01/12/2023

Norden

Utdanningspolitikk, Arbeidsliv

Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering

NVLs ekspertgruppe for RKV tok i 2022 initiativ til å undersøke hva som fantes av statistikk om real-kompetansevurdering i de nordiske landene i henhold til EUs definisjon.

Policy Brief Norwegian 2023

Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering

Dette rådgivningsnotatet er utarbeidet av Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) for å understreke hvor viktig det er å følge opp og kvantifisere de realkompetanseaktivitetene som gjennomføres i de nordiske landene, og for å muliggjøre forskning og konsekvensanalyser som kan danne grunnlag for politisk prioritering.

Аnbefalinger

NVLs ekspertgruppe for RKV anbefaler alle nordiske land inklusive de selvstyrte områdene:

  • å følge opp RKV for alle primære formål – for tilgang til utdanning på riktig nivå, for dispensasjon for å forkorte utdanningen og for arbeidsmarkedsmatching for å gjøre det mulig for den enkelte å søke jobb som svarer til deres faktiske kompetanse.
  • å følge opp RKV innenfor formell utdanning og realkompetansevurdering som finner sted i andre sammenhenger, herunder videregående opplæring, fagutdanning, universitetsutdanning, arbeidsmarkedstiltak, folkeopplysning, bransje-realkompetansevurdering osv.
  • å følge opp RKV på individuelt nivå som gjør det mulig med konsekvensanalyser og jamføring med sysselsettingsstatistikk, sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer, sosiale kostnader og private finanser.
  • å utpeke myndighet som får ansvar for statistikken, og gi den i oppdrag å ta ansvar for innsamling av nevnte statistikk og gjøre statistikken tilgjengelig for forskning og konsekvensanalyser.

Læs Rådgivningsnotat for statistikk om realkompetansevurdering her.

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This