Utvärdering: Konferensen Utmana system och bygga broar

Vi uppskattar att du svarar på alla frågorHar du annat skriv här


Om du tycker annat kan du skriva här

3. Vilket av konferensens inslag var mest givande for Dig
Rangordna? 1 - mest givande inslaget og 5 - minst givande inslaget