Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Nyheter | Island
11-08-2022 

Lavere frafald på gymnasieniveau i Island

Frafaldet på de gymnasiale uddannelser har været faldende siden 2003, og blandt de frafaldne er der flest mænd og studerende på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.
Nyheter | International
29-06-2022 

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Nyheter | Danmark
27-06-2022 

Kvaliteten i den danske læreruddannelse styrkes

Et tocifret millionbeløb på 65 mio. kr. skal styrke kvaliteten af undervisningen på læreruddannelsen.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-06-2022 

Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet

Blandt andet påpeger rapporten den vigtige rolle, studie-og karrierevejledere har i gymnasier i forhold til at forebygge frafald fra studier

Nyheter | Danmark
20-06-2022 

”Nye reformveje” – reformkommissionens første udspil

Reformkommissionen er nedsat af den danske regering, og har til opgave at komme med anbefalinger til løsning af komplekse udfordringer.

Nyheter | Danmark
15-06-2022 

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

bl.a. gennem en kobling af undervisningen samt faglig- og arbejdsrelateret udvikling.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki Foto: Ninni Andersson
Nyheter | Norden
08-06-2022 

Paula Lehtomäki får nyt job

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki skifter til stillingen som administrerende direktør for Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Dermed afslutter hun sin ansættelse hos Nordisk Ministerråd i september 2022, et halvt år før ansættelsesperioden udløber.

Jón Gnarr. Billede er fra Nutiminn.is
Nyheter | Norden
07-06-2022 

"Dette er et fantastisk system, og det reddede mig totalt"

En af hovedoplægsholderne på Biennale konferencen i Reykjavík d. 19-20 Maj var Jón Gnarr, skuespiller, komiker og tidligere borgmester. Han talte om sin personlige erfaring med realkompetencevurdering.

Antra Carlsen, NVLs hovedkoordinator.
Nyheter | Norden
06-06-2022 

Nye udfordringer på arbejdsmarkedet takles med realkompetencevurdering

Den fjerde VPL Biennale-konference fandt sted i Reykjavík den 19. og 20. maj.

Nyheter | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
03-05-2022 

Tilskud til undervisning i islandsk til udlændinge

I alt 18 centre for livslang, virksomheder og institutioner modtager tilskud til at afholde kurser over hele landet.

Nyheter | Danmark
25-04-2022 

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

Nyheter | Danmark
22-04-2022 

Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Nyheter | Danmark
19-04-2022 

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.
Nyheter | Island
07-04-2022 

De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

Rapporter Nyheter | Norden
01-04-2022 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, hvis formål er at præsentere praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

Nyheter | Island
22-03-2022 

VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
28-02-2022 

En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

Foto: årsmødet
Nyheter | Island
23-02-2022 

Lov om voksnes læring skal revideres

Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

Nyheter | Danmark
21-02-2022 

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

En igangværende proces og diskussion

Nyheter | Danmark
14-02-2022 

Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

Især er antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund steget

Nyheter | Danmark
07-02-2022 

”Vær med”, lokale fællesskaber – et værn mod ensomhed

Samarbejde mellem et oplysningsforbund og organisationen BoligSocialt hus

Hildur Betty Kristjánsdóttir  Foto: Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
01-02-2022 

Ny direktør for Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Hildur Betty Kristjánsdóttir er ny direktør hos Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Nyheter | Island
11-01-2022 

Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
Om NVL Nyheter | Norden
06-01-2022 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
17-12-2021 

Ny regering i Island og nye ministerier

I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

Studenterboliger i Flateyri Foto: bb.is
Nyheter | Island
13-12-2021 

Studenterboliger bygges for folkehøjskolen i Flateyri

Byggeriet er et tydeligt eksempel på den store positive indflydelse, folkehøjskolen har på lokalsamfundet i Flateyri, en traditionel fiskeriby på Vestfjordene.

Nyheter | Norden
06-12-2021 

Erfaringer fra afholdelsen af hybride møder

Hybride møder kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse

Nyheter | Danmark
29-11-2021 

Netværksarbejde styrker seniorers vej tilbage til arbejde

Evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018-2020

Nyheter | Danmark
25-11-2021 

Antallet af unge uden uddannelse og job stiger

46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-11-2021 

Island valgt til UNESCO-kommissionen

Kandidaturet blev støttet af de øvrige nordiske lande

Nyheter | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
05-11-2021 

Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
25-10-2021 

Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
Nyheter | Island
21-10-2021 

Den 4. VPL Biennale finder sted 19-20. maj 2022

Biennalen henvender sig til politiske beslutningstagere, forskere, brugere, praktikere og andre, der er involveret i udvikling og gennemførelse af validering af tidligere læring.

Foto: Chris Montgomery
Nyheter | Danmark
13-10-2021 

Gode råd til planlægning af webinarer

Det danske Nationale Videncenter for e-læring har opsamlet en del praksiserfaring med planlægning af webinarer.