Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Foto: VIA University College
Nyheter | Danmark
11-09-2019 

Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

Nyheter | Norden
05-09-2019 

Ny vision for Nordisk Ministerråd

Tirsdag den 20. august 2019 godkendte statsministrene de nordiske samarbejdsministrenes forslag til en ny vision og strategiske prioriteringer for det samlede nordiske samarbejde.

Nyheter | Norden
23-08-2019 

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande er nu tilgængelig på NVL’s hjemmeside

Foto: www.benefit4regions.eu
Nyheter | Danmark
20-08-2019 

Resultater fra et grænseoverskridende fyrtårnsprojekt for inddragelse, kommunikation og læring

11 projektpartnere og 22 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet ”Benefit4Regions” for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
15-08-2019 

FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

Pr. 1. august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

Mette Frederiksen. Foto: www.socialdemokratiet.dk
Nyheter | Danmark
13-08-2019 

Danmark har fået ny regering og nye ministre

Ved valget d. 5.juni fik Danmark en ny socialdemokratisk ledet mindretalsregering, der har støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Paneldebat. Her ses fra venstre Kirsten Madsen (University College Lillebælt og Grundtvigs Forum), Lotte Darsø (DPU, Aarhus Univerisitet) og Svein Berg (Nordic Innovation). Foto: Dorthe Plechinger
Nyheter | Norden
06-06-2019 

Sustainable Adult Learning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning blev i år gennemført på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU, Aarhus Universitet). Forskningsprogrammet LISO var ansvarlig for konferencen.

Nyheter | Norden
05-06-2019 

Få viden og inspiration fra NVL’s netværk

One-pagers vil i en letforståelig og kondenseret form formidle de allervigtigste eller mest tilgængelige pointer til dig, som har behov for en hurtig introduktion.

Nyheter | Norden
30-04-2019 

Håndbog om læringscirkler i en nordisk kontekst

En samskabende og deltagerstyret arbejdsform

Foto: Pixabay
Nyheter | Danmark
08-04-2019 

Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
03-04-2019 

”Leg for voksne” forkorter rehabiliteringsforløb

Holstebro kommune samarbejder med et oplysningsforbund om et tilbud til voksne patienter med KOL, hjerteproblemer og osteoperose.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
29-03-2019 

Voksenuddannelsescentre hårdt økonomisk presset, flere lukker

Flere voksenuddannelsescentre - VUC, som varetager almen voksenuddannelse i efter- og videreuddannelse af voksne, er truet af lukning.

Nyheter | Norden
18-03-2019 

Ny håndbog fra NVL om arbejdsformen ”To-do”

En arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
25-02-2019 

Inklusion gennem samskabende arenaer

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret tre projekter støttet af satspuljemidler, der havde som mål

Foto: Norden
Nyheter | Danmark
19-02-2019 

Talentprogram for særligt dygtige studerende

Regingen ønsker med 190 mio.kr. over 4 år til nyt talentprogram at støtte og fastholde de særligt motiverede og talentfulde studerende på de videregående uddannelser.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
14-02-2019 

Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Dansk Folkeoplysnings samråd har i 2018 haft fokus på, hvordan folkeoplysning kan indgå i arbejdet med at fremme befolkningens sundhed og trivsel.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
21-01-2019 

Ny højskole - ”Roskilde festival højskole”

Der er i relation til Roskildefestivallen etableret en ny folkehøjskole i Roskilde.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
16-01-2019 

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og forskningsministeriet, UFM har besluttet at afsætte 17,5 millioner kr. til at styrke og udvikle faglighed og studiemiljøet på pædagoguddannelserne.

Foto: Bedre praktikvejledning på en nemmere måde
Nyheter | Danmark
09-01-2019 

Vejledning ”i praksis” – modeller og ideer

Brugsbøger til dem, der vejleder elever i praktikken og dem, der er aktivt medvirkende til at uddanne elever i vekseluddannelser.

Nyheter | Danmark
02-01-2019 

Webbinar – Udenlandsk fødte kvinders etablering

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1)

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
21-12-2018 

Glædelig jul og godt nytår til jer alle!

NVL takker værtsorganisationer og samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
17-12-2018 

Nyt netværk i NVL har fokus på kompetenceudvikling af ”voksenlærere”

Et nyt tværgående netværk i NVL skal samle og skabe synergi mellem den viden og kunnen, der er i NVLs forskellige netværk.

Foto: Pexels
Nyheter | Norden
26-11-2018 

Nordisk Læringscirkel Lederskab og inklusion

Læringscirklen skal bidrage til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere.

Foto: Pexels
Nyheter |
31-10-2018 

Voksenunderviseres kompetencer – særlig fokus på informationsarbejdet

Resultater fra det europæiske projekt LEK-AE er nu til rådighed og kan bruges til professionalisering og kvalitetsudvikling i voksenuddannelsessektoren

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
24-09-2018 

Gratis e-bøger

Til alle med interesse for erhvervsuddannelserne!

Foto: Pexels
Nyheter |
19-09-2018 

Digital omstilling i virksomheder. Gode ideer og overvejelser

Kompetencesekretariatet, De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har udviklet og beskrevet relevante

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
12-09-2018 

Stigning i antal elever på højskoler

De danske folkehøjskoler oplever stor stigning i antal elever. De sidste år er antal af elever steget med 50%.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
06-09-2018 

Fald i antal erhvervsskoleelever efter reform 2015

Nye analyser giver bud på udfordringerne ved søgning og frafald ved erhvervsskolerne, der trods reformen i 2015 oplever et faldende antal erhvervsskoleelever.

Foto: Højskolerne
Nyheter | Danmark
23-07-2018 

Specialpædagogisk støtte på højskoleområdet

Analyse af tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på højskolerne

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
16-07-2018 

Aftenskolerne – hvordan har de det?

Ny rapport fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO giver et indblik i den store variation, der findes på aftenskoleområdet, og giver indsigt i skolernes særlige karakteristika og aktiviteter.

Foto: Pixabay.com
Nyheter | Danmark
09-07-2018 

15 gode råd til inklusion af flygtninge gennem folkeoplysning

Dansk folkeoplysnings samråd, DFS har på baggrund af tidligere udgivet rapport ”Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysning” (2018) samlet 15 centrale og gode råd til, hvordan man skaber inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysende aktiviteter.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Nyheter | Danmark
20-06-2018 

Erhvervsuddannelse for voksne skal være mere attraktiv

Danmark kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for industri, service og håndværksfag, og samtidig er der stadig færre unge der søger erhvervsuddannelserne.

Godt vejr på Folkemødet. Foto: Joshua Tree Photography
Nyheter | Danmark
13-06-2018 

Folkemødet – Danmarks politiske festival 2018

Årets folkemøde i Allinge på Bornholm åbner med taler af borgmester Winni Grosbøll, Foreningen Folkemødets bestyrelsesformand Michael Valentin og statsminister Lars Løkke Rasmussen den 14. juni.

Foto: Magnus Fröderberg - norden.org
Nyheter | Norden
12-03-2018 

Høring om fremtiden for nordisk uddannelsessamarbejde

NVL deltager med input og gode eksempler, når ny rapport om nordisk uddannelsessamarbejde følges op ved høring i Nordisk Ministerråd.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter Nyhetsbrev | Danmark
23-02-2018 

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Sophie Løhde og Lars Løkke Rasmussen
Nyheter | Danmark
02-02-2018 

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.