Nyheder på Dansk

Nedenfor finder du de nyeste nyheder fra hele norden som er skrevet på dansk.

Søger du specifikt nyheder fra Danmark kan du finde dem her 

Foto: Chris Montgomery
Nyheter | Danmark
13-10-2021 

Gode råd til planlægning af webinarer

Det danske Nationale Videncenter for e-læring har opsamlet en del praksiserfaring med planlægning af webinarer.

Foto: cottonbro
Nyheter | Danmark
11-10-2021 

Uden uddannelse – baggrund og konsekvenser

Ny rapport viser, at manglende uddannelse har betydning for bl.a. social mobilitet og mulighed for inklusion i samfundet.

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
07-10-2021 

Det nordiske kvalitetskompas for validering af realkompetencer findes nu på dansk

Kompasset er et evalueringsredskab for RKV-policy og praksis

Nyheter | Danmark
07-10-2021 

”Danmark kan mere”- et reformudspil fra den danske regering

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

Billede fra EPALE
Nyheter | Island
20-09-2021 

EPALE på islandsk

EPALE-portalen findes nu på alle nordiske sprog.

Foto fra Islands regering. Máney Eva Einarsdóttir og Jón Freyr Eyþórsson, studerende i elektroteknik, blev de første lærlinge til at underskrive elektroniske lærepladsaftaler på deres telefoner.
Nyheter | Island
02-09-2021 

Elektronisk karrierebog er i brug, og de første elektroniske lærepladsaftaler underskrevet

En ny elektronisk karrierebog i erhvervsuddannelserne sikrer øget kvalitet af lærepladsaftaler mellem lærlinge og mestre.

Fra venstre: Industri- og innovationsminister Þórdís K.R. Gylfadóttir, Statsminister Katrín Jakobsdóttir, Uddannelses- og kulturminister Lilja Alfreðsdóttir, Direktør for Íslandsstofa Pétur Óskarsson, og Udenrigsminister Guðlaugur Þór Þórðarson. Foto er fra Íslandsstofa.
Nyheter | Island
18-08-2021 

Kreative Island

Regeringen gennemfører foranstaltninger til fremme af de kreative industrier

Alvaro Pereira, direktør for afdelingen for landeundersøgelser i OECD's økonomiafdeling, præsenterede rapportens vigtigste resultater på en pressekonference sammen med finans-og økonomiminister Bjarni Benediktsson.
Nyheter | Island
04-08-2021 

Ny OECD-rapport om islandsk økonomi: prioriteter og anbefalinger

Voksenlæring og kompetenceudvikling støtter økonomisk genopretning. Det fremgår af en ny rapport fra OECD

Margrét Halldóra Arnarsdóttir bestyelsesformand hos RAFMENNT, Páll Magnússon, statssekretær for uddannselsesministeriet og Jóhanna Klara, bestyelsesformand hos Iðan uddannelsescentre.
Nyheter | Island
22-06-2021 

Samarbejde mellem skoler, voksenuddannelse og erhvervslivet

Samarbejdet markerer et vendepunkt, hvor myndigheder, skoler og erhvervsliv samarbejder om at forbedre de studerendes praktik og fremme øget effektivitet og kvalitet i erhvervsuddannelsen.

Foto: CDC
Nyheter | Danmark
18-06-2021 

Demokrati og læringsfællesskaber i dagtilbud: At give praksis en stemme

Resultater fra forskningsprojektet VALUE

Foto: Hannah Olinger
Nyheter | Danmark
16-06-2021 

Lav aktivitet på AMU kurser målrettet styrkede basale behov

Problem i et samfund og på et arbejdsmarked med stigende kompetencekrav

Kataloget Folkehøringer, Idekatalog, 2021
Nyheter | Danmark
15-06-2021 

Idékatalog med ideer til at styrke demokratisk dialog

Mere end 200 frivillige borgere fordelt på fem regionale folkehøringer har bidraget til idékataloget

Foto: hjemmesiden Næstaskref.is
Nyheter | Island
08-06-2021 

Regeringen i Island fortsætter kampen mod arbejdsløshed

617 mio. ISK er uddelt til forskellige sommerkurser på gymnasie-og universitetsniveau for at bekæmpe arbejdsløsheden

Foto: John Schnobrich
Nyheter | Island
21-05-2021 

Generelle kompetencer revideret

Arbejdslivets oplæringscenter i Island har foretaget ændringer af Generelle kompetencer. Kendskab til anvendelse af informationsteknologi er tilføjet, og sikkerhedsbevidsthed er blevet fjernet.

Foto: Dom Fou
Nyheter | Island
09-05-2021 

Færre deltog i ikke-formel læring i 2020

Deltagelsen i ikke-formel læring er faldet i forhold til de seneste år. Samtidig deltog flere i formel uddannelse i 2020 end året inden.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter | Danmark
06-05-2021 

Bæredygtighed et prioriteret tema i folkeoplysningen

Dansk folkeoplysnings samråd, har i disse år et stærkt fokus på bæredygtighed forstået som både klima, grøn omstilling, biodiversitet samt som et bæredygtigt samfund, der sikrer mennesket som individ og medborger.

