Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Åland

23. februar 2018

Brist på kockar på Åland

Restaurangerna på Åland har svårt att rekrytera kockar och intresset för yrket bland ungdomar har minskat drastiskt de senaste 10 åren.

Ett försök till att öka antalet kockar görs inkommande höst då Ålands yrkesgymnasium avser att starta en 2 - årig integrationsutbildning inom hotell- och restaurangbranschen med 16 studieplatser för vuxna inflyttade till Åland.

Läs mer

[4,MLang] :Bodil Regårdh

Danmark

23. februar 2018

Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

Når RKV sker på baggrund af standardmeritter, og der kun (i 78% af tilfældene) afsættes en dag til RKV, er det vanskeligt at vurdere voksenelevers kompetencer ift. hele uddannelsens faglige indhold. Det er desuden vanskeligt at opfange voksenelevens individuelle behov for uddannelse. Den afkortning af studietiden, der er hensigten med RKV, risikerer derfor at bygge på forkerte vurderinger.

Læs mere

Læs hovedrapporten: ”Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV)” fra december 2017.  


02. februar 2018

Udflytning af arbejdspladser og oprettelse af uddannelsesstationer

Regeringen har besluttet at flytte 4024 statslige arbejdspladser væk fra København til hele landet.

Udflytningen er en fortsættelse af en tidligere beslutning i 2025, hvor 3900 arbejdspladser skulle flyttes fra København og ud i landet. Samtidig etableres 10 uddannelsesinstitutioner i alle fem regioner, hvor det er muligt at tage relevante uddannelser lokalt.

Erhvervsakademier og professionshøjskoler kan på uddannelsesstationerne udbyde dele af eksisterende uddannelser. Uddannelserne er underlagt samme kvalitetskrav som andre videregående uddannelser. Formålet er at skabe et ”Danmark i bedre balance”.


Finland

16. februar 2018

Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

Resultatet av diskussionerna finns nu samlade i en rapport, som igår överlämnades till utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen. En central tes i rapporten är behovet av ett flexibelt och tillgängligt livslångt lärande.

–Finland har ingen annan väg framåt än att alltid ha världens kunnigaste folk, konstaterade Grahn-Laasonen vid överlämnandet.

För att nå dit föreslår rapporten en rad åtgärder, bland annat måste utbldningsnivån höjas, ett Öppet yrkesinstitut öppnas, digitala väglednningstjänster inrättas och mycket mer.

Läs rapporten (på finska)  Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.


23. februar 2018

Nationellt register för examina

Från och med januari har Finland ett nytt nationellt register för examina och studieprestationer.

Registret, som är helt nätbaserat, heter Koski och är en del av en långsiktig strategi för att underlätta tillgången till examens- och studierättsinformation. Än så länge fungerar inte alla tjänster i systemet, målet är att allt ska finns tillgängligt senare i vår, i samband med att Min Studieinfo-tjänsten förnyas. Det finns också redan planer på att utvidga Koski med till exempel den fria bildningens utbildningar.

Koski innehåller alla elevers och studerandes utbildning, allt från enskilda studieprestationer till avlagda examina. Tjänsten innehåller också uppgifter om den studierätt man fått och om det centrala innehållet och kraven på kunnande i de examina som man avlagt.

Pröva Koski: https://koski.opintopolku.fi/koski/

Källa: Utbildningsstyrelsen


Island

19. februar 2018

Nästa steg

Arbetslivets utbildningscenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) tillsammans med Centra för livslång lärande har nyligen öppnat webbplatsen „Næsta skref“ eller „Nästa steg” som den heter på svenska.

Syftet med platsen är att ge information om jobb som finns på den isländska arbetsmarknandenarbetsmarknaden, studieutbud i Islands samt vilka möjligheter finns inom validering. 

Läs mer

 

[3,MLang]: vägledning   validering   

26. februar 2018

Vuxnas möjligheter till studier på gymnasienivå

Finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det de största hindren för studier.

