13/12/2021

Norden

Vuxenutbildning

Kvalitet i validering i Norden

Kunskapsbasen för policydokumentet har skapats av NVL:s nordiska expertnätverk för validering.

Kvalitet i validering i Norden

Policy brief: Kvalitet i validering i Norden

Denna policyöversikt belyser tio år av valideringsnätverkets utvecklingsarbete kring frågan om kvalitet i validering av individers kompetens, inklusive den senaste webbaserade uppsättningen utvärderingsverktyg för såväl beslutsfattare som praktiker. Den tar också en titt på den nuvarande situationen i Norden och pekar ut de vanligaste styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten när det gäller validering.

Nätverket har lagt fram en uppsättning rekommendationer för framtida åtgärder, inklusive att utvidga förekomsten av kvalitetssäkrad validering från formell utbildning till att omfatta arbetslivets och den ideella sektorns behov.

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This