Nyheter på islandsk

Fréttir á íslensku

Foto: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Nyheter | Sverige
22-02-2019 

Aukinn áhugi á að meta hæfni inn á þrep í sænska hæfnirammanum (SeQF)

Stofnun fagháskóla í Svíþjóð ber ábyrgð á hæfnirammann um sænskt menntakerfi og afgreiðir jafnframt beiðni frá atvinnulífinu og fræðsluaðilum utan hins formlega kerfis að meta hæfni/starfaprófíla á þrep í hæfnirammanum og staðfesta gæðin. Hæfniramminn gerir allt nám sýnilegt og auðveldara samanburð á hæfni sem aflað er í námi og þeirri sem aflað er á vinnumarkaði. Nú eru hafa sex starfaprófílar verið metnar á þrep í sænska viðmiðarammanum og rúmlega 20 beiðnir um mat á þrep til viðbótar eru í afgreiðslu.

Ljósmynd: Pexels
Nyheter | Danmark
14-12-2018 

Nýtt tengslanet í NVL beinir athyglinni að hæfniþróun “fullorðinsfræðslukennara”

Nýtt þversum tengt tengslanet í NVL mun safna saman og skapa samvirkni milli þeirrar þekkingar og hæfni sem er að finna í hinum mörgu tengslanetum NVL.

Ljósmynd: Pexels
Nyheter | Sverige
13-12-2018 

Evrópski félagsmálasjóðurinn í Svíþjóð styrkir lýðháskólaverkefnið með 22 milljónum sænskra króna

Lýðfræðsluráðið ásamt sex lýðháskólum víðsvegar í Svíþjóð standa að verkefni sem miðar að því að þróa og betrumbæta aðferðir sem gera ungum nýbúum kleyft að ljúka námi sínu í lýðháskóla.

Ljósmynd: Pexels
Nyheter | Sverige
13-12-2018 

Ný rannsókn frá Skolverket sýnir að fáir nemendur taka stúdentspróf í komvux, fullorðinsfræðslu sveitarfélaga

Um 7000 nemendur í framhaldsskóla eru ár hvert nálægt því að ljúka prófi á einhverri almennri námsbraut

Foto: Pexels
Nyheter | Norden
26-11-2018 

Norrænn Námshringur - Stjórnun og aðlögun

Námshringurinn á að veita aðstoð við þróun norræns framhaldsnáms fyrir stjórnendur

Ljósmynd: Pexels
Nyheter |
23-11-2018 

Færni kennara í fullorðinsfræðslu - sérstakri athygli beint að upplýsingastarfi

Niðurstöður evrópska verkefnisins LEK-AE eru nú tiltækar og hægt að nota til að efla fagmennsku og í gæðaþróun innan fullorðinsfræðslunnar.

Helsingin Sanomat fjallar um viðkvæmt mál í grein sem mun vekja athygli
Nyheter | Finland
23-11-2018 

Vandamál með nýja iðnskólann, segir í grein í Helsingin Sanomat

Kennarar þora ekki sleppa nýjum iðnskólanemendum út í starfsnám, vegna þess að þeir teljast beinlínis óviðeigandi.

Skýrslan hefur að geyma yfirlit frá 46 löndum
Nyheter | Finland
23-10-2018 

Menntunarstig gengur í erfðir

Síðasta OECD-skýrslan sýnir að menntunarstig foreldra hefur ennþá í miklum mæli áhrif á leið fólks til menntunar

Pexels
Nyheter | Danmark
23-10-2018 

Erfitt að ræða við starfsfólk um slæma lestrar- og skriftarfærni

Niðurstöður greiningar frá EVA, dönsku matsstofnuninni, sýnir að stjórnendur, sérstaklega einkafyrirtækja, eiga í erfiðleikum með að ræða

Frá vinstri María Guðmundsdóttir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Aðalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Noregi). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke viðstödd þegar myndin var tekin.
Nyheter | Norge
23-10-2018 

Nýtt tengslanet í NVL beinir athyglinni að hæfniþróun í atvinnulífinu

Þann 11. og 12. september kom nýja tengslanet NVL fyrir samtök atvinnulífsins saman í fyrsta sinn í Osló. Tengslanetið á að vinna að hæfniþróun í og fyrir atvinnulífið. Fyrsti fundur netsins fór í að fulltrúarnir kynntust og í að skipuleggja starfsemina það sem eftir lifir af 2018 og á árinu 2019.

Nyheter | Sverige
25-09-2018 

Tillögur um víðtækar breytingar á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna koma fram í nýrri úttekt sænsku ríkisstjórnarinnar

Úttekt á fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna (se. komvux) - Annað og öðruvísi tækifæri – fullorðinsfræðsla nútímans (SOU 2018:71) þar eru lagðar fram fjölmargar víðtækar breytingar á tilhögun fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna. Í úttektinni kemur fram að breyta beri lögum um fræðsluna svo það verði greinilegt að hún sé hluti af hæfniþróun á vinnumarkaðarins.