Foto: João Jesus
Nyheter | Danmark
04-05-2021 

Flere påbegynder en erhvervsuddannelse og elevernes trivsel er høj

Flere elever begynder på 2. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

Foto: Rodolfo Quirós
Nyheter | Danmark
30-04-2021 

Ubalancer på arbejdsmarkedet, mangel på faglært arbejdskraft i 2030, højere dagpenge styrker uddannelsesløft

Er aktuelle temaer der behandles i Arbejdernes erhvervsråds temapublikationer.

Foto: Ameen Fahmy
Nyheter | Danmark
29-04-2021 

Building innovation capacity, BIC

Et forsknings- og udviklingsprojekt båret af et stærkt partnerskab

Foto: Caio
Nyheter | Danmark
14-04-2021 

Særlig indsats for at få flere lærepladser og bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne

Der afsættes 121 mio. i 2021 til at styrke lærepladsunderstøttende arbejde, søgning og kvalitet

Katrín Jakobsdóttir, premierminister og Ásmundur Einar Daðason, social-og børneminister. mbl.is/Eggert Jóhannesson
Nyheter | Island
12-04-2021 

Kampagnen "Lad os komme i gang" er formelt lanceret

Islands regering opfordrer virksomheder, institutioner og kommuner til at ansætte arbejdsløse og tilbyder nu en tilstrækkelig støtte. Målet er at mindske arbejdsløsheden.

Foto: Stan Petersen
Nyheter | Danmark
07-04-2021 

”Folkeoplysning i kommunerne”

I rapporten ”Folkeoplysning i kommunerne” gives et samlet overblik over folkeoplysende aktiviteter og tilskud, samt forvaltning af aktiviteterne i de enkelte kommuner.

Foto: Tima Miroshnichenko
Nyheter | Danmark
31-03-2021 

En stor del af udgifter til voksen-, efter- og videreuddannelse betales af virksomheder

Private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %

Foto: højskolens hjemmeside.
Nyheter | Island
20-03-2021 

Folkehøjskole i Island modtager anerkendelse af Uddannelsesdirektoratet for første gang

Folkehøjskolen i Flateyri er blevet del af det islandske uddannelsessystem, en længe ventet milepæl for højskoler i Island generelt

Overblik over NVL's målgrupper for 2020
Nyheter | Norden
15-03-2021 

NVL’s årsrapport: vigtigste resultater for 2020

Arbejdet med bæredygtig udvikling og Vision 2030 er blandt NVL’s vigtigste resultater for 2020

Foto: Charlotte May
Nyheter | Danmark
08-03-2021 

Indsatser der skal styrke faglighed og trivsel under corona-krisen

Indsatserne er både målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne i Danmark.

Den virtuelle højskole
Nyheter | Danmark
01-03-2021 

Den virtuelle højskole – en højskole, der er frit tilgængelig for hele Danmark

De danske folkehøjskoler er gået sammen om at etablere og tilbyde ”Den Virtuelle højskole” - et åbent og gratis højskole tilbud for alle borgere.

Deirdre Hansen karierevejleder og medlem af IKT og vejledning netværket i NVL præsenterer netværkets virksomhed.
Nyheter | Færöerne
24-02-2021 

Orientering om NVL for politikere

NVL har stor betydning for det videre arbejde med voksenlæring, kompetenceudvikling og livslang vejledning på Færøerne.

Foto: Nandhu Kumar
Nyheter | Danmark
24-02-2021 

Corona nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner - en stejl læringskurve på alle niveauer

I fem rapporter har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen.

MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.
Nyheter | Island
22-02-2021 

Innovationstænkning på MMS Center for livslang læring

MMS Center for livslang læring afholder kurser til voksne, der er interesseret i at starte deres egen virksomhed.

Nyheter | Island
11-02-2021 

Ny administrede direktør for Arbejdslivets uddannelsescenter

Sigríður Guðmundsdóttir har arbejdet inden for menneskelige ressourcer og uddannelse i årevis

Nyheter | Danmark
08-02-2021 

”Den danske flexicurity model styrker arbejdsmarkedet ift. fremtidens forandringer”

Men færre deltager i voksen- og efteruddannelse i Danmark.

Foto: Becca Tapert
Nyheter | Danmark
05-02-2021 

Med aftalen om finansloven for 2021 er et økonomisk løft af ungdomsuddannelser prioriteret, men VEU-området er ikke prioriteret

Den danske regering ønsker med den nye finanslov at styrke unges vej gennem uddannelse til arbejdsliv.

Nyheter | Norden
05-01-2021 

Biblioteket som samskaber

Biblioteket som samskaber er navnet på et ambitiøst projekt, som har skabt nye løsninger og værdi for de enkelte biblioteker og lokalsamfundet i Norge og Danmark.

Foto: Annie Spratt
Nyheter | Island
21-12-2020 

Pandemien og finanskrisen

Mulighed for uddannelse for jobsøgende og jobskabelse bliver vejen frem under 2021

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu
Nyheter | Norden
08-12-2020 

Nordic Quality Compass for vurdering af realkompetencer – lanceres nu

Evalueringsredskab for RKV Policy og Praksis