06/11/2023

Norden

Erhvervsliv, Uddannelsespolitik

Policy brief vedrørende statistik om realkompetencevurdering (RKV)

Denne policy brief er udarbejdet af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) for at understrege
vigtigheden af at kunne følge op på og kvantificere de RKV-aktiviteter, der gennemføres i de nordiske lande,
samt for at muliggøre forskning og konsekvensanalyser, der kan danne grundlag for politiske prioriteter.

Policy brief vedrørende statistik om realkompetence- vurdering (RKV)

Policy brief vedrørende statistik om realkompetencevurdering (RKV)

NVL’s ekspertgruppe for RKV anbefaler alle nordiske lande, herunder de selvstyrende områder, at:

følge op på RKV for alle primære formål – adgang til uddannelse på det rigtige niveau, undtagelser til at afkorte uddannelse og arbejdsmarkedsmatchning for at gøre det muligt for enkeltpersoner at ansøge om job, der svarer til deres faktiske færdigheder.

følge op på RKV inden for formel uddannelse samt realkompetencevurdering, der finder sted i andre sammenhænge – herunder sekundæruddannelse, erhvervs-uddannelse, universitetsuddannelse, arbejdsmarkedsforanstaltninger, liberal voksenuddannelse, branche realkompetencevurdering osv.

følge op på RKV på individuelt niveau, der muliggør konsekvensanalyser og sammenligninger med beskæftigelses-statistikker, socioøkonomiske baggrunds-faktorer, sociale omkostninger og private finanser.

udpege den myndighed, der er ansvarlig for statistik, og give den til opgave at være ansvarlig for indsamlingen af ovennævnte statistikker og stille statistikker til rådighed for forskning og konsekvensanalyser.

Læs dokumentet som pdf her

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This