15/02/2022

Norden

Yhtäläiset mahdollisuudet, Elinikäinen oppiminen

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa – Haasteista mahdollisuuksiksi?

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa.

Aikuisten digitaaliset perustaidot Pohjoismaissa

Kuva: Bildningsalliansen.fi

Tämän raportin tarkoituksena on antaa yleiskuva digitaalisten perustaitojen tilanteesta Pohjoismaissa ja selventää, millaisia käytäntöjä maissa parhaillaan on ja mitä mahdollisesti tarvitaan tulevaisuudessa. Verkosto on laatinut kustakin maasta erilliset kuvaukset, jotka käydään tiivistetysti läpi raportin seuraavassa luvussa. Näiden kansallisten kuvausten perusteella verkoston asiantuntijat tekivät SWOT-analyysin Pohjoismaiden vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista erityisesti siitä näkökulmasta, mikä toimii nykyään hyvin ja mitä voi olla tarpeen parantaa tulevina vuosina. SWOT-analyysi on johta- nut Pohjoismaiden tasolla useisiin toimintapoliittisiin suosituksiin, joilla työtä pyritään jatkamaan.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This