NVL

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto on pohjoismaisen aikuisten oppimisen yhteistyöfoorumi, joka keskittyy Pohjoismaiden ministerineuvoston painopistealueisiin. NVL osallistuu sekä politiikan että käytännön kehittämiseen. NVL:n toiminta perustuu Pohjoismaiden rajat ylittäviin moniammatillisiin verkostoihin sekä pohjoismaiselle yhteistyölle.