Nyheter | Danmark
25-09-2018 

Fjölgun námsmanna í lýðskólum

Námsmönnum í dönskum lýðskólum fjölgar mikið. Á síðasta ári hefur námsmönnum fjölgað um 50%.

Nyheter | Island
30-04-2018 

Ísland tekur þátt í PIAAC

Mennta- og menningarmálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir, skrifaði grein i Morgunblaðið 9. mars sl. þar sem hún

Nyheter | Island
23-04-2018 

Fundur með Tormod Skjerve

Fjölmenni var á góðum fundi FA, NVL og SA um hæfnistefnu og raunfærnimat í atvinnulífinu sem haldinn var í húsakynnum Samtaka

Foto: Pexels
Nyhetsbrev | Åland
26-02-2018 

Skortur á matreiðslumönnum á Álandseyjum

Erfitt hefur reynst að ráða matreiðslumenn við veitingastaði á Álandseyjum vegna þess að áhugi unglinga á faginu hefur dvínað umtalsvert síðastliðin tíu ár.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Nyhetsbrev | Norge
26-02-2018 

Ríkisstjórnin leggur aukna áherslu að ráðgjöf

Þann 23. janúar sl. opnaði Jan Tore Sanner þekkingarráðherra, nýja umdæmisskrifstofu Hæfnistofnunarinnar, Kompetanse Norges í Tromsø. Miðlægt átak sem sett hefur verið á laggirnar í Tromsø á að veita fólki hvaðanæva að í Noregi aðgang að góðri, stafrænni og gjaldfrjálsri ráðgjafaþjónustu.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Nyhetsbrev | Danmark
26-02-2018 

Raunfærnimat starfsmenntaskólanna fyrir fullorðna eru of stöðluð

Könnun sem EVA, danska námsmatsstofnunin hefur gert sýnir að raunfærnimat sem framkvæmt er í deildum starfsmenntaskóla fyrir fullorðna eru of stöðluð og taka í of litlu mæli tillit til færni sem einstaklingurinn hefur aflað sér sem ófaglærður í starfi.

Jan Tore Sanner
Nyhetsbrev | Norge
26-02-2018 

Starf ríkisstjórnarinnar á sviði aðlögunar færist til þekkingargeirans

– Lykilþáttur í aðlögun er menntun og hæfniþróun fyrir atvinnulífið, sagði Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, þegar hún þann 17. janúar sl. kynnti nýja, breiðari ríkisstjórn með þátttöku, Frjálslynda flokksins Venstre, Framfarflokksins og Hægri flokksins.

Nyhetsbrev | Sverige
23-02-2018 

Sænska ríkisstjórnin vill setja reglugerð um starfsheitin sjúkraliði og félagsliði

Ríkisstjórnin hefur skipað sérstaka rannsakendur sem eiga að skila tillögum um hvernig ber að setja reglur um starfsheitin sjúkraliði/félagsliði. Niðurstöður eiga að liggja fyrir í apríl 2019.

Pixabay.com
Nyhetsbrev | Sverige
23-02-2018 

Sérstök námskeið lýðskóla leiða til atvinnu eða áframhaldandi náms

Sænska Hagstofan (SCB) hefur fylgt þátttakendum í sérstökum námskeiðum lýðskólanna á árunum 2012 til 2014 eftir. SCB staðfestir að að afloknu námskeiðunum hafi flestir fengið atvinnu eða haldið áfram námi. Eftirfylgni af þessu tagi er sú fyrsta sinnar tegundar.

//koski.opintopolku.fi/koski/
Nyhetsbrev | Finland
23-02-2018 

Miðlægur gagnagrunnur fyrir próf

Frá og með janúar er nýr miðlægur gagnagrunnur fyrir próf og námsárangur.

Nyhetsbrev | Finland
23-02-2018 

Atvinnulífið breytist – ert þú klár?

Árið 2017 voru umræður í fleiri vinnuhópum um hvernig Finnar eiga að takast á við breytingarnar sem verða í kjölfar hnattvæðingar og tölvuvæðingar.

Nyhetsbrev | Finland
01-02-2018 

Fleiri flóttamenn fljótar í vinnu: Aðgerðir til þess að auðvelda þeim að komast út á vinnumarkaðinn

Í þessari skýrslu er yfirlit sem Nordregio hefur tekið saman yfir atriði er varða helstu áskoranir og álitamál er varða verkefnið „Norrænt samspil um aðlögun“

Nyhetsbrev | Finland
01-02-2018 

Áætlun um að hækka menntunarstig Finna

Ríkisstjórnin í Finnlandi vill hækka menntunarstig þjóðarinnar.