En artikel i ”Tímarit um uppeldi og menntun“ baserad på en MA-uppsats i vägledning avslöjar att finansiering, information om ekonomiskt stöd samt att kombinera skola med familjeliv och arbete är det som vuxna som söker till centra för livslångt lärande (CLL) på Island tyckte var de största hindren för studier.  Forskningen visar också att de som deltar i utbildning på CLL är nöjda.  Forskningen bygger på intervjuer med individer i åldern 25-30 som var registrerade på CLL.

Läs mer


Norge

23. februar 2018

Regjeringens integreringsarbeid legges til kunnskapssektoren

– Nøkkelen til integrering er utdanning og kvalifisering til arbeidslivet, sa statsminister Erna Solberg da hun 17. januar presenterte sin utvidede regjering bestående av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre.

Både statsrådkabal og departementsstruktur endres, og ny kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overtar ansvaret for regjeringens integreringsarbeid. Integreringsavdelingen flyttes dermed fra Justis- og beredskapsdepartementet, og med på kjøpet følger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som arbeider med bosetting og kvalifisering av flyktninger.

– Integrering vil kreve mye av meg, men også mye av andre, for dette må vi få til gjennom et felles løft, sa Sanner etter nøkkeloverrekkelsen i departementet.

Les mer om den nye regjeringen

[4,MLang] :Inger Dyrnes
[3,MLang]: integrering   

23. februar 2018

Regjeringen styrker satsingen på karriereveiledning

23. januar åpnet kunnskapsminister Jan Tore Sanner Kompetanse Norges nye regionkontor i Tromsø. En nasjonal satsing lagt til Tromsø skal gi folk over hele landet tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester.

– For å bygge et bærekraftig velferdssamfunn trenger vi et oppdatert arbeidsliv med plass til alle og arbeidstakere med riktig kompetanse. Derfor er kunnskap, kompetanse og integrering blant regjeringens viktigste områder. Og vi må lykkes med alle tre. Ved å samle sterke fagmiljøer i Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet, vil hele landet nå få tilgang til gode, digitale og gratis karriereveiledningstjenester. Tromsø blir et kraftsentrum i kompetanse- og integreringsarbeidet, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Regionkontoret skal spille en viktig rolle i å utvikle og styrke karriereveiledningstjenestene i Norge, og får blant annet oppdraget med å lage en digital karriereveiledningstjeneste. Arbeidet skal skje i tett samarbeid med det nye Utdanningsdirektoratet.

Kilde: Kompetanse Norge

[4,MLang] :Inger Dyrnes
[3,MLang]: distrikt   veiledning   

Sverige

15. februar 2018

Folkhögskolornas särskilda kurser leder till jobb eller fortsatta studier

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en uppföljning av deltagarna inom folkhögskolornas särskilda kurser mellan åren 2012 till 2014.

SCB konstaterar att kurserna i ganska stor utsträckning leder till etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Uppföljningen är det första i sitt slag. Särskilda kurser på folkhögskolorna kan vara en yrkesutbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. I dessa fall kan det vara utbildning till personlig assistent, tolk, fritidsledare eller behandlingspedagog. Inom denna kategori av utbildningar som innehåller övervägande yrkesförberedande kurser är cirka 60% av deltagarna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutande studier enligt uppföljningen gjord av SCB.

Läs mer

 


22. februar 2018

Regeringen vill reglera yrket undersköterska

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag på hur yrket undersköterska kan regleras. Utredningen ska vara klar i april 2019.

Regeringen menar att undersköterska är en heterogen yrkesgrupp där utbildningen varierar mellan individer och utbildningsanordnare. En majoritet av de som utbildas till yrket har läst kurser på gymnasial nivå inom vård och omsorgsprogrammet inom den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkesgruppen undersköterska är idag den största i Sverige. Det beräknas finnas cirka 183 000 undersköterskor varav den största delen cirka 138 000 arbetar inom den kommunala sektorn på äldreboenden och inom hemsjukvård och hemtjänst.

Regeringen bedömer att undersköterska är en yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas för att öka kvaliteten och säkerheten för patienter och brukare. Utredaren ska beskriva yrkets innebörd och yrkesrollens innehåll och förtydliga vilka kompetenser som krävs samt föreslå en ändamålsenlig reglering av yrket.

Läs mer


Nyhetsmail Arkiv