Nyheter på islandsk

Fréttir á íslensku

Starfandi, þeir sem missa atvinnu um stundarsakir og atvinnuleitendur, fá tækifæri til færniþróunar um grænu umbreytinguna.
Nyheter | Norge
28-11-2022 

Áhersla á atvinnugreinaáætlanir við úthlutanir ársins

Stofnun æðri menntunar og færni í Noregi (HK-dir) hefur úthlutað 94 milljóna norskra króna til hæfniþróunar í 11 atvinnugreinum.

Nyheter | Sverige
28-11-2022 

Áætlanir um svæðisbundna byggðaþróun eiga að stuðla að bættir hæfniþróun um gjörvalla Svíþjóð

Skortur á fólki með rétta hæfni bitnar á velferðarsviðinu, atvinnulífinu og viðbrögðum við loftlagsbreytingum.

Ljósmyndari: Mads Bordinggaard, Earthlander Media, resonans.live
Nyheter | Danmark
26-10-2022 

”Endurómun” – menntahátíð

Þema ársins var: ”Endurómun er menntahátíð um manneskjuna í stafrænum heimi“

Nyheter | Sverige
26-10-2022 

Námsstyrkur vegna umbreytinga til þess að auka langtíma sveigjanleika, efla getu til breytinga og öryggi á vinnumarkaði

Námsstyrkur vegna umbreytinga er nýr námsstyrkur sem er hluti af breytingaáætlun sænsku ríkisstjórnarinnar og er sérstaklega ætlaður þeim sem þurfa að breyta um starf eða efla hæfni sína til þess að öðlast sterkari stöðu á vinnumarkaði.

Nyheter | Norden
26-09-2022 

Samhæfing ráðgjafar á Norðurlöndum

Staðan í Finnlandi og á Grænlandi 2022

Nyheter | Norden
26-09-2022 

Nýr norrænn vinnuhópur á að skoða menntun ungs fólks í fangelsum

Norrænt net um fræðslu í fangelsum mun í haust koma á laggirnar vinnuhópi sem á að kanna hvernig hægt er að stuðla að því að flest af yngstu föngunum geti bæði hafið og lokið námi – með því að kanna hvernig hægt er að skapa aðstæður svo flest úr hópi yngri fanga geti staðið sig sem best í skóla í fangelsi.

Nyheter | Norden
29-08-2022 

5 leiðir að stafvæðingu

NVL Digital hefur lagt fram 5 tillögur um hvernig efla má stafræna þátttöku á Norðurlöndunum.

Nyheter | Norge
29-08-2022 

Fagnám á háskólastigi fyrir atvinnulíf undirorpið breytingum

Norska hæfniþarfaráðið birti þriðjudaginn 14. júní sl. skýrsluna „Fagnám á háskólastigi fyrir atvinnulíf undirorpið breytingum (n. Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring)“.

Nyheter | Norge
31-05-2022 

Nýtt smáforrit fyrir sveigjanlega ráðgjöf og kennslu í starfsnámi hlaut gæðaverðlaun

Á ráðstefnunni Gæðanám og stafræn umbreyting þann 20. apríl, afhenti Ola Borten Moe, þekkingar og vísindaráðherra Lovisenberg kristilega fagháskólanum Námsgæðaverðlaunin 2022. Háskólinn hefur þróað smáforritið TOPP-N, sem er ný lausn fyrir ráðgjöf og mat á hjúkrunarfræðistúdentum sem eru í starfsnámi á vinnustöðum í heilbrigðis- og umönnunarþjónustu.

Rapporter Nyheter | Norden
30-04-2022 

Starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði

Verkefnið er hagnýtt og veitir innblástur og hugleiðingar um það ráðgjafarsvið er varðar ráðgjöf um þróun starfsferils fyrir fullorðna. Verkefninu fylgir kynning á hagnýtum verkfærum fyrir ráðgjafa sem vinna með fullorðna á vinnumarkaði og sem hægt er að nálgast á aðgengilegan og auðveldan hátt.

Nyheter | Finland
30-03-2022 

Stafræn gjá aðeins minni í Finnlandi

Stafræn færni fullorðinna Finna á aldrinum 25 og 64 ára er betri en færni Evrópubúa að meðaltali.

Nyheter | Finland
24-02-2022 

Stafræn umbreyting í starfsmenntun með nýjum styrkjum

Li Andersson menntamálaráðherra Finna hefur veitt 3,7 milljónum evra til þess að þróa stafræna umbreytingu í starfsmenntun í Finnlandi.

Nyheter | Danmark
24-02-2022 

Fleiri nýta sér tækifæri til menntunar sem fullorðinslærlingar

Einkum hefur konum frá öðrum löndum en Vesturlöndum fjölgað.

