Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Nyheter | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
03-05-2022 

Tilskud til undervisning i islandsk til udlændinge

I alt 18 centre for livslang, virksomheder og institutioner modtager tilskud til at afholde kurser over hele landet.

Nyheter | Danmark
25-04-2022 

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

Nyheter | Danmark
22-04-2022 

Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Nyheter | Danmark
19-04-2022 

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.
Nyheter | Island
07-04-2022 

De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

Rapporter Nyheter | Norden
01-04-2022 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, hvis formål er at præsentere praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

Nyheter | Island
22-03-2022 

VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
28-02-2022 

En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

Foto: årsmødet
Nyheter | Island
23-02-2022 

Lov om voksnes læring skal revideres

Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

Nyheter | Danmark
21-02-2022 

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

En igangværende proces og diskussion

Nyheter | Danmark
14-02-2022 

Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

Især er antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund steget

Nyheter | Danmark
07-02-2022 

”Vær med”, lokale fællesskaber – et værn mod ensomhed

Samarbejde mellem et oplysningsforbund og organisationen BoligSocialt hus

Hildur Betty Kristjánsdóttir  Foto: Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
01-02-2022 

Ny direktør for Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Hildur Betty Kristjánsdóttir er ny direktør hos Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Nyheter | Island
11-01-2022 

Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
Om NVL Nyheter | Norden
06-01-2022 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
17-12-2021 

Ny regering i Island og nye ministerier

I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

Studenterboliger i Flateyri Foto: bb.is
Nyheter | Island
13-12-2021 

Studenterboliger bygges for folkehøjskolen i Flateyri

Byggeriet er et tydeligt eksempel på den store positive indflydelse, folkehøjskolen har på lokalsamfundet i Flateyri, en traditionel fiskeriby på Vestfjordene.

Nyheter | Norden
06-12-2021 

Erfaringer fra afholdelsen af hybride møder

Hybride møder kræver en solid didaktisk tilrettelæggelse

Nyheter | Danmark
29-11-2021 

Netværksarbejde styrker seniorers vej tilbage til arbejde

Evaluering af Senior Erhverv Danmark for perioden 2018-2020

Nyheter | Danmark
25-11-2021 

Antallet af unge uden uddannelse og job stiger

46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-11-2021 

Island valgt til UNESCO-kommissionen

Kandidaturet blev støttet af de øvrige nordiske lande

Nyheter | Norden
23-11-2021 

Ny rapport giver status på digitaliseringsindsatser for voksne i Norden

Netværket NVL-Digital står bag rapporten ”Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande”

Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
05-11-2021 

Et fagbrev bekræfter læring på arbejdspladsen

Arbejdslivets oplæringscenter har afsluttet et pilotprojekt i realkompetencevurdering i forhold til erhvervslivets kriterier

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
25-10-2021 

Den første handlingsplan for en ny uddannelsespolitik er fremlagt

Handlingsplanen inkluderer bl.a. en formulering af kompetencepolitik med særlig vægt på livslang læring.

Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
Nyheter | Island
21-10-2021 

Den 4. VPL Biennale finder sted 19-20. maj 2022

Biennalen henvender sig til politiske beslutningstagere, forskere, brugere, praktikere og andre, der er involveret i udvikling og gennemførelse af validering af tidligere læring.

Foto: Chris Montgomery
Nyheter | Danmark
13-10-2021 

Gode råd til planlægning af webinarer

Det danske Nationale Videncenter for e-læring har opsamlet en del praksiserfaring med planlægning af webinarer.

Foto: cottonbro
Nyheter | Danmark
11-10-2021 

Uden uddannelse – baggrund og konsekvenser

Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
07-10-2021 

Det nordiske kvalitetskompas for validering af realkompetencer findes nu på dansk

Kompasset er et evalueringsredskab for RKV-policy og praksis

Nyheter | Danmark
07-10-2021 

”Danmark kan mere”- et reformudspil fra den danske regering

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

Billede fra EPALE
Nyheter | Island
20-09-2021 

EPALE på islandsk

EPALE-portalen findes nu på alle nordiske sprog.

Foto fra Islands regering. Máney Eva Einarsdóttir og Jón Freyr Eyþórsson, studerende i elektroteknik, blev de første lærlinge til at underskrive elektroniske lærepladsaftaler på deres telefoner.
Nyheter | Island
02-09-2021 

Elektronisk karrierebog er i brug, og de første elektroniske lærepladsaftaler underskrevet

En ny elektronisk karrierebog i erhvervsuddannelserne sikrer øget kvalitet af lærepladsaftaler mellem lærlinge og mestre.

Fra venstre: Industri- og innovationsminister Þórdís K.R. Gylfadóttir, Statsminister Katrín Jakobsdóttir, Uddannelses- og kulturminister Lilja Alfreðsdóttir, Direktør for Íslandsstofa Pétur Óskarsson, og Udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson. Foto er fra Íslandsstofa.
Nyheter | Island
18-08-2021 

Kreative Island

Regeringen gennemfører foranstaltninger til fremme af de kreative industrier

Alvaro Pereira, direktør for afdelingen for landeundersøgelser i OECD's økonomiafdeling, præsenterede rapportens vigtigste resultater på en pressekonference sammen med finans-og økonomiminister Bjarni Benediktsson.
Nyheter | Island
04-08-2021 

Ny OECD-rapport om islandsk økonomi: prioriteter og anbefalinger

Voksenlæring og kompetenceudvikling støtter økonomisk genopretning. Det fremgår af en ny rapport fra OECD

Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre.
Nyheter | Island
22-06-2021 

Samarbejde mellem skoler, voksenuddannelse og erhvervslivet

Samarbejdet markerer et vendepunkt, hvor myndigheder, skoler og erhvervsliv samarbejder om at forbedre de studerendes praktik og fremme øget effektivitet og kvalitet i erhvervsuddannelsen.

Foto: CDC
Nyheter | Danmark
18-06-2021 

Demokrati og læringsfællesskaber i dagtilbud: At give praksis en stemme

Resultater fra forskningsprojektet VALUE