03/04/2020

Norden

Utbildningspolitik, Vuxenutbildning, Vuxnas lärande

Årsrapport 2019

NVL anser sig ha nått sina mål och genomfört samtliga uppdrag enligt verksamhetsplanen. Årsrapporten redovisar resultaten enligt uppdrag från NMR och beskriver konkreta insatser och resultat inom NVL:s målsättning.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Teamarbetet i NVL har varit av stor betydelse för att nå de goda resultaten 2019. NVL upplever stöd i alla nationella värdorganisationer och intresse för att skapa synergier. Flera viktiga samarbetsaktiviteter med policyutvecklande syfte har genomförts i samarbete mellan NVL och NVL:s värdorganisationer.

NVL har haft 120 olika aktiviteter 2019 och kan redovisa en viss ökning av antalet deltagare. NVL har genomfört flera stora nordiska arrangemang i samarbete med nätverk och andra organisationer, som t.ex. Alfabetiseringskonferensen i Helsingfors, en konferens om online lärande i Köpenhamn och ett seminarium om språk i arbetslivet i Oslo. I samarbete med Nordregio och Nordens Välfärdscenter har NVL skapat flera nordiska mötesplatser för resultatförmedling och synliggörandet av nordiskt samarbete inom inklusion.

Den största målgruppen 2019 är beslutsfattare (23%), de representerar myndigheter och offentlig förvaltning. Det är en jämn fördelning mellan målgrupperna högre utbildning (16%) och folkbildning (16%). 21% deltagare kommer från formell vuxenutbildning, 13% från organisationer i anknytning till arbetslivet (10%) och 5% kommer från yrkesinriktade utbildningar.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This