Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Foto: Pexels
Nyheter |
31-10-2018 

Voksenunderviseres kompetencer – særlig fokus på informationsarbejdet

Resultater fra det europæiske projekt LEK-AE er nu til rådighed og kan bruges til professionalisering og kvalitetsudvikling i voksenuddannelsessektoren

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
24-09-2018 

Gratis e-bøger

Til alle med interesse for erhvervsuddannelserne!

Foto: Pexels
Nyheter |
19-09-2018 

Digital omstilling i virksomheder. Gode ideer og overvejelser

Kompetencesekretariatet, De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har udviklet og beskrevet relevante

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
12-09-2018 

Stigning i antal elever på højskoler

De danske folkehøjskoler oplever stor stigning i antal elever. De sidste år er antal af elever steget med 50%.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
06-09-2018 

Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
23-07-2018 

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
16-07-2018 

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Ny rapport fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter.

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
09-07-2018 

15 gode råd til inklusion af flygtninge gennem folkeoplysning

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Nyheter | Danmark
20-06-2018 

Erhvervsuddannelse for voksne skal være mere attraktiv

Danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for industri, service og håndværksfag, og samtidig er der stadig færre unge der søger erhvervsuddannelserne.

Godt vejr på Folkemødet. Foto: Joshua Tree Photography
Nyheter | Danmark
13-06-2018 

Folkemødet – Danmarks politiske festival 2018

Årets folkemøde i Allinge på Bornholm åbner med taler af borgmester Winni Grosbøll, Foreningen Folkemødets bestyrelsesformand Michael Valentin og statsminister Lars Løkke Rasmussen den 14. juni.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Nyheter | Norden
12-03-2018 

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
23-02-2018 

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen
Nyheter | Danmark
02-02-2018 

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.

Nyheter | Danmark
01-02-2018 

Ny ”Strategi for Danmarks digitale vækst”

Den danske regering har fremlagt en strategi for digital vækst i Danmark.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
03-01-2018 

Stadig behov for at gøre Erhvervsuddannelse for voksne attraktivt

Som et led i EUD reformen oprettedes i 2015 Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
21-12-2017 

Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
21-12-2017 

Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
28-11-2017 

Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

Nyhetsbrev | Danmark
28-11-2017 

Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

Nyheter Nyhetsbrev | Norden
28-11-2017 

Kompetansestrategi – hvorfor?

Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

Nyheter Nyhetsbrev | Island
30-10-2017 

Turismens kompetansesenter styrket

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, minister for turisme og nyskaping på Island underskrev en sørviskontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter den 5. oktober om å være vertskap for Turismens kompetansesenter.

Islands universitet
Nyheter Nyhetsbrev | Island
29-10-2017 

Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
28-10-2017 

Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

Nyhetsbrev | Norden
27-10-2017 

Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
27-10-2017 

Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

Nyheter Nyhetsbrev | Grønland
16-10-2017 

2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

Nyhetsbrev | Island
29-09-2017 

Framtiden i voksnes læring

Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
28-09-2017 

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
28-09-2017 

Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
28-09-2017 

Nyt spil om realkompetencer

-en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

Nyheter | Danmark
04-09-2017 

Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

Nyheter Nyhetsbrev | Norden
29-08-2017 

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

Hvilke kompetencer er der brug for?

Nyheter Nyhetsbrev | Island
29-08-2017 

Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
29-08-2017 

VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
29-08-2017 

65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

Nyhetsbrev | Danmark
29-08-2017 

Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.