06/01/2022

Norden

Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Kvalitet i RKV er et vigtigt emne for succesen af realkompetencevurderingens systemer og -procedurer.

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Policy brief: Kvalitet i realkompetencevurderingen i Norden

Dette Policy Brief er udviklet af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) med henblik på at fremhæve de resultater, der er opnået inden for realkompetencevurderingen og samtidig pege på vigtige kommende aktiviteter for at støtte den nordiske dagsorden om fremtidige kompetencebehov og en styrket nordisk økonomi.

Fremtidige mål og anbefalinger til udbydere og beslutningstagere

  • yderligere at advokere for kvalitet både i de nordiske lande og i Europa i forbindelse med kommende arrangementer og fora, fx 4th RKV Biennale, 2022, Validation Festival og forskellige nordiske arrangementer.
  • at støtte systematisk validering af kompetencer, opnået i arbejdslivet, udenfor det formelle uddannelsessystem.
  • at inspirere til samarbejde og dialog mellem interessenter med henblik på at sikre kvalitet i RKV og at afdække hidtil uset talent i arbejdsstyrken (herunder micro-credentials).
  • at fremme Det Nordiske Kvalitetskompas for RKV og arbejde for, at kvalitet i RKV prioriteres i forbindelse med opnåelse af FN’s bæredygtighedsmål og Nordisk Ministerråds Vision 2030.
  • at styrke vejledning i realkompetencevurdering gennem produktion af fælles nordiske retningslinjer.
  • at styrke forbindelsen mellem de nationale kvalitetsprogrammer, ikke-formel og uformel læring og realkompetencevurdering for derigennem at skabe transparens og kvalitet.
  • at øge det internationale kvalitetssamarbejde om RKV (EPALE, UNESCO Institute for Lifelong Learning, RKV Biennale, Validation Festival, etc.).

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This