Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Nyhedsbrev │ 25. juni 2020
I dette nyhedsbrev
kan du møde NVL's netværk for bæredygtig udvikling og lære, hvordan netværket deler viden og arbejder innovativt med pædagogiske metoder sammen med organisationer i forhold til FN’s 17 verdensmål og Agenda 2030. 

Bæredygtighed og dannelse er emnet for NVL's kommende webinar i august, og på den nordiske netværkskonference den 22. september kan du møde NVL’s netværk og diskutere Vision 2030 med deltagerne ud fra netværkets arbejde og resultater på en Open space konference.

DialogWebs nyeste artikler fortæller om et klimanetværk for ansatte i folkehøjskoler i Sverige, om reformen af erhvervsuddannelserne i Finland, om det finske projekt "Fri bildning som förändringsagent" og om et projekt. som fremmer social bæredygtighed på Åland. 

I nyheder kan du finde nye materialer fra Alfarådet om fjernundervisning og grundlæggende litteracitet for voksne i corona-tiden. Materialerne formidler cases og underviser-interviews fra Norge, Sverige og Danmark.

NVL's nyhedsbrev holder sommerferie og er tilbage i slutningen af august.

Rigtig god læselyst - og hav en skøn sommer!

Mød NVL's netværk for bæredygtig udvikling

NVL’s Nätværk för hållbar utveckling arbetar innovativt med motivation, pedagogik och metodutveckling för en hållbar framtid. Nätverkets vision är att göra Norden till en ledande region för kunskap och välfärd. För att uppnå detta vill nätverket bidra till en nordisk strategi för hållbar utveckling genom att utveckla, förmedla och implementera kunskap som stödjer lokalsamhällen och borgare i deras arbete med hållbarhet.
Læs mere om netværkets arbejde her

Nyeste artikler

”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

Af Camilla Lindberg
"Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka", säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

Læs artiklen

Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

Af Marika Kvarnström
Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

Læs artiklen

Finland utbildar agenter för framtiden

Af Camilla Lindberg
Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

Læs artiklen

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Af Marja Beckman
Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

Læs artiklen

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Af Camilla Lindberg
Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

Læs artiklen

Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

Av Susanne Hvidtfeldt och Alma Rauer
Deltagarnas digitala resurser kan både användas och fördjupas genom digital undervisning men det behöver tänkas nytt, och kräver en hög grad av lärarflexibilitet, både på individuell och organisatorisk nivå, om det ska lyckas.
Detta visar tre exempel från Sverige, Norge och Danmark.

Læs artiklen
Read the article in English on EPALE
Se flere artikler

Vigtigste nyheder

Klart det går bra!

NVL's netværk Alfarådet har samlet eksempler på fjernundervisning i koronatiden fra Norge, Sverige og Danmark. Her beskrives det hvordan lærerne tar utgangspunkt i deltakernes kjente bruk av mobiltelfonen som kommunikasjonsverktøy, og hvordan oppfinnsomhet og utprøving gir god språklæring og nye perspektiver på opplæringen.

Læs nyheden

Nyt bæredygtigheds-netværk inden for folkeoplysningen

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), som er en paraplyorganisation for folkeoplysning i Danmark, har vedtaget en ny strategi for de kommende års arbejde. I den nye strategi er der særligt fokus på bæredygtighed og udvalgte FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Læs nyheden

I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

Læs nyheden

Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

Læs nyheden

Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

Omkring 40.000 (21,5%) vuxna i åldern 25-64 deltog i något form av livslångt lärande på Island år 2019. Deltagandet ökades något från förra året dock har deltagandet minskat från år 2015 då där var 27.5% vuxna som deltog i livslångt lärande. 

Læs nyheden

Det særlige ved voksenuddannelses-centre (VUC)

En ny forskningsrapport viser, at HF/VUC i Danmark har særlige kulturmarkører, som har stor betydning for motivation og deltagelse.

Læs nyheden

4th Global Report on Adult Learning and Education (4th GRALE)

Watch a recording of NVL's webinar on 4th GRALE. The report was presented by Samah Shalaby from the GRALE Team at the UNESCO Institute for Lifelong Learning. Samah Shalaby is also member of UIL’s Monitoring and Assessment of Lifelong Learning (MALL).
Watch the recorded webinar

Kommende events

Webinar: Demo-kratisk dannelse for en bærekræftig framtid


Den 12. august fra kl. 13 til kl. 14 (CET)

Læringsmål
- Å få en forståelse av folkehøgskolenes mandat og hvordan praksis- og dialogbasert undervisning bidrar til livslang læring i et - bærekraftperspektiv.
- Å få en innsikt i hvordan den ”langsomme tiden” vi opplever under Covid 19 kan gi anledning til kritisk ettertanke.
Læs mere og tilmeld dig

Nordisk netværks-konference om voksnes læring


Den 22. september 2020 i Malmø

På konferencen vil vi: 
- Diskutere udfordringer og løsninger for en bæredygtig fremtid med fokus på hvilken rolle voksnes læring spiller i denne proces
- Se fremad: hvordan kan voksnes læring bidrage til et konkurrencedygtigt, grønt, inkluderende og socialt bæredygtigt Norden?
- Danne basis for netværk og beslutninger om konkrete handlinger og nye måder at samarbejde på.
Læs mere og tilmeld dig
NVL's nyhedsbrev udkommer én gang om måneden.
Her kan du holde dig opdateret og få viden om voksnes læring i Norden.
Læs mere om NVL her.
Følg os på Facebook
Følg os på twitter
Følg os på NVL.org
Privatlivspolitik
Opdater dine indstillinger

Afmeld nyhedsbrev


Copyright © 2020 NVL - Nordisk Netværk for Voksnes Læring, All rights reserved.Email Marketing Powered by Mailchimp

Nyhetsmail Arkiv