Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Fotograf: Mads Bordinggaard, Earthlander Media, resonans.live
Nyheter | Danmark
05-10-2022 

”Resonans” - en dannelsesfestival

Årets tema var: ”Resonans er en dannelsesfestival om mennesket i en digitaliseret verden”.

Universitets-, industri- og innovationsminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir Foto: Islands regering.
Nyheter | Island
03-10-2022 

Universiteter i Island opfordres til at etablere et stærkere samarbejde

En fond er blevet oprettet for at øge samarbejdet mellem universiteter i Island. Blandt andet er fokus på øget mulighed for fjernundervisning; at øge antallet af udenlandske studerende; og at øge udbuddet af professionelle universitetsstudier

Fotograf: Klaus Holsting
Nyheter | Danmark
28-09-2022 

Partnerskaber for ”Uddannelse for bæredygtig udvikling”

Et unikt bottom up og tværsektorielt samarbejde om uddannelse og bæredygtig udvikling.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
26-09-2022 

En arbejdsgruppe fremsætter forslag til at øge studie- og arbejdsmuligheder for handicappede

Social- og arbejdsmarkedsministeren i samarbejde med børne- og uddannelsesministeren og universitets-, industri- og innovationsministeren har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal øge mulighederne for handicappede.

Tim Walker (Harbourfront Centre), Robin Liu Hopson (People for Education), Antra Carlsen (NVL) og Peter Vietgen (Brock University) deltog i Nordic Talks’ internationale debat om læringens fremtid.
Nyheter | Norden
21-09-2022 

NVL er med på Nordic Talks i Toronto

Det er første gang, NVL deltager i en debat under eventformatet Nordic Talks. Antra Carlsen, NVL's hovedkoordinator, var én af paneldeltagerne i en international debat om læringens fremtid den 14. september i Toronto, Canada.

Rapporter Nyheter | Norden
16-09-2022 

Samordning af vejledningen i de nordiske lande

Status på Finland og Grønland 2022

Nyheter | Danmark
05-09-2022 

”Manglende opkvalificering spænder ben for grøn omstilling”

Ny rapport påpeger centrale pointer, der kan være medvirkende til at opkvalificering af arbejdsmarked i forhold til den grønne omstilling ikke sker i dag.

Nyheter | Danmark
30-08-2022 

Bekymrende store fald i ansøgninger til velfærdsuddannelser

Et stort fald af førsteprioritetsansøger til fire store velfærdsuddannelser kan medføre en udfordring af velfærdssamfundet.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Unnur Helga Óttarsdóttir, formand for Þroskahjálp, og børne-og uddannelsesminister Ásmundur Einar Daðason underskriver en aftale. Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-08-2022 

Øget fokus på beskæftigelsesmulighederne for unge handicappede

Børne-og uddannelsesministeriet og Social- og arbejdsministeriet har bevilget en tillægsbevilling til koordinering af information om uddannelsesudbud og jobmuligheder.

Nyheter | Island
11-08-2022 

Lavere frafald på gymnasieniveau i Island

Frafaldet på de gymnasiale uddannelser har været faldende siden 2003, og blandt de frafaldne er der flest mænd og studerende på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.
Nyheter | International
29-06-2022 

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Nyheter | Danmark
27-06-2022 

Kvaliteten i den danske læreruddannelse styrkes

Et tocifret millionbeløb på 65 mio. kr. skal styrke kvaliteten af undervisningen på læreruddannelsen.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
24-06-2022 

Rapport om pandemiens påvirkninger på udsatte grupper i samfundet

Blandt andet påpeger rapporten den vigtige rolle, studie-og karrierevejledere har i gymnasier i forhold til at forebygge frafald fra studier

Nyheter | Danmark
20-06-2022 

”Nye reformveje” – reformkommissionens første udspil

Reformkommissionen er nedsat af den danske regering, og har til opgave at komme med anbefalinger til løsning af komplekse udfordringer.

Nyheter | Danmark
15-06-2022 

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU kan medvirke til at styrke basale færdigheder

bl.a. gennem en kobling af undervisningen samt faglig- og arbejdsrelateret udvikling.

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki Foto: Ninni Andersson
Nyheter | Norden
08-06-2022 

Paula Lehtomäki får nyt job

Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki skifter til stillingen som administrerende direktør for Skogsindustrin rf, Finnish Forest Industries Federation. Dermed afslutter hun sin ansættelse hos Nordisk Ministerråd i september 2022, et halvt år før ansættelsesperioden udløber.

