020 

Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

Foto: Cottonbro
Nyheter | Danmark
13-10-2020 

Uddannelse og efteruddannelse af personale i børneinstitutioner

Sikring af pædagogisk kvalitet

Nyheter | Danmark
09-09-2020 

”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

Nyheter | Danmark
27-08-2020 

Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

Foto: Canva Studio
Nyheter | Danmark
10-08-2020 

Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
02-07-2020 

Opkvalificering af arbejdsstyrken

Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
Nyheter | Danmark
22-06-2020 

Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

Foto: Mimi Thian
Nyheter | Danmark
17-06-2020 

I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

Foto: Darko Stojanovic
Nyheter | Danmark
09-06-2020 

Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

Foto: Startup Stock Photos
Nyheter | Danmark
04-06-2020 

Det særlige ved Voksenuddannelsescentre (VUC)

En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Foto: Pexels.com
Nyheter | Danmark
01-06-2020 

Genåbning af uddannelser og skoler påbegyndes i Danmark

For alle uddannelser og skoler gælder, at man skal følge sundhedsmæssige anbefalinger og restriktioner, hvilket stiller en del krav til nye organiseringsformer og læringsarenaer og undervisningsformer.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
18-05-2020 

Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

Nyheter | Danmark
29-04-2020 

Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.

Foto: Tirachard Kumtanom
Nyheter | Danmark
08-04-2020 

Aktuelle ideer til god online undervisning

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse.

At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere
Nyheter | Danmark
03-04-2020 

”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut

Foto: Anna Shvets
Nyheter | Danmark
01-04-2020 

Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede

Vegleiðingarstovan i Thorshavn
Nyheter | Færöerne
26-03-2020 

Nyt vejledningscenter åbnet i Torshavn

I juli 2019 startede projektet Vegleiðingarstovan, et vejledningscenter der er er tænkt og planlagt som krumtappen i en samordning og en prioritering af en uafhængig voksenvejledning.

Nyheter | Danmark
01-03-2020 

At være ufaglært, enlig mand kan have konsekvenser for indkomst og livslængde

En analyse fra arbejdsmarkedets erhvervsråd viser, at ufaglærte enlige mænd har markant lavere indkomster, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere levetid end andre mænd.

Nyheter | Danmark
29-02-2020 

Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Gode ideer og inspiration til lokal samarbejde om demokrati

Inspiration fra Danmark om samarbejde om samfundsoplysende aktiviteter for borgerne.

Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
18-02-2020 

Kreativt håndværk og bæredygtighed

Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
21-01-2020 

Validering og mangel på arbejdskraft

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

Foto: pexels.com
Nyheter | Danmark
19-12-2019 

Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
17-12-2019 

"Højskolens 10 bud – på en skole for livet" nu som 5 nye podcasts

FFD, Folkehøjskolernes forening, har udgivet en bogserie med titlen ”Højskolens 10 bud – på en skole for livet”, hvor idehistoriske, historiske og aktuelle debattemaer, der vedrører højskolen tages op.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Norden
28-11-2019 

Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

– håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
26-11-2019 

De danske folkehøjskoler fejrede 175år jubilæum

– med elevfremgang der viser at højskolen stadig er aktuel.