Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

28. september 2017

Nyt spil om realkompetencer

-en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

Dansk folkeoplysnings samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og Nationalt videncenter for realkompetencevurdering udviklet et spil, hvor 3-6 personer på en legende og nuanceret måde kan synliggøre og diskutere realkompetencer. Formålet er at udvide forståelsen af, hvad realkompetencer er, hvordan de kan tilegnes også i frivilligt arbejde, foreningsarbejde mm og især, hvordan de kan beskrives og sættes i spil i forhold til jobs. Spillet går ud på at matche realkompetencerne til job, og få forståelse af hvordan kompetencer kan bruges i flere kontekster

Spillet er nu gratis. Læs mere på DFS hjemmeside


28. september 2017

Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

Det er markant højere end de ikke vestlige indvandrere, der har været i Danmark i mere end syv år der ser ud til at være fastholdt i offentlig kontanthjælp. På landsplan er forskellen at  68% ny-tilkonmne ikke vestlige indvandrere vurderes jobparate mod kun 26% af gruppe der har været længe i Danmark. Den positive udvikling tilskrives bl.a. mere jobrettede indsatser især  virksomhedspraktik og en forventning om at ny-tilkomne er jobparate.

Tallene stammer fra beregninger foretaget af Agenda på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Beregningerne tager udgangspunkt i kommunernes jobvurdering af ikke-vestlige indvandrere på henholdsvis uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse.

Læs mere og download hele artiklen


28. september 2017

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

Der gives et billede af hvordan kompetencer kan erhverves både i uddannelse, arbejde og frivillig sektor, samt anbefaling til hvor man kan få vurderet kompetencer. Formålet er at” gøre realkompetencer synlige og nyttige for den enkelte og samfundet” ved at fremme et fælles sprog og en fælles forståelse. Publikationene er lavet af en arbejdsgruppe med deltagelse fra e-Vejledningen,  Daghøjskoleforeningen og  VEU center Hovedstaden & Bornholm.

Last ned
 

 


Island

29. september 2017

Framtiden i voksnes læring

Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

Knapt 80 deltakere var aktive på seminariet, Ny vekt legges på i voksnes læring, som ble holdt den 7. september i Reykjavik. Kristján Þór Júlíusson åpnet seminariet, etterfulgt av presentasjoner fra eksperter fra Arbeidslivets opplæringssenter, arbeidslivet og LLL sentrene. Planen var for god tid for dialog og diskusjonene var livlig og gode. Formann for Utdanningsfondet tok viktigste punktene samme i sin korte tale ved seminariets avslutning.   

Punkter fra diskusjonene rundt bordene ble samlet og vil bli benyttet i alle smarabeitspartnernes arbeid framover.

Link til lydopptak og presentasjoner på islandsk her.


Norden

28. september 2017

Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

Career management skilld (CMS), dvs karriärfärdigheter, hjälper individen att få kunskap om sina kompetenser och färdigheter, att utveckla sina kunskapsmålsättningar samt att göra motiverade beslut kring utbildning och yrke (Ett begrepp lanserat av ELPGN – verksamhetsprogram för livslångt lärande).

Seminariet i Malmö 23-23 november erbjuder flera introduktioner till temat av internationella experter, men även kritiska synpunkter samt workshops där karriärplaneringsfärdigheter visas i praktiken.

I seminariet medverkar bl.a. professor Ronald Sultana från Malta universitet. Han är en uppskattad sakkunnig inom livslång väglädning samt arbetskrafts- och välfärdspolitik. Emma Borger är lärare och professor  inom karriärvägledning på den skotska västkusten. Hon undervisar om karriärvägledningens teori, lärande i arbetsivet samt arbetsmarknadsmoduler och styr forskning.

Erik Hagaseth Haug är biträdande professor vid Inland Norways yrkeshögskola i Lillehammer. I universitetet forskar han kring karriärutveckling med en betoning på kvaliteten av vägledning, han har också varit med och planerat en karriärvägledningsmodell.  Haug har tio års erfarenhet som instruktör och år 2016 satt han i en nationell expertgrupp som producerade rapporten "Norge i omstilling - karriereveiledning for individual og samfunn". I juni 2017 valdes han  till nationellt sakkunnig inom karriärvägledning  samt –utveckling inom CEDEFOP.

Läs mer

Redaktör :Päivi Rosnell

29. september 2017

Att inkluderas Nordiskt

I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

Det norska förmansskapet i Nordiska Ministerrådet har satt frågan om inklusion högt på agendan. Mycket görs redan, och vi kan lära av varandra. Samtidigt behöver vi en gemensam vision om vilket Norden vi vill ha, och vilka roller vuxnas lärande kan ha. Detta är definitivt konferensen för dig som arbetar med integration, eller som vill veta mer om trender, utmaningar och möjligheter.  

Läs mer och anmäl dig här.


29. september 2017

Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

Syftet med rapporten är at uppfordra till utformningen av en nationell kompetensstrategi och kompetenspolitik i länderna, som kännetecknas av helhetssyn och samverkan mellan relevanta politikområden och som möjliggör ett kraftfullt system för kompetensförsörjning i arbetslivet. Det handlar om att hitta rätt balans mellan marknadskrafter och myndighetsstyrning, mellan arbetslivets dynamik och utbildningsinstitutioners kapacitet och traditioner och mellan arbetslivets kompetensbehov och individers fria utveckling av talanger.

Nätverket har under 2017 presenterat rapporten på en turné i nordiska länder, i Norge, Oslo 29 mars, på Färöarna i Torshavn - 20 april, på Island i Reykjavik - 8 juni, i Finland Jakobstad 22 november och i Danmark í København 7 december.

Till rapporten


Norge

28. september 2017

Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

Karriereveiledningen oppleves i hovedsak positivt, sett både fra flyktningenes og fra karriereveiledernes ståsted. Dette kommer fram i en fersk evaluering Opinion har gjennomført på oppdrag fra Kompetanse Norge. Oppdraget gikk up på å evaluere utprøvingen av karriereveiledning som har pågått ved fem integreringsmottak og ett ordinært asylmottak.

- Karriereveiledning i mottak er nybrottsarbeid, og jeg er imponert over karrieresentrenes innsats i denne utprøvingen. Å få på plass et godt tilbud fordrer både kompetanseutvikling og tett samarbeid mellom aktørene på feltet, sier Anders Fremming Andersen, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har også utviklet en ressursbase for folk som jobber med karriereveiledning i mottak. Her burde det være relevant og nyttig materiell å hente for kollegaer i andre nordiske land.

Les mer om opinions evaluering

Last ned Opinions evaluering

Redaktör :Astrid Krohn

Sverige

18. september 2017

Ny satsning på lärcentra

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

Regeringen föreslår att 50 miljoner satsas 2018 på en etablering och utveckling av lärcentra. De kommande åren vill regeringen avsätta 70 miljoner per år. Förslaget bygger på en överenskommelse med vänsterpartiet om budgetpropositionen.   

Regeringen menar att utbildning i större utsträckning bör kunna erbjudas nära hemorten. Genom  etablering av lärcentra bör fler studerande erbjudas utbildning och stöd i väl utrustade lokaler där teknik finns för distansstudier. Regeringen menar att lärcentrum ska vara en öppen lärmiljö där olika utbildningsanordnare kan erbjuda utbildning på olika nivåer från komvux till kurser inom högskola och universitet.

Läs mer


Nyhetsmail Arkiv