27/08/2018

Norden

Aikuiskoulutus, Täydennyskoulutus

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia osaamistarpeista.

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia osaamistarpeista.

Pohjoismaiset koulutusjärjestelmät ovat viime vuosina  kohdanneet enenevissä määrin paineita vastata globalisaation, digitalisaation sekä väestörakenteen muutosten haasteisiin.
Selvitys pyrkii selkeyttämään aikuiskouluttajan suhtautumista aikuisoppimisen yhteispohjoismaisiin koulutushankkeisiin. Se luo perustaa suosituksille miten pohjoismaisten aikuiskouluttajien osaamisen tulee kehittää.

Raportti on myös saatavilla tanskan ja englanniksi.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This