Suomen edustajat

Pohjoismaisia verkostoja Suomessa

Suomessa toimii 3 verkostoja. Täältä löydät lisää tietoa verkostojen toiminnasta, sekä ketkä ovat Suomessa mukana NVL:ssä. Verkostojen toiminta on avointa kaikille. jos haluat lisää tietoa tai mahdollisesti liittyä yhteen verkostoon, ota yhteyttä NVL:n kansalliseen koordinaattoriin.

NVL:n kansallinen ALFA-verkosto

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordic Network for Adult Learning) on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen ohjelma aikuisten oppimisessa sovellettavien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämiseksi pohjoismaissa.

NVL vahvistaa aikuisopetuksen ammattilaisten välistä yhteistyötä välittämällä osaamista ja kokemuksia viidestä pohjoismaasta ja kolmelta itsehallintoalueelta sekä tekemällä toimintaa tunnetuksi koko Pohjolassa ja muualla Euroopassa mm. pohjoismaisten ja kansallisten verkostojen toiminnan kautta.

ALFA-verkoston toiminnan kohderyhmänä ovat aikuiset, joiden äidinkieli on muu kuin jokin pohjoismaisista kielistä ja joilla on vähän tai ei lainkaan koulutustaustaa. Alfarådet-verkoston toiminnan tavoitteena on parantaa kohderyhmän mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan ja demokraattisiin prosesseihin; toimia asiantuntijana Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja Pohjoismaiden koulutus-, kotoutumis- ja työvoimaviranomaisia varten; toimia yhteistyöelimenä Pohjoismaiden viranomaisten, kansallisten resurssikeskusten, tutkimuslaitosten ja koulutuksen järjestäjien kokemusten vaihdossa sekä kerätä ja koordinoida osaamista ja kokemusta, jotka koskevat kohderyhmän oppimista ja koulutusta erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa.

Kansallisen ALFA-verkoston toiminta

Suomen kansallinen Alfa-verkosto perustettiin syksyllä 2018 vahvistamaan Suomenopettajat ry:n osana toimivan Lukutaitoverkoston työtä sekä suunnittelemaan osaltaan keväällä 2019 Suomessa ensi kertaa järjestettävää pohjoismaista Alfarådet-konferenssia. Suomen kansallinen ALFA-verkosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa keskustelemaan aikuisten lukutaito-opetuksesta ja suunnittelemaan toimintaa opetuksen ja opettajien tukemiseksi.

Verkoston tavoitteena on vuosittain yhdessä tehtävän toimintasuunnitelman mukaisesti mm.

 • Verkostoituminen
 • Tiedon ja kokemusten jakaminen
 • Keskustelun edistäminen

Verkoston toimintasuunnitelma 2021

Alfarådet


Suomen validointiverkosto

Kansallisen validointiverkoston tehtävänä on kehittää osaamisen tunnustamista ja tunnistamista Suomessa, tukea pohjoismaista yhteistyötä ja edistää ideoiden ja innovaatioiden jakamista. Verkostossa on 9 jäsentä ja omaa toimintasuunnitelma.

NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordic Network for Adult Learning) vahvistaa yhteistyötä aikuisten oppimisessa välittämällä osaamista ja kokemuksia viidestä pohjoismaasta ja kolmelta itsehallintoalueelta sekä tekemällä toimintaa tunnetuksi koko Pohjolassa ja muualla Euroopassa mm. pohjoismaisten ja kansallisten verkostojen toiminnan kautta. NVL Suomi edustaa vapaan sivistystyön, järjestötoiminnan, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen sekä hallinnon sektoreita ja toimii yhteistyössä muiden Pohjoismaiden NVL-verkostojen kanssa ministerineuvoston kulloinkin määrittelemien painopistealueiden mukaan.

NVL Suomen tehtävänä on tukea pohjoismaista yhteistyötä ja edistää ideoiden ja innovaatioiden jakamista. Toimintaan liittyy tapahtumia, kannanottoja, tutkimustyötä ja julkaisuja jatkuvan oppimisen kentältä ja yritysyhteistyön eri konteksteissa. Verkosto kommentoi koulutuspolitiikkaa joustavampien opintopolkujen näkökulmasta ja mahdollistaa pohjoismaista yhteistyötä eri sektoreilla, mutta aikuiskoulutusta painottaen.

Validointityö eli opitun tunnistaminen ja tunnustaminen eri muodoissaan sekä sitä tukeva käytäntöjen kehittäminen ovat tärkeä osa verkoston toimintaa. Kehitystyötä on lisäksi digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä erilaisiin työn ja opiskelun yhdistämisen käytäntöihin liittyen. Suomen työryhmä ja koko NVL-verkosto edistää pohjoismaista dialogia elinikäisen oppimisen teemoista ja toimii yhteiskehittämisen menetelmin.

