Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Nyheter | Danmark
09-09-2020 

”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

Nyheter | Danmark
27-08-2020 

Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

Foto: Canva Studio
Nyheter | Danmark
10-08-2020 

Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
02-07-2020 

Opkvalificering af arbejdsstyrken

Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
Nyheter | Danmark
22-06-2020 

Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

Foto: Mimi Thian
Nyheter | Danmark
17-06-2020 

I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

Foto: Darko Stojanovic
Nyheter | Danmark
09-06-2020 

Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

Foto: Startup Stock Photos
Nyheter | Danmark
04-06-2020 

Det særlige ved Voksenuddannelsescentre (VUC)

En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Foto: Pexels.com
Nyheter | Danmark
01-06-2020 

Genåbning af uddannelser og skoler påbegyndes i Danmark

For alle uddannelser og skoler gælder, at man skal følge sundhedsmæssige anbefalinger og restriktioner, hvilket stiller en del krav til nye organiseringsformer og læringsarenaer og undervisningsformer.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
18-05-2020 

Learning Labs, en praksisnær model for kompetenceudvikling af ansatte i dagtilbud

Kan styrke professionel identitet, samarbejde og udvikling af bæredygtige løsninger.

Nyheter | Danmark
29-04-2020 

Videncentre for erhvervsskoleområdet videreføres

Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen i Danmark har besluttet af afsætte midler til at videreføre centrene frem til 2024.

Foto: Tirachard Kumtanom
Nyheter | Danmark
08-04-2020 

Aktuelle ideer til god online undervisning

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse.

At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere
Nyheter | Danmark
03-04-2020 

”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut

Foto: Anna Shvets
Nyheter | Danmark
01-04-2020 

Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede

Vegleiðingarstovan i Thorshavn
Nyheter | Færöerne
26-03-2020 

Nyt vejledningscenter åbnet i Torshavn

I juli 2019 startede projektet Vegleiðingarstovan, et vejledningscenter der er er tænkt og planlagt som krumtappen i en samordning og en prioritering af en uafhængig voksenvejledning.

Nyheter | Danmark
01-03-2020 

At være ufaglært, enlig mand kan have konsekvenser for indkomst og livslængde

En analyse fra arbejdsmarkedets erhvervsråd viser, at ufaglærte enlige mænd har markant lavere indkomster, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere levetid end andre mænd.

Nyheter | Danmark
29-02-2020 

Regeringen sætter midlertidigt stop for fusioner af uddannelsesinstitutioner

Regeringen sætter stop for fusion af uddannelsesinstitutioner

Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Gode ideer og inspiration til lokal samarbejde om demokrati

Inspiration fra Danmark om samarbejde om samfundsoplysende aktiviteter for borgerne.

Billede: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyheter | Danmark
23-02-2020 

Flere voksne deltager i Forberedende Voksenundervisning end for 10 år siden

Danmarks Evalueringsinstitut har udgivet rapport om brug af Forberedende Voksenundervisning

Young Craft 2020
Nyheter | Europa
18-02-2020 

Kreativt håndværk og bæredygtighed

Fællesnordisk håndværkslejr for unge sætter bæredygtig produktion i fokus

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Færöerne
21-01-2020 

Validering og mangel på arbejdskraft

Kan validering være med til at løse problemerne omkring mangel på arbejdskraft?

Foto: pexels.com
Nyheter | Danmark
19-12-2019 

Ny finanslov styrker bl.a. uddannelse og grøn omstilling

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtaget en ny finanslov, der bl.a. vil styrke uddannelse, velfærd og grøn omstilling.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
17-12-2019 

"Højskolens 10 bud – på en skole for livet" nu som 5 nye podcasts

FFD, Folkehøjskolernes forening, har udgivet en bogserie med titlen ”Højskolens 10 bud – på en skole for livet”, hvor idehistoriske, historiske og aktuelle debattemaer, der vedrører højskolen tages op.

Foto: www.pixabay.com
Nyheter | Norden
28-11-2019 

Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

– håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
26-11-2019 

De danske folkehøjskoler fejrede 175år jubilæum

– med elevfremgang der viser at højskolen stadig er aktuel.

Foto: www.pexels.com
Nyheter | Danmark
22-11-2019 

Pædagogisk og didaktisk kvalitet i digitale læringsforløb for voksne

Danmarks evalueringsinstitut har i et litteraturstudie undersøgt udvalgte danske og engelske forskningsresultater om, hvad der kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb for voksne i efter- og videreuddannelse.

Nyheter | Norden
14-11-2019 

Ny rapport om e-vejledning i de nordiske selvstyrende områder

NVL’s model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
03-10-2019 

Færre voksne søger erhvervsuddannelse for voksne men flere gennemfører

De svage studerende får ikke adgang til erhvervsuddannelse, samtidig med at de stærke studerende i højere grad gennemfører.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
01-10-2019 

En samfundsøkonomiske gevinst at investere i faglært uddannelse

Det er en god samfundsmæssig investering at uddanne ufaglærte til et faglært niveau.

Foto: VIA University College
Nyheter | Danmark
11-09-2019 

Virksom efter- og videreuddannelse: Ny rapport gør status over transferforskning

Ny rapport gør status over den nyeste internationale forskning om transfer og samler 18 danske praksiseksempler på transferfremmende tiltag og undersøgelser af transfer til inspiration for bl.a. undervisere, uddannelsesledere og arbejdsgivere.

Nyheter | Norden
05-09-2019 

Ny vision for Nordisk Ministerråd

Tirsdag den 20. august 2019 godkendte statsministrene de nordiske samarbejdsministrenes forslag til en ny vision og strategiske prioriteringer for det samlede nordiske samarbejde.

Nyheter | Norden
23-08-2019 

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande

Ny onepager om kvalitetsmodel for validering i de nordiske lande er nu tilgængelig på NVL’s hjemmeside.

Foto: www.benefit4regions.eu
Nyheter | Danmark
20-08-2019 

Resultater fra et grænseoverskridende fyrtårnsprojekt for inddragelse, kommunikation og læring

11 projektpartnere og 22 netværkspartnere fra den dansk-tyske Interreg 5A programregion har sluttet sig sammen i projektet ”Benefit4Regions” for at udvikle fælles løsninger til vitaliseringen af landdistrikterne.

Foto: Pexels
Nyheter | Danmark
15-08-2019 

FGU - en ny forberedende grunduddannelse for unge starter

Pr. 1.august starter 27 FGU-institutioner, med at alle medarbejdere, som tidligere har arbejdet i bl.a. VUC- og produktionsskoler, overdrages.

Mette Frederiksen. Foto: www.socialdemokratiet.dk
Nyheter | Danmark
13-08-2019 

Danmark har fået ny regering og nye ministre

Ved valget d.5.juni fik Danmark en ny socialdemokratisk ledet mindretalsregering, der har støtte fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten

Paneldebat. Her ses fra venstre Kirsten Madsen (University College Lillebælt og Grundtvigs Forum), Lotte Darsø (DPU, Aarhus Univerisitet) og Svein Berg (Nordic Innovation). Foto: Dorthe Plechinger
Nyheter | Norden
06-06-2019 

Sustainable Adult Learning

8th Nordic Conference on Adult Education and Learning blev i år gennemført på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU, Aarhus Universitet). Forskningsprogrammet LISO var ansvarlig for konferencen.