Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

29. august 2017

Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

Rytmisk Center (RC), som er en af Københavns største udbydere af musikundervisning til voksne, lancerede i marts 2017 et projekt, som skal skabe større mangfoldighed blandt deltagere og undervisere.

Centeret arbejder på at blive et sted, hvor alle københavnere, uanset familiebaggrund, kan deltage i musikaktiviteter.

Projektets strategi er at møde målgruppen med respekt - og især at undgå at fremstå som et integrationsprojekt, som skal redde folk. ”Vores erfaring er, at denne målgruppe er dødtrætte af integrationsprojekter, hvor nogen vil redde dem med musik. Vi møder folk i øjenhøjde. Vi ved nemlig at musikundervisning er en god investering, uanset hvem du er”, skriver RC i deres pressemateriale.

11. september 2017 afholder RC konference om projektets erfaringer.

Læs mere her.

[3,MLang]: folkeoplysning   integration   

29. august 2017

65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

Derimod er flere studerende optaget på uddannelser indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft bl.a. indenfor IT- og ingeniøruddannelser. Det er især på de maritime institutioner, de kunstneriske institutioner samt erhvervsakademierne, optaget er lavere. En del af faldet på erhvervsakademier og professionshøjskoler skyldes at optaget på engelsksprogede uddannelser er reduceret.

Læs mere tal og fakta

Læs hovedtal


29. august 2017

VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

Centret blev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Se mere og hent forskningsresultater og analyser

[3,MLang]: forskning   

Færöerne

29. august 2017

Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

Formålet med seminariet var at samle indvandrere, myndigheder, forskere, undervisere, arbejdsmarkedets parter og andre til at diskutere, hvordan vi laver en vellykket inklusion i samfundet og på arbejdsmarkedet. Fokus blev lagt på egne erfaringer fra indvandrere og udfordringer hos dem vedrørende det at lære sproget færøsk, og hvordan de oplevede at komme ud på arbejdsmarkedet. I det henseende blev der sat fokus på voksen- lære og uddannelse, når det kommer til de sproglige kompetencer, social inklusion og få et arbejde. Der var 75 deltagere fra ovenævnte interessegrupper og diskusion var vellykket. Et meget vellykket seminar. 

[4,MLang] :Eyðun Gaard

Finland

29. august 2017

Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

För att försnabba invandrarnas väg till utbildning och arbetslivet samt för att göra utbildningen mer flexibel har ministeriets arbetsgrupp i juni förberett ett förslag till en ny utbildningsmodell för invandrare. Aktörer i denna modell kunde vara medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet.

Ett centralt innehåll i denna modell enligt arbetsgruppens förslag skulle vara läs- och skrivfärdigheter samt studier i finska/svenska. Studierna kunde förenas med praktiskt innehåll. Målgruppen för utbildningen skulle vara speciellt personer som behöver flexibla och/eller deltidsutbildningsmöjligheter samt personer som man utvärderat att behöver mer verksamhetsorienterad utbildning. Deltidsutbildning skulle kunna tillämpas också för personer i arbetslivet.

Förslaget är i skrivande stund på remiss, som avslutas den 25 augusti.

Läs mer

[4,MLang] :Päivi Rosnell

Grønland

29. august 2017

NVL i Grønland

Der er voksende fokus og udvikling af strukturer for Voksenuddannelsesområdet i Grønland.

Dette ses for eksempel på gymnasieområdet, da voksne over 23 år, har mulighed for at studere 2-årig studieforberedende uddannelse for voksne. Derudover er der nogle erhvervsuddannelser som udbydes decentrale uddannelser. Således at ufaglærte personer som på et tidspunkt får ønske om at få uddannelsesbevis, kan tilbydes at blive uddannet uden at forlade deres hjemby. Et eksempel på dette ses i den decentrale pædagoguddannelse.

Til oktober starter et nyt tværfagligt udviklingstiltag, med at uddanne ufaglært personale i ældre omsorgsområdet.  Det er et samarbejde mellem Peqqissaanermik Ilinniarfik Sygeplejeskolen, Kommuneqarfik Sermersooq og 2 ministerier i Namminersorlutik oqartussat, nemlig Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke samt Departement for Erhverv, som har været fælles om udgifterne til uddannelsen. Kriterierne for at kunne komme i betragtning til uddannelsen er, at man skal være mindst 30 år, have 5 års erfaring indenfor ældreomsorg med personlig pleje, samt have erfaring med skiftende arbejdstider.

Udover de formaliserede uddannelser, er der også fokus på innovative tanker om voksen læring. NVL seminaret Innovativ voksenlæring som afholdes i dagene 29-30 august, 2017 er et af de arrangementer, som viser at der er også er tanker om og vilje til at inspirere hinanden omkring livslang læring i Grønland. 

