Landsoversigten

Her finder du oversigter over voksenuddannelsessystemerne i de forskellige nordiske lande.
Sverige

Sverige 2019

De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.
Landsoversigten Norge 2019

Norge 2019

Den norske Regjering er i gang med en trinnvis utvikling av en ny kompetansereform i arbeidslivet – “Lære hele livet”. Stortingsmelding om reformen er ventet våren 2020.
Landsoversigten Island 2019

Island 2019

I Island finns inga specifika lagar om allmän vuxenutbildning men utbildning för vuxna som saknas formell utbildning i Island regleras i lagen om vuxnas lärande från 2010 samt förordning från 2011 som bygger på lagen från 2010.
Landsoversigt Finland 2019

Finland 2019

Det strategiska arbetet och visst utvecklingsarbete styrs och koordineras av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.
Landsoversigten Danmark 2019

Danmark 2019

Der er i Danmark en lang tradition for uddannelse og kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet (livet) både inden for den formelle og den non-formelle voksenuddannelse.
Landsoversigt Åland 2019

Åland 2019

Självstyrelselagen för Åland ger landskapet Åland möjlighet att stifta egna landskapslagar inom en rad områden, bland annat inom utbildning och undervisning.

Landsoversigten Færøerne 2019

Færøerne 2019

På Færøerne er voksenuddannelsen ikke organiseret som et samlet tilbud, men voksne har mulighed for at uddanne sig på lige fod med yngre borgere i landet. Muligheder for voksenuddannelse består i dag af forskellige uddannelsestilbud, hvor der ikke nødvendigvis gøres forskel på unge elever og voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet, og som har brug for at videreuddanne sig.