27/11/2021

Norden

Livslang læring

Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» fremhever ti år med valideringsnettverkets utviklingsarbeid rundt spørsmålet om kvalitet i vurdering av realkompetanse, inkludert det nyeste nettbaserte evalueringsverktøyene for fagkonsulenter/fagpersoner, administrativt personale og karriereveiledere.

Policybriefen gir også et bilde på dagens situasjon i Norden, og peker på de mest utbredte styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene når det gjelder realkompetansevurdering.

Nettverket har lagt frem en rekke anbefalinger for fremtiden, inkludert utvidelse av dagens praksis rundt realkompetansevurdering fra formell læring til arbeidsliv og ikke-formelle og uformelle sammenhenger.

Framtidige mål og anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

  • Ytterligere fremme kvalitet både i de nordiske landene og i Europa gjennom ulike arrangementer og fora, som 4th VPL Biennale i 2022, Europan Validation Festival og ulike nordiske arrangementer.
  • Støtte systematisk validering av kompetanse opparbeidet i arbeidslivet, utenfor det formelle utdanningssystemet.
  • Oppmuntre til samarbeid og dialog mellom interessenter for å garantere kvalitet i RKV og avdekke skjulte talenter i arbeidsstyrken (inkludert «mikrokvalifikasjoner»).
  • Fremme Nordisk kvalitets-kompass for RKV på de nasjonale språkene i Norden og sikre oversettelser, for eksempel i samarbeid med EPALE og NVL i tillegg til nasjonale ressurser.
  • Fremme Nordisk kvalitets-kompass og få kvalitet i RKV inn blant FNs bærekraftsmål og Vår visjon 2030, den nordiske visjonen for 2030, norden.org/en/our-vision-2030.
  • Styrke veiledningen innen RKV ved å utarbeide felles nordiske retningslinjer.
  • Styrke forbindelsen mellom nasjonale kvalifikasjons-nettverk og ikke-formell og uformell læring og validering for å sikre åpenhet og kvalitet.
  • Styrke det internasjonale samarbeidet om kvalitet i RKV (gjennom EPALE, UNESCOs institutt for livslang læring, VPL Biennale, European Validation Festival osv.).

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This