[4,MLang] :Kistâra Vahl
[3,MLang]: yderområder   voksenuddannelse   

Island

29. august 2017

Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

Prosjektet fikk økonomisk støtte fra fondet for utvikling av innvandring siste vår. Foreningen for kvinner av utenlandsk herkomst (W.O.M.E.N) er samarbeidspartner i prosjektet.  

Kurset er tenkt for kvinner av utenlandsk herkomst som vil bearbeide sin forretningsplan. Det stilles ikke krav om at en virksomhet er opprettet, men at ideen for en virksomhet skal være fullt utviklet. Kurset handler bl. a. om opplysning om entreprenørskap, utarbeiding av handlingsplan, markeds- og konkurranseanalyser, markedsføring på internettet, budsjettering, finansiering, skatter og lønninger.
Kilde: Arbeidsdirektoratet, mer på islandsk

[3,MLang]: indvandrere   erhvervsliv   

Norden

29. august 2017

Future sustainable milestones

Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:   Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

Det handler om klodens framtid og hvordan vi alle kan bidra til å snu utviklingen.

 

Her er noen gode grunner til å bli med:

  • Du er invitert for å dele, lære og diskutere gode strategier for hvordan vi på en positiv måte kan overføre kunnskap og engasjement til elever, studenter, arbeidskollegaer, i organisasjonen, i nærmiljøet.
  • Du vil få internasjonal kunnskap om veien videre.
  • Du vil få kunnskap om pedagogiske metoder.
  • Du vil få dele kunnskap om hvordan vi kan gjøre arbeidet med bærekraftige lokalsamfunn og nabolag konkret og stimulerende.
  • Du vil møte folk fra hele Norden med erfaring fra utdanning, fra organisasjoner, fra offentlige etater, fra næringslivet.
  • Du har mulighet til å bli med i et Nordisk nettverk av endringsagenter med utgangspunkt i seminarets erfaringer og ideer.


Arrangementet er gratis. Mer informasjon om sted, program og registrering finner du her.

[4,MLang] :Ellen Stavlund

29. august 2017

Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

Hvilke kompetencer er der brug for?

Flere, både nordiske og europæiske undersøgelser, har peget på ”voksenlærerens” særlige betydning for kvalitet i voksenuddannelse. Nordisk ministerråd har gennem NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskellige projekter med henblik på at fremme voksenlærerens kompetencer. Formålet med denne konference er at fortsætte dette arbejde gennem et nordisk møde hvor deltagerne udveksler og perspektiverer eksisterende nordiske projekterfaringer og resultater fra henholdsvis projekter og netværk i Ministerrådets regi, NVL og Nordplus omkring temaet ”Kompetenceudvikling af de, der arbejder med voksnes læreprocesser”.

Læes mer


Norge

29. august 2017

Læring og inkludering under Arendalsuka

I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

Livslang læring og inkludering var gjennomgangstema i svært mange seminarer og debatter der sentrale politikere var med i mange. Dag én ble avsluttet med valgårets første TV-sendte partilederdebatt, mens dag to var viet politikkområdet utdanning.

Arendalsuka ble første gang arrangert i 2011, og har på kort tid etablert seg som landets største mingleplass for debatt om politikk og demokrati. Arrangementet er av samme type som Almedalsveckan i Sverige og Folkemøde Bornholm i Danmark.

Med økende krav til kompetanseutvikling og omstilling i arbeidslivet har også livslang læring fått en stadig større plass i programmet.

Hva skal til for å få alle med i ulike læringsaktiviteter? Hvordan må vi tilrettelegge kurs for å gjøre dem tilgjengelige for nye voksne målgrupper? Er det noe ved vår organisasjonskultur som kan virke ekskluderende på de som ikke deltar? Er inkludering vårt ansvar?

Voksenopplæringsforbundet/VOFO arrangerte paneldebatt om hvilken rolle frivillige organisasjoner har i inkluderingsarbeidet. Her deltok representanter fra Diabetesforbundet, Norsk Musikkorps forbund, Røde Kors og Studieforbundet kultur og tradisjon. Generalsekretær Gro Holstad i VOFO ledet panelet gjennom viktige spørsmål for inkluderingsarbeidet som studieforbund og organisasjoner i frivillig sektor tilbyr landet rundt.

Les om Arendalsuka

[4,MLang] :Astrid Krohn

Sverige

29. august 2017

Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

I uppdraget vill regeringen att skolverket går igenom innehållet i de kurser som idag finns inom den grundläggande utbildningen för vuxna för att se om de motsvarar de behov och förutsättningar som finns hos de nyanlända med kort tidigare utbildning. Dagens kursutbud kan därmed komma att ändras och kompletteras. Regeringen vill också att utbildningen för de nyanlända med kort tidigare utbildning ska kunna bedrivas hela dagar och då med en kombination av svenskstudier och andra relevanta kurser. Bakgrunden till uppdraget är migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och alliansens partier 2015 om möjligheten att införa utbildningsplikt för de nyanlända som inte har utbildning motsvarande grundskolekompetens.

Läs mer


Nyhetsmail Arkiv