15/02/2024

Norden

Koulutuspolitiikka, Vapaa sivistystyö

Policy brief osaamisen validoinnin tilastoista

Tämän policy briefin on laatinut Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto (NVL).

Policy brief osaamisen validoinnin tilastoista

Policy brief osaamisen validoinnin tilastoista

Sen tavoitteena on korostaa, miten tärkeää on pystyä seuraamaan ja ilmaisemaan lukuina pohjoismaista osaamisen validointitoimintaa sekä mahdollistaa tutkimus ja vaikuttavuus-arviot, joiden pohjalta voidaan tehdä poliit-tista priorisointia.

Policy briefin tietopohjasta on vastuussa NVL:n validointiverkosto. Lisätietoa osaami-sen validoinnin pohjoismaisesta yhteistyöstä saat NVL:n teemasivulta.

SUOSITUKSET

NVL:n validointiverkosto suosittaa kaikkia Pohjoismaita, myös itsehallintoalueita:

  • Tekemään seurantaa kaikkien validoinnin pääasiallisten käyttötarkoitusten osalta, jotka ovat: pääsy oikeantasoiseen koulutukseen, opintoaikojen lyhentäminen hyväksiluvun avulla sekä työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen mahdollistamalla yksilön hakeutuminen todellista osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.
  • Seuraamaan kaikkea validointitoimintaa riippumatta siitä, tapahtuuko se formaalin koulutuksen yhteydessä vai muissa yhteyksissä: toisella asteella, ammattikoulutuksessa, yliopistokoulutuksessa, työmarkkinatoimenpiteiden yhteydessä, vapaassa sivistystyössä, tietyn ammattialan sisällä ym.
  • Seuraamaan validointitoimintaa yksilötasolla, joka mahdollistaa vaikuttavuusarvioinnit ja vertailun työllisyystilastoihin, sosioekonomisiin taustatekijöihin, sosiaalimenoihin ja henkilökohtaiseen talouteen.
  • Nimittämään tilastoista vastaavan viranomaisen ja antamaan sille tehtäväksi vastata yllä mainittujen tilastojen keräämisestä sekä tutkimukseen ja vaikuttavuusarvioihin tarvittavien tilastojen tuomisesta saataville.

Læs hele policy brief

Share This