Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

21. december 2017

Udvikling af kritisk pædagogik og en kritisk pædagogisk højskole

Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

Foreningen den Kritiske Pædagogiske Højskole blev dannet, af nuværende og forhenværende studerende, som en reaktion på forringelserne inden for uddannelses-og arbejdsmiljøerne, som omgiver velfærdsprofessionerne og det pædagogiske felt.

Visionen for højskolen er derfor, at tilbyde, slutte ring om, og danne rum for tanker om demokrati, læring og dannelse igennem fælleskaber. Således ønsker vi i fremtiden, at være samlingspunkt for et pædagogisk omfattende netværk.

 

Hvis du vil læse mere kan du besøge hjemmesiden, eller facebook

[3,MLang]: folkeoplysning   

Finland

20. december 2017

Vuxenutbildningens forskningsdagar i Finland 2018

Universitetet i Östra Finland och Forskningssällskapet för vuxenutbildning arrangerar den 15-16.2 2018 en konferens i Joensuu med temat vuxenutbildning och –fostran.

Detta tema inrymmer bildning, nationalitet och delaktighet i ett välfärdssamhälle som hotas av förfall. Utbildningssystemet är i kläm i och med statens nedskärningar i utbildningen och osäkerheten som gäller den nya social- och hälsovårdsreformen. Samtidigt uppfattar en stor del av befolkningen att det demokratiska beslutsfattandet försvagats och att hatskriverierna har ökat.

Enligt arrangörerna har samhället delats i vinnare och förlorare i en allt mer globaliserad och teknologistyrd värld. Det finns utbildad arbetskraft i de större och växande städerna och samtidigt alienerade, kortutbildade långtidsarbetslösa infödda finländare i traditionella gamla industriorter som förhåller sig negativt till de nyanlända. Detta nya och ständigt ändrande scenario blir en utmaning för vuxenutbildningen.

Konferensen söker efter lösningar på aktuella problem i en nordisk välfärdsstat och medborgarsamhälle. Hur kan vi som forskare och utbildare inom vuxenutbildning ge svar på utmaningen som gäller diversitet? Hur kan vi främja social rättvisa, jämlik delaktighet och medborgarskap? Hur kan vi bättre observera olika behov för utbildning av unga och vuxna? Hur bygga dialog och samförstånd, hur förstärka e-synvinkel istället för att skapa skillnader mellan oss?

Mer (på finska)

[4,MLang] :Päivi Rosnell
[3,MLang]: folkbildning   forskning   

Island

21. december 2017

Ny regjering på Island legger vekt på utdanningsspørsmål!

Lilja Alfreðsdóttir, Islands nye utdanningsminister åpnet avslutningskonferansen i det europeiske prosjektet GOAL, som Arbeidslivets opplæringssenter og NVL arrangerte den 14. desember.

Í sin åpningstale sa ministeren at den nye regjeringen ville legge vekt på utdanningsspørsmål.

 – Vi ligger godt an på mange områder, Islands universitet er i gruppen av de 5 prosent beste universitetene i verden, men på det område dere arbeider med, voksnes læring, kan vi forbedre vår stilling. Vi vil revidere lov om voksnes læring fra 2010 og i forbindelse med det lage en strategi for voksenveiledning. I takt med at mulighetene for å utvikle sin kompetanse blir mer variert er en kvalitativt god veiledning stadig viktigere for å treffe gode valg og beslutninger. Lilja Alfreðsdóttir oppfordret deltakerne på konferansen til å vurdere alle mulighetene som tilbys for voksne, ikke minst i lys av all den nyskapende teknologiutviklingen som vi opplever.  

Mer om GOAL-prosjektet i DialogWeb


Norden

20. december 2017

NVL flyttar till Århus

Nu blåser nya vindar i NVL.

Från och med årsskiftet 2017-2018 flyttar huvudkontoret från Oslo till Århus. Det är en del av den vanliga rotationen som skall säkerställa att NVL syns och finns i hela Norden. Organisationen vill här passa på att tacka Kompetanse Norge för åtta års nära samarbete. Vi bodde hos dem 2009 – 2017. Nu går flyttlasset till Århus i Danmark, då VIA University College tar över värdskapet för NVL 2018 – 2022.


20. december 2017

Inkludering genom lärande

Nå er konferansesiden oppdatert med presentasjoner og annen dokumentasjon fra konferansen.

Vi vil særlig påpeke intervjuer med noen av konferansedeltakerne om utfordringer med inkludering og hva de tok med seg hjem fra konferansen – også et intervju med Lisa Kings om inkludering i sivilsamfunnet. Innleggene til Jan-Paul Brekke og Karen Lund er publisert i sin helhet. Evalueringen av konferansen viser at konferansen var vellykket.

Til Konferansesiden

[4,MLang] :Albert Einarsson
[3,MLang]: integrering   innvandrere   

20. december 2017

Karriärvägledning intresserar

Skills bingo, career management skills och kompetensutveckling på nordisk NVL-konferens.

Över 150 personer från hela Norden samlades i slutet på november i Malmö för att lära sig mer om och diskutera dagens och framtidens karriärvägledning. Huvudtemat var karriärvägledningskompetenser och exempel presenterades från flera nordiska länder. Dessa och en beskrivning av skills bingo, framtidssimulering och framtidsröstande finns nu alla samlade på konferensens resurssida.

Till konferanssidan

[4,MLang] :Päivi Rosnell
[3,MLang]: vägledning   

Norge

20. december 2017

Forskning for bedre realkompetansevurdering

Kompetanse Norge fører statistikk over omfang av realkompetansevurdering av voksne.

Tall fra grunnskole og videregående opplæring er tilgjengelig. For å avdekke utfordringer forbundet med slik vurdering er et nytt forskningsprosjekt igangsatt.

Läs mer

[4,MLang] :Astrid Krohn

Sverige

19. december 2017

Stor framtida brist på personal inom många yrkesområden

I statistiska centralbyråns (SCB) rapport om trender och prognoser 2017 bedöms arbetskraftsbehovet öka kraftigt i offentlig sektor fram till år 2035.

Enligt prognosen väntas en fortsatt brist inom utbildningsområdet. Bristen på utbildade yrkeslärare, ämneslärare, förskolelärare och fritidspedagoger väntas vara fortsatt hög. Det kommer också att råda brist på personer med gymnasial yrkesutbildning. Störst brist väntas inom yrkesområdet vård och omsorg både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Skälet till den stora bristen inom flera yrkesområden är en allt större befolkning med en betydande ökning av antalet barn, ungdomar och äldre.

Läs mer


20. december 2017

Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.

Arbetsförmedlingen bygger för närvarande på ett nytt system för digital jobbmatchning kallat jobtech. I systemet som innehåller flera olika delar ingår den nya kompetensdatabasen. I denna finns idag 40 000 kompetenser som man fått fram via att söka i 6 miljoner platsannonser. Systemet är fortfarande en pilotverksamhet men kan komma att användas både av företag och jobbsökanden i framtiden.

Läs mer

[3,MLang]: näringsliv   

Nyhetsmail Arkiv