08/08/2022

Norden

Lige muligheder

Lika möjligheter

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

5 sätt att digitaliseras

Ibland talar vi om digitaliseringen som att den redan är klar, och vi alla är digitala. Men riktigt så enkelt är det inte. Upp till en tredjedel av invånarna i Norden har ibland problem att använda digitala tjänster. Den digitala klyftan syns inte ofta i den offentliga debatten, trots att den i värsta fall står i vägen för den nordiska visionen om ett samhälle för alla. NVL har genomfört ett forskningsprojekt åren 2021-2022 för att ta reda på vad som hindrar människor att bli digitalt delaktiga. Arbetet är nu klart och finns beskrivet i en ny forskningsrapport. Forskarna har identifierat fem vanliga hinder och har formulerat rekommendationer för att åtgärda dem.

Istället för att skyffla över allt ansvar på individen utgår rekommendationerna från strukturella, mellanmänskliga och emotionella hinder. NVL Digital fortsätter nu med arbetet att sprida rekommendationerna och ingå i dialoger med beslutsfattare, lärare och IT-stödjare för att hitta gemensamma vägar framåt.

5 Policy recommendations for digital inclusion

Läs forskningsrapporten här: Livslang lærings rolle i den digitale transformation – Hard to reach citizens (diva-portal.org)

Läs mer om NVL Digital här.

Läs om digital delaktighet här.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This