Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Åland

25. januar 2018

Utbildning i svenska för inflyttade i arbete

Ålands landskapsregering har ingått ett treårigt avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn om köp av utbildning i svenska för inflyttade som är i arbete.

Avtalet innebär att Medborgarinstitutet ska ordna kurser i samarbete med arbetsgivare/företag som har utländsk arbetskraft som är i behov av att lära sig svenska.

Målet är att stöda arbetsgivare med utländsk arbetskraft och att främja arbetstagarnas framgång i arbetet genom undervisning i svenska på arbetsplatsen och att påverka hela arbetsgemenskapens attityder för att främja mångkulturalism.

En flexibel utbildning ska byggas upp utifrån varje deltagares individuella behov i samråd med arbetsgivaren. utbildningen ska ske delvis under arbetstid och delvis under arbetstagarens fritid. Målet ska vara att ge baskunskaper i svenska och det yrkesspråk som behövs på arbetsplatserna.

[4,MLang] :Bodil Regårdh

Finland

29. januar 2018

Nu skall Finland höja utbildningsnivån

Regeringen i Finland vill höja utbildningsnivån i landet.

Ett verktyg är högskolornas och forskningens vision 2030-initiativ som publicerades i oktober och nu sjösätts. Ett av målen är att över 50% av finländarna skall genomföra en högskoleutbildning. Fem arbetsgrupper och en styrgrupp har tillsatts för att övervaka implementeringen. Undervisnings- och kulturministeriet förväntar sig förslag på mallar för det livslånga lärandet innan sommaren.

Visionen är ett led i försöken att vända den sjunkande trenden i Finland med allt färre som genomför en högre utbildning.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer (på finska)


30. januar 2018

Utbildningsnivån sjunker

Finland går i fel riktning, enligt rapport från oberoende råd.

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken lanserade sin årliga utvärdering förra veckan. Resultatet är en svidande kritik av regeringens utbildningspolitik. Trots uttalade målsättningar om att höja utbildningsnivån går Finland nedåt i internationella jämförelser. Rådets slutsatser får stöd av flera fakförbund, som bland annat kritiserat den nya ”aktiveringsmallen” för arbetslösa och krävt att utbildning görs till en centralare del av modellen.

Läs mer

Källa: Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken


Island

26. januar 2018

Ny folkhögskola på Flateyri startar hösten 2018

Arbetet med att starta en ny folkhögskola har pågått sedan 2016, och nu är det dags

Skolan erbjuder två kurslinjer och 20-40 deltagare varje år. Enligt blivande rektor Helena Jonsdottir fokuserar man på musik, film och natur. Hon berättar också att skolan inte kommer att använda sig av traditionella läroplaner.

– Vi kommer att använda de krafter som finns här på Västfjordana därför vill vi fokusera på musik, film och natur, säger Helena.

Flateyri ligger på Västfjordana och Helena hoppas på att några av dem som kommer till skolan kommer att bosätta sig på Västfjordana i framtiden.

Läs mer

[3,MLang]: folkbildning   

27. januar 2018

Regeringen har satt fokus på utbildning

Islands utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir säger att regeringen har satt fokus på utbildning.

Under den nuvarande mandatperioden kommer fler steg att vidtas för att främja utbildning i landet. Detta arbete kommer att leda till ett starkare samhälle och bättre levnadsstandard för nationen enligt Lilja, som ser fram emot att genomföra arbetet.

– Möjligheterna är många, och vi använder dem, säger Lilja.

Bland annat kommer regeringen att genomföra grundlig analys av gymnasieskolans utveckling och en plan för att ytterligare motverka dropouts från gymnasiet.

Läs mer


Norden

23. januar 2018

Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan om integration"

De nordiska länderna toppar många globala listor och index över utveckling, innovationsförmåga, lycka, jämställdhet etc. Mer problematiskt är att vi även ligger högt i OECD:s jämförelse över sysselsättningsgap mellan infödda arbetstagare och invånare med flyktingbakgrund. Det tar i genomsnitt fem till tio år för en person med flyktingbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden i Norden, även om det ser lite olika ut för olika grupper beroende på ålder, kön, ursprungsland och utbildningsbakgrund.

 

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet "Nordisk samverkan  om integration".

 

Nordregio rapport:

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region: A knowledge overview

 


Nyhetsmail Arkiv