Torhild Slåtto

Torhild Slåtto

Torhild Slåtto

Fleksibel utdanning Norge

,

Norge

,

Jeg er frilans skribent i norske og nordiske medier. I tolv år var jeg daglig leder i Fleksibel utdanning Norge, og har dermed mye erfaring fra fleksibel utdanning
for voksne.

Utdanningsbakgrunn: Journalistikk, cand. polit. med sosiologi hovedfag, kurs i prosjektledelse, e-teaching, endringsledelse, skrivelyst mv.

Jeg har (tidligere) vært allround journalist i dagsaviser, og har fortsatt med å skrive – i bøker, tidsskrifter og ulike publikasjoner.

Norden er en inspirerende arena, og jeg har deltatt i mange nordiske NordPlus-prosjekter og i DISTANS-nettverket i NVL 2005-2018. Nordisk samarbeid på utdanningsfeltet er viktigere enn noen gang!

Min e-postadresse: torhildslaatto@gmail.com

Flere artikler af samme forfatter

Jens Barland, Anne Thorbjørnsen og Terje Melheim

08/03/2023

Norge

5 min.

Hele verden står ansikt til ansikt med krav om reduserte utslipp og grønn omstilling. Det trengs kunnskap og kompetanse, og det haster. To av tre norske bedrifter trenger flere fagfolk enn det de får tak i. Dette avslører det helt ferske kompetansebarometeret fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

Gudrun Ellingsen, Unni Skåra Haver, Tora Ytterland Silseth og Elisabeth Hetland.

02/11/2022

Norge

8 min.

Regjeringen vil lansere en reform for desentralisert utdanning over hele landet, blant annet gjennom lokale utdanningssentre, lovet regjeringen da den tiltrådte for ett år siden. Utdanningssentrene skal få et særlig ansvar for utdanning der folk bor, basert på lokale kompetansebehov, het det videre i regjeringserklæringen.

Som nordiske «frontrunners» må vi vise at grønn omstilling er mulig

26/10/2022

Norge

9 min.

Mitkä ovat Pohjoismaiden väestön isoimmat osaamisaukot vihreän siirtymän edellyttämässä osaamisessa? Tätä pohdittiin taannoin Norjan puheenjohtajuuskonferenssi DigiNordenissa.