Program til utskrift - pdf 

Nordiske broer for livslang læring

Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.
10. – 11. juni, Reykjavik 2014

Program Dag 1:

Alternativ program på formiddagen, studiebesøk til:

Busstransport fra Hotel Natura, Grand Hotel og Harpa til studiebesøk:
Fra Hotel Natura – kl. 09.15 – Fra Grand Hotel – kl. 09.30 – Fra Harpa – kl. 09.30
Retur fra studiebesøk til Harpa kl. 11:30 – til registrering og en lett lunsj før konferanseprogrammet begynner.
 

Konferanse: Dag 1

11:30 - 12:30           Registrering og lett lunsj ved Silfurberg i Harpa

 

12:30 - 13:15
Åpning:
Musikk Sigríður Thorlacius med musikere

 

 
Illugi Gunnarsson
Islands utdanningsminister

 

 
Stefán Stefánsson,
Konferanseleder program og praktisk informasjon

 

1. Key-note sesjon

13:15 - 14:00
Anders Geertsen er chef for afdelingen for Kundskab og Velfærd i Nordisk Ministerråd

 

14:00 - 14:45
Kristín Vala Ragnarsdóttir,
professor bærekraft vitenskap ved Islands universitet.

 

14:45
 
Interaktiv diskusjon med deltakere/web/og mellom de to key-note foreleserne
Kaffepause

 

15:15 - 17:15
 
Auður Rán Þorgeirsdóttir og Guðrún Bachmann, prosjektledere for utvikling og innføring av Biophilia metoden: introduksjon med etterfølgende workshops

 

17:20- 18:15
 
Speed dating eller Besøk til noen nye spennende kaféer og barer i Reykjavik, icebreaker før middagen.

 

18:20 og 19:15
 
Busstransfer fra Harpa til middag på Grand Hotel

 

 

Konferanse: Dag 2

 

09:00 - 10:00
Åpning, chair,
Professor Jón Torfi Jónasson

 

 
Geof Mulgan,
Chief Executive, Nesta (National Endowment for Science, Technology and the Arts) an innovation charity with a mission to help people and organization’s bring great ideas to live.

 

10:00
 
Kaffe og til workshops

 

10:30 - 12:30
 
Broer - Workshops

 

 
1. Praksis – teori

Sesjon 1 A - Moderator: Ellen Stavlund, VOFO i Norge. Innledere: Tove Holm , Yrkeshögskolan Novia i Sverige og Kirsten Paabye , stiftelsen Idébanken i Norge.

 

 
 

Sesjon 1 B - Moderator: Hróbjartur Árnason, Islands Universitet. Innledere: Xeni Kristine Dimakos, Vox i Norge, Annika Turunen, Åbo Akademi i Finland, Ingrid Wilhelmsen, Folkeuniversitetet i Norge og Cecilie Borgen, Bakers i Norge.

 

 
2. Utdanning arbeidsliv

Sesjon 2 A - Moderator: Ingegerd Green , Skärteknikcentrum i Sverige. Innledere: Bjarne Whalgren , NCK, Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Århus Universitet, Ingegerd Green og Michael Andersen, Danmarks Evalueringsinstitut.

 

 
 

Sesjon 2 B - Moderator: Asta Modig , NVLs koordinator/Skolverket i Sverige. Innledere: Anni Karttunen is the Expert for European Educational Policy in EUedu, Pär Sellberg , Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige og Iðunn Kjartansdóttir , IÐAN yrkesopplæringssenter på Island.

 

 
3. Utdanning -kultur -natur

Sesjon 3 A - Moderator/Innledere: Helga Rut Guðmundsdóttir , Islands Universitet, Guðrún Jónsdóttir Bachman , Islands Universitet og Auður Rán Þorgeirsdóttir Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture.

 

 
 

Sesjon 3 B - Moderator: Hans Mikkelsen, International Business Academy i Danmark. Innledere: Shahamak Rezaei, Roskilde Universitet i Danmark, Gestur Hovgard, Færøyenes Universitet og Guðjón Þorkelsson, Matís, matforskning, på Island.

 

 
4. Policy og praksis

Sesjon 4 A - Moderator: Ingibjörg E. Guðmundsdóttir , Arbeidslivets opplæringssenter på Island. Innledere: Berny Brady , AONTAS i Irland, Guðrún Eyjólfsdóttir , Arbeidslivets hovedorganisasjon på Island og Halldór Grönvold , Landsorganisasjonen på Island.

 

 
 

Sesjon 4 B - Moderator: Tormod Skjerve, Virke arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Innledere: Tormod Skjerve og Lena Engfeldt, Kunnskapsdepartementet i Norge, Kirsten Sjösvärd og Bengt Larsson Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum.

 

12:30 - 13:30
 
Lunsj

 

13:30
 
Kulturinnslag

 

13:45 - 14:15
 
Kompetensbaser, arbetsmarknadsrörlighet och regional utveckling. Tre utmaningar för framtida analys, planering och omställning i nordens regioner (och ett förslag till lösning)

 

 
Martin Henning, studierektor Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

 

14:15 - 15:00
 
Viktige tanker fra konferansen, dialog med deltakere ledes av Antra Carlsen NVLs hovedkoordinator og Ingibjörg E Guðmundsdóttir direktør Arbeidslivets opplæringssenter i Island