06/11/2023

Norden

Utbildningspolitik, Näringsliv

Policy brief om statistik om VPL (Validation of prior learning)

Initiativet till att undersöka befintligheten av statistik i Norden om VPL (Validering av tidigare lärande) eller VNFIL (validering av icke-formellt och informellt lärande) enligt EU:s definition togs av NVL:s expertgrupp för VPL 2022.

Policy brief om statistik om VPL (Validation of prior learning)

Policy brief om statistik om VPL (Validation of prior learning)

Detta policydokument har tagits fram av Nordic Network for Adult Learning (NVL) för att betona vikten av att kunna följa upp och kvantifiera de valideringsaktiviteter som bedrivs i de nordiska länderna, samt för att möjliggöra forskning och konsekvensbedömningar som kan ligga till grund för politiska prioriteringar.

Rekommendationer

NVL:s expertgrupp för VPL rekommenderar alla nordiska länder, inklusive självstyrande områden, att

– Följa upp VPL för alla primära ändamål – för tillgång till utbildning på rätt nivå, för dispens för att förkorta utbildningen och för matchning på arbetsmarknaden för att göra det möjligt för enskilda att söka jobb som motsvarar deras faktiska kompetens.

– Följa upp VPL inom formell utbildning samt den validering som sker i andra sammanhang – inklusive gymnasieutbildning, yrkesutbildning, universitetsutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, liberal vuxenutbildning, branschvalidering m.m.

– Följa upp VPL på individnivå som möjliggör konsekvensbedömningar och jämförelser med sysselsättningsstatistik, socioekonomiska bakgrundsfaktorer, sociala kostnader och privata finanser.

– Utse den myndighet som ansvarar för statistiken och ge den i uppdrag att ansvara för insamlingen av ovannämnda statistik och göra statistik tillgänglig för forskning och konsekvensanalyser.

Læs policy brief om statistik om VPL (Validation of prior learning) her.

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This