Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Foto: Caio
Nyheter | Danmark
14-04-2021 

Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

Katrín Jakobsdóttir, premierminister og Ásmundur Einar Daðason, social-og børneminister. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Nyheter | Island
12-04-2021 

Kampagnen "Lad os komme i gang" er formelt lanceret

Islands regering opfordrer virksomheder, institutioner og kommuner til at ansætte arbejdsløse og tilbyder nu en tilstrækkelig støtte. Målet er at mindske arbejdsløsheden.

Foto: Stan Petersen
Nyheter | Danmark
07-04-2021 

”Folkeoplysning i kommunerne”

I rapporten ”Folkeoplysning i kommunerne” gives et samlet overblik over folkeoplysende aktiviteter og tilskud, samt forvaltning af aktiviteterne i de enkelte kommuner.

Foto: Tima Miroshnichenko
Nyheter | Danmark
31-03-2021 

En stor del af udgifter til voksen-, efter- og videreuddannelse betales af virksomheder

Private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %

Foto: højskolens hjemmeside.
Nyheter | Island
20-03-2021 

Folkehøjskole i Island modtager anerkendelse af Uddannelsesdirektoratet for første gang

Folkehøjskolen i Flateyri er blevet del af det islandske uddannelsessystem, en længe ventet milepæl for højskoler i Island generelt

Overblik over NVL's målgrupper for 2020
Nyheter | Norden
15-03-2021 

NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

Foto: Charlotte May
Nyheter | Danmark
08-03-2021 

Indsatser der skal styrke faglighed og trivsel under corona-krisen

Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne i Danmark.

Den virtuelle højskole
Nyheter | Danmark
01-03-2021 

Den virtuelle højskole – en højskole, der er frit tilgængelig for hele Danmark

De danske folkehøjskoler er gået sammen om at etablere og tilbyde ”Den Virtuelle højskole” - et åbent og gratis højskole tilbud for alle borgere.

Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed.
Nyheter | Færöerne
24-02-2021 

Orientering om NVL for politikere

NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne.

Foto: Nandhu Kumar
Nyheter | Danmark
24-02-2021 

Corona nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner - en stejl læringskurve på alle niveauer

I fem rapporter har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen.

MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.
Nyheter | Island
22-02-2021 

Innovationstænkning på MMS Center for livslang læring

MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.

Nyheter | Island
11-02-2021 

Ny administrede direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter

Sigríður Guðmundsdóttir har arbejdet inden for menneskelige ressourcer og uddannelse i årevis

Nyheter | Danmark
08-02-2021 

”Den danske flexicurity model styrker arbejdsmarkedet ift. fremtidens forandringer”

Men færre deltager i voksen- og efteruddannelse i Danmark.

Foto: Becca Tapert
Nyheter | Danmark
05-02-2021 

Med aftalen om finansloven for 2021 er et økonomisk løft af ungdomsuddannelser prioriteret, men VEU-området er ikke prioriteret

Den danske regering ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv.

Nyheter | Norden
05-01-2021 

Biblioteket som samskaber

Biblioteket som samskaber er navnet på et ambitiøst projekt, som har skabt nye løsninger og værdi for de enkelte biblioteker og lokalsamfundet i Norge og Danmark.

Foto: Annie Spratt
Nyheter | Island
21-12-2020 

Pandemien og finanskrisen

Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
08-12-2020 

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis

Foto: S. Hermann & F. Richter
Nyheter | Danmark
08-12-2020 

Gratis tilbud om online rejser til Europa

Et nyt tiltag fra ”Demokrati i Europa, oplysningsforbundet”, DEO

Foto: Guilherme Cunha
Nyheter | Danmark
30-11-2020 

Coronakrisen rammer de mest udsatte på arbejdsmarkedet hårdest

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Islandsk uddannelsespris 2020
Nyheter | Island
18-11-2020 

Islandsk uddannelsespris 2020

Vinderne af de islandske uddannelsespriser blev offentliggjort den 5.oktober.

Nyheter | Danmark
15-11-2020 

Syv tiltag, som har betydning for kvaliteten i digitale læringsforløb

Søger du inspiration om, hvordan du kan gøre digitale læringsforløb bedre?

Foto: Julia M Cameron
Nyheter | Island
05-11-2020 

Unge invandere er mere sansynligt til at dimittere end dem, der er ældre

Hagstofa Islands nu offentliggjorde for første gang tal om gradueringsprocenten og frafald på gymnasialt niveau alt efter indvandrernes alder til Island.

Foto: Pixabay
Nyheter | Danmark
16-10-2020 

Stor geografisk forskel på tilskud til folkeoplysende aftenskoler

Dansk Folkeoplysnings samråd sætter fokus på den store geografiske skævhed, der viser sig i tilskud til folkeoplysning specielt aftenskolerne, der varetager voksenuddannelse.

Foto: Gerd Altmann
Nyheter | Danmark
15-10-2020 

Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

Foto: Cottonbro
Nyheter | Danmark
13-10-2020 

Uddannelse og efteruddannelse af personale i børneinstitutioner

Sikring af pædagogisk kvalitet

Nyheter | Danmark
09-09-2020 

”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

Nyheter | Danmark
27-08-2020 

Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

Foto: Canva Studio
Nyheter | Danmark
10-08-2020 

Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
02-07-2020 

Opkvalificering af arbejdsstyrken

Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
Nyheter | Danmark
22-06-2020 

Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

Foto: Mimi Thian
Nyheter | Danmark
17-06-2020 

I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

Foto: Darko Stojanovic
Nyheter | Danmark
09-06-2020 

Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

Foto: Startup Stock Photos
Nyheter | Danmark
04-06-2020 

Det særlige ved Voksenuddannelsescentre (VUC)

En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Foto: Pexels.com
Nyheter | Danmark
01-06-2020 

Genåbning af uddannelser og skoler påbegyndes i Danmark

For alle uddannelser og skoler gælder, at man skal følge sundhedsmæssige anbefalinger og restriktioner, hvilket stiller en del krav til nye organiseringsformer og læringsarenaer og undervisningsformer.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
18-05-2020 

Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

Nyheter | Danmark
29-04-2020 

Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.