Jón Gnarr. Billede er fra Nutiminn.is
Nyheter | Norden
07-06-2022 

"Dette er et fantastisk system, og det reddede mig totalt"

En af hovedoplægsholderne på Biennale konferencen i Reykjavík d. 19-20 Maj var Jón Gnarr, skuespiller, komiker og tidligere borgmester. Han talte om sin personlige erfaring med realkompetencevurdering.

Antra Carlsen, NVLs hovedkoordinator.
Nyheter | Norden
06-06-2022 

Nye udfordringer på arbejdsmarkedet takles med realkompetencevurdering

Den fjerde VPL Biennale-konference fandt sted i Reykjavík den 19. og 20. maj.

Nyheter | Island
09-05-2022 

81 procent af alle islændinge har grundlæggende digitale kompetencer

I gennemsnit har 81 procent af den islandske befolkning i alderen 16-74 år mindst et grundlæggende niveau af digitale kompetencer, viser nye tal fra Eurostat.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
03-05-2022 

Tilskud til undervisning i islandsk til udlændinge

I alt 18 centre for livslang, virksomheder og institutioner modtager tilskud til at afholde kurser over hele landet.

Nyheter | Danmark
25-04-2022 

Sophia – en tænketank for pædagogik og dannelse

Tænketank har til formål at styrke levende dialog og debat omkring skole, dannelse, pædagogik og ledelse, på en måde, der fastholder og fremme det demokratiske grundlag for vore undervisnings- og uddannelsesinstitutioners indhold og virkemåde.

Nyheter | Danmark
22-04-2022 

Partnerskaber for bæredygtig udvikling i uddannelse

Initiativet er en del af handleplanen for uddannelse for bæredygtig udvikling, som blandt andet undersøger hvilke barrierer og muligheder, der er i arbejdet med uddannelse i bæredygtig udvikling i dagtilbud, på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Nyheter | Danmark
19-04-2022 

Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

Social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Siv Friðleifsdóttir, specialist hos Social- og arbejdsministeriet, på mødet i Stavanger.
Nyheter | Island
07-04-2022 

De nordiske socialministre diskuterer situationen for unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde

Ministrene gennemgik effekten af COVID-19-epidemien på erhvervsfrekvensen for unge i alderen 15-29 år og diskuterede situationen i deres hjemlande.

Rapporter Nyheter | Norden
01-04-2022 

Karrierevejledning af voksne i arbejdslivet

Projektet er et praktisk rettet projekt, hvis formål er at præsentere praktiske redskaber i en let og tilgængelig form til brug for vejledere, der arbejder med voksne i arbejdslivet.

Nyheter | Island
22-03-2022 

VPL Biennale finder sted den 19.-20. maj 2022 i Island

Konferencen handler om opbygningen af et fælles grundlag for validering af tidligere læring. Der er brug for integrerede tilgange til livslang læring.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
28-02-2022 

En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

Foto: årsmødet
Nyheter | Island
23-02-2022 

Lov om voksnes læring skal revideres

Revision af lovgivningen om voksenuddannelse skal ske i et bredt samarbejde mellem forskellige aktører for at sikre, at voksenlæringssystemet kan reagere på samfundsmæssige udviklinger

Nyheter | Danmark
21-02-2022 

Udflytning af uddannelser fra de store byer til hele landet

En igangværende proces og diskussion

Nyheter | Danmark
14-02-2022 

Flere bruger muligheden for uddannelse som voksenlærling

Især er antallet af kvinder med ikke-vestlig baggrund steget

Nyheter | Danmark
07-02-2022 

”Vær med”, lokale fællesskaber – et værn mod ensomhed

Samarbejde mellem et oplysningsforbund og organisationen BoligSocialt hus

Hildur Betty Kristjánsdóttir  Foto: Arbejdslivets oplæringscenter
Nyheter | Island
01-02-2022 

Ny direktør for Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Hildur Betty Kristjánsdóttir er ny direktør hos Arbejdslivets oplæringscenter i Island

Nyheter | Island
11-01-2022 

Fremtidens kompetenceprognose frem til år 2035

Statistik Island har udgivet sin første prognose for kompetencebehov frem til år 2035, og den viser et stigende kompetencebehov inden for de fleste uddannelsesområder

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden
Om NVL Nyheter | Norden
06-01-2022 

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Foto: Islands regering
Nyheter | Island
17-12-2021 

Ny regering i Island og nye ministerier

I forbindelse med regeringsdannelsen vil der blive foretaget omfattende ændringer i kabinetsstrukturen

Studenterboliger i Flateyri Foto: bb.is
Nyheter | Island
13-12-2021 

Studenterboliger bygges for folkehøjskolen i Flateyri

Byggeriet er et tydeligt eksempel på den store positive indflydelse, folkehøjskolen har på lokalsamfundet i Flateyri, en traditionel fiskeriby på Vestfjordene.