Andre rapporter 2015 -

ET2020 Joint report FINAL_2015.jpg
Joint Report of the Council and the Commission
2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the Strategic framework for European cooperation in education
Key Competences _adult_Nordic_2015.jpg
Key Competences of adult learners in a Nordic perspective
Publikationen præsenterer gode eksempler på nordisk og baltisk uddannelsessamarbejde inden for voksenområdet og giver et indblik i nye
nm.JPG
Nordic PIAAC report
It concentrates on the comparative results from four Nordic countries and Estonia, forming a Nordic region with many common features. It
OER_ae_web
Study: Open Educational Resources
European study on Open Educational Resources (OER) in adult education.
Inlärningssvårigheter_på_arbetsplatserna_rapport_2014_forside_rapport
Inlärningssvårigheter på arbetsplatserna
I bakgrunden för projektet finner vi de erfarenheter som de fackliga utbildarna fått i sina ut-bildningar av fullvuxna personers inlärningssvårigheter.
EQF-NQF in the Nordic countries_forside_rapport
Implementation of National Qualification Frameworks
MAKING LEARNING VISIBLE IN THE NORDIC COUNTRIES
Arbetsmarknadsutbildning i Norden_forside_rapport
Arbetsmarknadsutbildning i Norden
Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.
pexels-photo-127713.jpg
Evalueringen af pilot-kurset ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’
Allerede i planlægningsfasen af det nordiske pilot-kursus i ’Kunnskap for bærekraftig utvikling’ blev vi engageret til at tage os af
NordiskaPIAAC_web
Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva
Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen.
boras_universitet.PNG
Hur blir en högskola hållbar?
Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till
CEDERFOP_2015.jpg
Cedefop report 2015
Link til nettsiden
talis2013.PNG
OECD-undersökning: Läraryrket uppskattat i Finland
Lärare inom finländska lågstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter är engagerade i sitt arbete och upplever att deras arbete uppskattas i samhället.

Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista
Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.
klynger.PNG
Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja
Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.