Nyheter | Norden
26-01-2022 

10 frásagnir af grunnleikni á Norðurlöndum

Hvernig náum við til markhópsins sem þarf að efla stafræna grunnleikni sína? Í nýju riti með yfirskriftinni Látum hversdagslíf allra virka (se Få vardagen att fungera för alla) er úrval frásagna af starfi og verkefnum á Norðurlöndunum þar sem vel hefur tekist til að ná til einstalklinga sem skortir almenna grunnleikni.

Nyheter | Norge
20-12-2021 

Aukin áhersla á æðri menntun og færni

Í Noregi mun menntamálaráðuneytið auka áherslu á æðri menntun og færni í nýrri langtímaáætlun fyrir vísindi og æðri menntun sem þróa á árið 2022 og vera tilbúin árið 2023.

Nyheter | Norden
29-11-2021 

Í nýrri skýrslu er yfirlit yfir stöðu aðgerða til að efla stafræna hæfni fullorðinna á Norðurlöndum

Netið NVL-Digital stendur að baki skýrslunnar sem ber yfirskriftina: Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande (Drögum úr stafrænu hæfnibili og stafrænni útskúfun á Norðurlöndunum)

Nyheter | Norge
29-11-2021 

Niðurstöður úr könnun um námsaðstæður 2008-2020 – formlaust nám

Ný skýrsla var birt í september 2021. Í henni eru kynntar niðurstöður sem sýna að þátttaka í námskeiðum, námsþingum: Þátttaka íbúanna í námskeiðum, námsstefnum og ráðstefnum.

Nyheter | Danmark
01-11-2021 

„Danir geta betur“ - umbótaútspil frá dönsku ríkisstjórninni

Með útspili um umbæturnar „Danir geta betur“ vill ríkisstjórnin gera Danmörku, „auðugri, öruggari og grænni.“

Síðasti fundur nefndar um hæfniþarfir var 4. og 5. október 2021. Nefndin vinnur áfram með sömu vandamál og þemu og í fyrstu skýrslunum
Nyheter | Norge
01-11-2021 

Ný nefnd um færniþörf fyrir tímabilið 2021-2027

Ný tækni, græn umskipti og þær hröðu breytingar sem þeim fylgja er bargrunnur vinnu nýju nefndarinnar um færniþörf í Noregi. Nefndin á að meta þarfir menntakerfisins til þess að mæta þarfir samfélasins á komandi árum.

Mynd : Anthony Fomin
Nyheter | Sverige
24-09-2021 

Frumvarp um nýja námsstyrki frá hinu opinbera vegna umbreytinga

Sænska ríkisstjórnin lagði í sumar fram frumvarp um innleiðingu nýrra námsstyrkja vegna umbreytinga, sem hluta aðgerða við endurbætur á vinnumarkaði. Markmið nýju styrkjanna er að styrkja stöðu launþega á vinnumarkaði.

Nyheter | Norge
24-09-2021 

Dreifstýrð og sveigjanleg – ný stefna fyrir æðri menntun

Ríkisstjórnin í Noregi lagði í júní fram nýja stefnu fyrir tækniskóla og háskóla. Opna á menntakerfið til þess að fleiri geti lagt stund á nám óháð búsetu og aðstæðum í lífinu.

Nyheter | Norge
30-08-2021 

Hæfniþróun fyrir störf og umskipti – reynslan að loknu einu ári með kórónuveiru

Á morgunverðarfundi NVL og Hæfniþróunarstofnunar Noregs fimmtudaginn 27. maí mættu þrír fulltrúar atvinnurekenda- og launþegasamtaka í Danmörku, Svíþjóð og Noregi til þess að miðla reynslu þjóðanna þriggja af vinnu við hæfniþróun og yfirfærslu á tímum faraldursins.

Mynd: Jeswin Thomas
Nyheter | Norge
28-06-2021 

Umbætur á rétti til að ljúka námi samþykktar

Fulltrúar Frjálslynda flokksins, Hægriflokksins, Kristilega þjóðarflokksins og Framfarflokksins í Noregi eru samála um nýjar umbætur á menntun á framhaldsskólastigi. Umbæturnar á rétti til að ljúka námi eru umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á menntun á framhaldsskólastigi síðan á tíunda áratug síðust aldar.

Mynd: Rodolfo Quirós
Nyheter | Danmark
26-05-2021 

Ójafnvægi á vinnumarkaði, skortur á faglærðu vinnuafli árið 2030, hærri atvinnuleysisbætur renna stoðum undir aukin tækifæri til menntunar

Þetta eru þau umfjöllunarefni sem eru efst á baugi í þemaútgáfum viðskiptaráðs verkalýðshreyfingarinnar í Danmörku.