08/02/2019

Norden

Validering af realkompetencer i Norden

sammenhæng mellem mennesker og politik

Validering af realkompetencer i Norden

Policy brief: Validering af realkompetencer i Norden

Dette ’policy brief’ er udarbejdet af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) med henblik på at fremhævede resultater, der er opnået inden for validering i Norden, og samtidig pege på, hvilke yderligere tiltag der er nødvendige i arbejdet med at implementere Europarådets anbefalinger fra 2012. Anbefalingen er, at medlemslandene skal have et holistisk valideringssystem af høj kvalitet på plads i løbet af 2018.

Den viden, der ligger til grund for dette policy brief, er indsamlet af NVL’s Ekspertnetværk for validering. For mere information om det nordisk samarbejde om validering  besøg netværkets hjemmeside.

Policy briefet er oversat til følgende sprog: Engelsk, svensk, norsk, islandsk og finsk.

Læs hele policy brief

Flere policy briefs

Share This