Kansallisen validointiverkoston toiminta

Vuosittain yhdessä tehtävän toimintasuunnitelman mukaisesti mm.

 • Verkostoituminen
 • Tiedon ja kokemusten jakaminen
 • Keskustelun edistäminen
 • Tapahtumien järjestäminen

Toimintasuunnitelma 2021

Validering


Suomen perustaitoverkosto

Kansallisen perustaitoverkoston tehtäviin kuuluu omaan toimintasuunnitelman mukaisesti mm. tiedon ja kokemusten jakaminen, keskustelun edistäminen ja tapahtumien järjestäminen.

Suomen perustaitoverkosto on osa NVL:a (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordic Network for Adult Learning). NVL on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen ohjelma. NVL vahvistaa yhteistyötä aikuisten oppimisessa välittämällä osaamista ja kokemuksia viidestä Pohjoismaasta ja kolmelta itsehallintoalueelta sekä tekemällä toimintaa tunnetuksi koko Pohjolassa ja muualla Euroopassa mm. pohjoismaisten ja kansallisten verkostojen toiminnan kautta.

Kansallisen perustaitoverkoston toiminta Perustaitoverkoston tehtäviin kuuluu vuosittain yhdessä tehtävän toimintasuunnitelman mukaisesti mm.

 • Verkostoituminen
 • Tiedon ja kokemusten jakaminen
 • Keskustelun edistäminen
 • Tapahtumien järjestäminen

Verkoston toimintasuunnitelma 2021

Grundläggande färdigheter

Ota yhteyttä

Johanni Larjanko

Johanni Larjanko

NVL-koordinaattori
+35 844 770 6592  
johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Kontakt NVL’s nationale koordinatorer her.

Virksokmedsplan for finland 2021

ALFA-Suomi toiminstasuunnitelma 2021

Validointiverkoston toimintasuunnitelma 2021

Perustaitoverkoston toimintasuunnitelma 2021

Verkoston jäsenet

Täältä löydät suomalaiset verkostojäsenet

Suomen ALFA-verkosto

Suomen ALFA-verkostossa on mukana toimijoita, jotka monipuolisesti edustavat järjestöjä ja yhdistyksiä, julkista sektoria sekä oppilaitoksia ja oppilaitosverkostoja. Suomessa verkoston koordinaattorina toimii Johanni Larjanko (johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi)

Verkostossa mukana:

Nimi Organisation WWW
Katri Kuukka Opetushallitus Website
Taru Eloranta Lukutaitoverkosto Website
Johanna Vairinen-Salmela Opettaja
Heidi Hussa CareeriaPlus Website
Anna Nylund Eiran aikuislukio Website
Annette Jansson Helsingfors arbis Website
Taina Tammelin-Laine Jyväskylän yliopisto Website
Muhim Moalin Helsingin työväenopisto

Suomen velidointiverkosto

Suomen validointiverkostossa on mukana toimijoita, jotka edustavat monipuolisesti järjestöjä ja yhdistyksiä, julkista sektoria sekä oppilaitoksia ja oppilaitosverkostoja. Suomessa verkoston koordinaattorina toimii Johanni Larjanko (johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi)

Nimi Organisation WWW
Kaisa Räty OPH Website
Peter Pahlman into Website
Tapio Huttula SITRA Website
Marion Fields OK-Sivis Website
Marjaana Mäkelä Haaga-Helia amk Website
Anni Karttunen Globedu
Ole Karlsson Åbo Akademi Website
Timo Halttunen Turun Yliopisto Website
Merja Oljakka SOL Palvelut Oy

Suomen perutaitoverkosto

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Nostrum, facilis pariatur non quae quibusdam dolorem asperiores aut voluptas cum assumenda? Veniam deleniti sit magnam ex asperiores consectetur commodi facilis sunt.

Nimi Organisation WWW
Annette Jansson Helsingfors arbis Website
Carolina Rebhan OK-Sivis Website
Erno Hyvönen Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM Website
Hanna Vuohelainen Tieke Website
Jaana Nuottanen KOL Website
Kaisa Räty Opetushallitus Website
Kaisa Välivehmas yrittäjä Website
Kalle Ojanen Turun ammatti-instituutti Website
Katri Kuukka Opetushallitus Website
Keijo Honkonen Taitotalo Website
Kirsi Rasinaho SAK Website
Lauri Palsa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI Website
Marja Pudas Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Website
Marjut Kuokkanen Opetushallitus Website
Maarit Mäkinen TUNI Website
Nina Hjelt Kvs-säätiö Website
Riina Nousiainen STTK Website
Sari Pohjola Kvs-säätiö Website
Virpi Markkanen OK-Sivis Website

NVL Suomi tekee yhteistyötä EPALEn kanssa Suomessa.

EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi on avoin, monikielinen yhteisö aikuiskoulutuksen ammattilaisille sekä kaikille aikuisten oppimisesta kiinnostuneille.

https://epale.ec.europa.eu/fi